sobota, 21 grudnia 2019

Starlink - przeloty nad Polską i inne informacje

Na prośbę czytelników tekstem tym otwieram na blogu miejsce do wymieniania się wiadomościami i relacjami z obserwacji dotyczących satelitów Starlink - na dzień dobry przeniosłem także wcześniejsze dyskusje spod innych tekstów aby nie tworzyć bałaganu na blogu. Budowana przez Elona Muska, założyciela SpaceX konstelacja satelitów Starlink, mająca za kilka lat zapewnić globalną dostępność Internetu z każdego miejsca na świecie docelowo składać się będzie z ponad 12000 osobnych egzemplarzy orbitujących wokół Ziemi na trzech różnych wysokościach (340, 550 i 1150 km) a jednorazowo przy każdym ze startów rakiet Falcon planowane jest uwalnianie około 60 satelitów. Dotychczas odbyła się misja demonstracyjna oraz pierwsza operacyjna, z już właściwą paczką Starlinków, które będą się składać na tę super-konstelację.

M.in. w Celestrak możemy przeprowadzać symulacje ruchu i widoczności Starlinków w oparciu o bieżące dane TLE automatyczne pobierane przez program.
Z punktu widzenia astrofotografów i obserwatoriów naukowych temat jest bardzo kontrowersyjny - tak liczna konstelacja wiąże się z kolejnym zaświetleniem nieba i wzrostem trudności w obserwacjach czy fotografii, ale z punktu widzenia amatorów astronomii starty kolejnych paczek Starlinków wiążą się z jedną z najciekawszych atrakcji, jakie sztuczne satelity mogą zapewnić - obserwatorzy dawnych flar Iridium tymczasem mogą przekierować swoje zainteresowanie na coś nowego. Tą atrakcją jest możliwość obserwacji satelitów Starlink w postaci istnego łańcuszka kilkudziesięciu jasnych obiektów poruszających się dosłownie jeden za drugim, tworzących prawdziwie kosmiczny "pociąg" wędrujący na tle gwiazd. Trzeba tu jednak od razu nadmienić, że taki efektowny widok nie jest bezterminowy i dotyczy bardzo wąskiego okresu po starcie konkretnej misji. Aby możliwe było ujrzenie paczki nowo wyniesionych w przestrzeń kosmiczną Starlinków na wstępnej orbicie tuż po starcie gdy są one najbardziej zwarte, konieczne jest możliwie dobre zgranie się w czasie ich uwolnienia i przelotu nad Polską następującego jak najszybciej po tym uwolnieniu, podczas trwającego dobrego okresu widoczności wieczornej lub porannej.

Z biegiem dni "pociąg" z kilkudziesięciu Starlinków zaczyna się "rozjeżdżać" - dystans pomiędzy kolejnymi obiektami ulega zwiększaniu, a wraz ze zbliżaniem się ku ich docelowej pozycji maleje również ich jasność. Już kilkanaście dni po starcie, nie stanowią on zwartego łańcuszka jasnych obiektów, ale pojawiające się osobno, co kilka-kilkanaście minut ciemniejsze obiekty nie odróżniające się już od tysięcy innych satelitów, jakie pogodnej nocy możemy wypatrywać zarówno gołym okiem czy lornetką. Z tego też powodu kluczowe dla ujrzenia potencjalnie najbardziej widowiskowych przelotów satelitów Starlink konieczne jest właściwe pokrycie w czasie ich uwolnienia i następnie niedługo po tym ich przelot nad naszym krajem.

Dotychczas zaobserwowano kilkukrotnie paczkę Starlinków w takim właśnie najbardziej efektownym wydaniu, z czego większość obserwacji dotyczyła pierwszego demonstracyjnego startu z 24 maja 2019 roku, jako, że następny - listopadowy - nie miał już tak idealnego pokrycia w czasie z okresem widoczności nad Polską.


Przelot Starlinków nad Polską z 24/25.05.2019 r. Credit: Limax7

Tak samo jak w przypadku przelotów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, Starlinki przemieszczają się zawsze z kierunku zachodniego przez niebo południowe lub nawet zenit, ku wschodniej stronie horyzontu. Pod względem jasności są to obiekty wyraźnie słabsze od ISS, ale w pierwszych dniach po uwolnieniu posiadające jasność od około +1 do +3 mag. stanowią obiekty łatwo widoczne gołym okiem także z terenów miejskich. Im w większym skupieniu pojawia się szansa na ich ujrzenie, tym łatwiej je wypatrzyć nawet gdy jasność w konkretnym przelocie nie jest najwyższa. W chwili obecnej stanowią one już rozproszoną gromadę, a pomiędzy przelotami kolejnych obiektów zachodzą już spore kilkuminutowe przerwy. Warto jednak zachować czujność na ewentualność następnych startów, jako, że SpaceX planuje umieszczanie w przestrzeni kolejnych paczek Starlinków w odstępach ledwie kilku tygodniowych a biorąc pod uwagę liczebność docelowej konstelacji tego systemu jest kwestią czasu, gdy jako Polska znów załapiemy się na przeloty kilkudziesięciu egzemplarzy Starlinka w gromadzie, gdy będą one stanowić zwarty ciąg obiektów przesuwających się dosłownie jeden za drugim.

Najbliższy start kolejnej paczki planowany jest na 7 stycznia 2020 r o godz. 03:19 CET. W ramach tej misji jeden z 60 satelitów Starlink pokryty zostanie testowo innym materiałem zmniejszającym jasność1. Jest to wymuszone na SpaceX przez kontrowersje jakie zrodziły się z powodu nieoczekiwanej jasności tych satelitów, które zaburzają pracę astronomów i astrofotografów, jasności której nawet SpaceX się nie spodziewało. Docelowo satelity mają być z zewnątrz pokryte warstwą uniemożliwiającą istotne odbijanie promieni słonecznych, aby tak liczna, ponad 10-tysięczna super-konstelacja Starlink nie przyczyniła się do pogorszenia warunków dla obserwacji nieba. Możliwe jest więc też, że od pewnego momentu starty następnych paczek Starlinków przestaną wiązać się dla amatorów z taką atrakcją, jak dotychczasowe dwie misje, ale póki to nie nastąpi oczekiwać możemy jeszcze startów na dotychczasowych, efektownych dla pasjonatów warunkach.

Testowy egzemplarz w trzecim locie planowanym na 7 stycznia, który zostanie pokryty warstwą mającą zmniejszyć jasność satelity, może według SpaceX przyczynić się do nieprawidłowego działania tego obiektu z powodu pogorszonej wydajności satelity pod względem termicznym, a na dodatek nie musi też wiązać się z oczekiwanym rezultatem z perspektywy zaświetlenia nieba, więc możliwe, że warstwa ta nie przyczyni się do pomyślnego rezultatu ani dla SpaceX, ani dla krytykujących projekt. Będzie to traktowane jedynie jako eksperyment i dopiero pierwszy krok do zaradzenia problemowi, a nie gotowe rozwiązanie mające już przejść próbę generalną. Póki problem zbyt dużej jasności Starlinków nie zostanie przez SpaceX naprawiony, oczekujmy startów paczek 60 egzemplarzy tej konstelacji przy ich dotychczasowej jasności.

O ewentualnych szansach związanych z obserwacjami będę wspominać w aktualizacjach tego tekstu. Zachęcam także do śledzenia dyskusji pod wpisem, w których bywa, że zaktualizowane wieści pojawiają się szybciej zanim dokonam przeredagowania tekstu. Dla uniknięcia bałaganu wszelkie kwestie związane z tematem obserwacji Starlinków proszę kontynuować w tym wątku, który będzie stanowił miejsce zbiorcze wszystkich dyskusji i informacji związanych z obserwacjami dotychczasowych i kolejnych paczek satelitów Starlink.


Ciąg dalszy nastąpi...

AKTUALIZACJA 07.01.2020

Start paczki Starlink-2 przebiegł pomyślnie i od kilku godzin następne 60 satelitów tego systemu znajduje się w przestrzeni kosmicznej. Niestety ze wstępnych danych orbitalnych wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie niemożliwe będzie obserwowanie tej paczki z Polski, jako że obecność "łańcuszka" najnowszych satelitów będzie występować w niekorzystnym czasie zbyt długo przed lub już po świcie nad Polską. Według wstępnych danych (za Heavens Above - przykład dla Warszawy) okres lepszej widoczności rozpocznie się około 17-18 stycznia i będzie to widoczność wieczorna. Możliwe jednak, że dane te ulegną jeszcze zaktualizowaniu.

AKTUALIZACJA 16.01.2020

Na 21 stycznia wyznaczony jest start kolejnej paczki 60 satelitów Starlink-3. Start zaplanowany jest na godz. 17:59 CET. Biorąc pod uwagę, że uwolnienie satelitów gdy stanowią one najbardziej zwarty pociąg obiektów na niebie następuje około godzinę po starcie, z perspektywy Polski najpewniej znowu nie załapiemy się na najkorzystniejsze przeloty, jednak szanse te mogą się pojawić w kolejnych dniach, przy wciąż niewielkim dystansie i bliższych zmrokowi godzinach przelotów. Te ewentualne możliwości obserwacji będą jeszcze weryfikowane.

AKTUALIZACJA 23.01.2020

Start czwartej (a trzeciej operacyjnej) paczki 60 satelitów Starlink-4 (nowa numeracja według ilości startów, a nie paczek operacyjnych) opóźniony do 29 stycznia na godz. 15:06 CET.  Termin ten jednak uległ już kilkukrotnemu przesunięciu i niewykluczone, że powyższa data również nie jest ostateczną.

Tymczasem w oczekiwaniu na start nowej paczki Starlinków zamieszczam dwa krótkie nagrania z obserwacji przelotu części satelitów Starlink-2 z wczoraj, których trajektoria w tym przelocie biegła tuż przy Aldebaranie. Nagrania są surowe i ukazują przelot w jego rzeczywistym czasie przy kilkunastostopniowych odległościach między poszczególnymi satelitami. Wideo 1 | Wideo 2.

AKTUALIZACJA 12.02.2020

Start piątej paczki Starlinków zaplanowany został na 15.02 na 16:46 CET, a w razie niepogody o dobę później szanse na sprzyjającą aurę rosną z 80 do 90%. Pora startu i uwolnienia (około godzinę później) satelitów wskazują, że i tym razem nie załapiemy się na przelot paczki w jej najbardziej skupionym wydaniu.

AKTUALIZACJA 14.02.2020

Międzynarodowa Unia Astronomiczna ponownie podnosi problem zaświetlenia nieba przez mega-konstelacje satelitarne. Przeprowadzono nowe symulacje i potencjalne skutki na przyszłość, o ile wynoszone satelity nie zostaną należycie przygotowane pod kątem zminimalizowania wpływu na pracę obserwatoriów kosmicznych. Pełny artykuł.

Star Starlink-5 przesunięty do 16 lutego na 16:25 CET. Dostępne są przedstartowe elementy orbitalne TLE jak zawsze zarówno dla całej paczki jak i pojedynczego satelity:

STARLINK-5 FULL STACK 
1 72000C 20012A   20046.66812716  .00075572  00000-0  10352-3 0    06
2 72000  53.0068 278.9873 0130141  45.7301  28.3199 15.91029719    14
STARLINK-5 SINGLE SAT 
1 72001C 20012B   20046.66812716  .00952816  00000-0  13078-2 0    09
2 72001  53.0067 278.9872 0130099  45.7464  28.3044 15.91005595    10

Dane te oczywiście mogą się różnić wobec rzeczywistych, bo zakładają nominalne wystrzelenie i osiągnięcie przestrzeni kosmicznej po starcie. Niestety przez opóźnienie misji z 14 do 16 lutego wygląda na to, że Polsce umknie znów okazja ujrzenia łańcuszka satelitów w najgęstszym wydaniu tuż po uwolnieniu. Jako, że start nastąpić ma o 16:25, uwolnienie Starlinków następujące zwykle nieco ponad godzinę od startu, oczekiwać jego można około 17:25 CET, około 25 minut za późno względem przelotu nad Polską. Kolejny przelot około 18:35 będzie już uniemożliwiał ujrzenie pociągu Starlinków większości regionów i wystąpi za daleko na południowy zachód od Polski, konkretnie nad południową Europą. Wiele wskazuje więc na to, że czeka nas pechowe rozminięcie tak jak podczas misji Starlink-4.

AKTUALIZACJA 16.02.2020

Start przesunięty do 17 lutego na 16:05 CET.

AKTUALIZACJA 25.02.2020

Obserwacje pokrytego specjalną powłoką testowego Starlinka Darksat przeprowadzone w ostatnim czasie na finalnej orbicie wskazują, że nie udało się zmniejszyć albedo. Pełny artykuł.

AKTUALIZACJA 12 13.03.2020

Na sobotę 14 marca na godz. 14:42 CET niedzielę 15 marca na 14:22 CET zaplanowany jest start szóstej paczki 60 satelitów Starlink. Taka pora startu oraz wydłużony już względem ostatnich miesięcy dzień sprawiają, że co najmniej do końca miesiąca przeloty paczki Starlink-6 odbywać się będą w godzinach dziennych; nie istnieje też szansa na ujrzenie łańcuszka Starlinków zaraz po ich uwolnieniu na pierwszej orbicie po starcie gdy wszystkie 60 obiektów widocznych będzie w zwartej grupie widocznej jednocześnie. W przypadku zmian kolejna aktualizacja pojawi się poniżej.

AKTUALIZACJA 18.03.2020

Paczka Starlink-6 z kolejnymi 60 sztukami konstelacji budowanej przez SpaceX znalazła się w przestrzeni kosmicznej. Niestety najwcześniej obserwacji paczki możliwe będą w kwietniu, kiedy satelity będą już znacznie bardziej rozproszone, natomiast na ujrzenie łańcuszka Starlinków widocznych jednocześnie w zwartej gromadzie musimy jeszcze poczekać.

Pomocne z Heavens Above:
Automatycznie uaktualniająca się lista widocznych przelotów satelitów Starlink (tu dla Gdańska - swoją lokalizację należy ustalić z poziomu strony głównej)
Wizualizacja oribt wybranych Starliników w bazie Celestrak
Warto też wykorzystać aplikację Heavens Above na system Android  f    t   Bądź na bieżąco z tekstami, zjawiskami astronomicznymi, alarmami zorzowymi i wszystkim co ważne dla amatora astronomii - dołącz do stałych czytelników bloga na Facebooku, obserwuj blog na Twitterze bądź zapisz się do subskrybentów kwartalnego Newslettera.
W oparciu o SpaceNews.

76 komentarzy:

 1. Komentarz przeniesiony (pierwotna data publikacji: 28 listopada 2019 17:06, napisane przez Kowalmc33)

  Witam dziś o godz 5:35 rano zaobserwowałem coś niesamowitego na niebie około 20 gwiazd lecacych w lin prostej z zachodu na wschód trwało to widowisko 1 min 30 sec pięknie wszystko było widać jak gwiazdozbiór się przestawia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Komentarz przeniesiony (pierwotna data publikacji: 28 listopada 2019 21:31, napisane przez suchyy)

   Widziałeś grupę satelitów z konstelacji Starlink 1 SpaceX, wystrzelonych niedawno jako "paczka" 60 satelitów naraz! Obecnie o tak wczesnej porze można je obserwować nad Polską. Wszystkich jest 60 sztuk, ale od startu minęło już trochę czasu (start odbył się 11 listopada) i "rozłażą" się już po orbicie. Spektakularnie wygląda to tuż po starcie - wtedy 60 szt. leci jednym ciurkiem: widok niesamowity! Niestety tuż po starcie Starlink 1 polożenie ich orbity było niekorzystne względem Polski i nie dało się ich obserwować nad naszym krajem. Teraz można je zobaczyć przed wschodem Słońca, ale odległości między nimi (i ich grupami) są juz znacznie większe. W linku poniżej masz podane efemerydy dla przelotów poszczególnych satelitów Starlink 1 nad Polską:

   Czasy przelotu Starlink 1 nad Polską

   Start następnej paczki 60 szt. satelitów Starlink 2 odbędzie się w grudniu (prawdopodobnie - jeszcze nie wiadomo dokładnie kiedy). Może wtedy położenie ich orbity będzie korzystniejsze do obserwcji tuż po starcie?

   Usuń
  2. Komentarz przeniesiony (pierwotna data publikacji: 28 listopada 2019 21:45, napisane przez suchyy)

   LINK do filmiku na YT ze startu Starlink 1, czyli paczki 60 szt. niskoorbitalnych satelitów telekomunikacyjnych (internet) Elona Muska (SpaceX.

   Usuń
  3. Komentarz przeniesiony (pierwotna data publikacji: 29 listopada 2019 09:38, napisane przez Unknown)

   widziałem dziś czyli 29-11-2019 godz 06-00 paczkę satelitów w jednym sznurku i jednakowej odległości poruszających się z zachodu na wschód w miejscowości Sandomierz

   Usuń
  4. Komentarz przeniesiony (pierwotna data publikacji: 29 listopada 2019 15:55, napisane przez suchyy)

   U mnie niestety chmury prawie non-stop!!! Jutro (30-11) najlepiej obserwować konstelację satelitów Starlink 1 między godz. 6:12 a 6:20 (niestety będzie się już rozwidniać)- czyli przelot paczki trzydziestu kilku satelitów (z 60-ciu ogółem) najbardziej (póki co) zbliżonych do siebie (odległości w przelocie między jednostkami od kilku do kilunastu sekund) i w warunkach, kiedy ich jasność gwiazdowa nie jest gorsza niż ok. 3 mag. Za niecały miesiąc (w święta) dadzą się obserwować na niebie wieczornym między 16 a 18:30, ale nie będzie to już tak atrakcyjne bo dzielić je będą znacznie większe odległościach między sobą przy znacznie gorszej ich jasności rzędu 5-6mag (konieczne lornetka do obserwacji, szczególnie w warunkach miejskich).

   Usuń
  5. Komentarz przeniesiony (pierwotna data publikacji: 29 listopada 2019 20:34, napisane przez suchyy)

   TUTAJ macie wizualizację 3D z rozkładem wszystkich satelitów z konstelacji Starlink 1 na orbicie z możliwością "przekręcania" kuli ziemskiej w dowolną pozycję i oglądania ich układu w czasie rzeczywistym. Właśnie jutro po 6-tej ten gęsty "sznureczek" będzie przelatywał nad Polską.

   Usuń
  6. Komentarz przeniesiony (pierwotna data publikacji: 30 listopada 2019 13:44, napisane przez suchyy)

   ...a TUTAJ podałem szczegóły dla obserwacji "gestej paczki" 35 szt. satelitów Starlink 1 rano 1 grudnia (między 05:02 a 05:11). Może w końcu się uda, bo u mnie w pogodzie coraz lepiej. :)

   Usuń
  7. Komentarz przeniesiony (pierwotna data publikacji: 1 grudnia 2019 00:30, napisane przez Kowalmc33)

   Suchy dziękować za wiadomość , a tak poza tym to z dolnego Śląska jestem dokladnie nie Lubań i widziałem to wszystko jak nad moim domem leciały .mój ojciec jak go zawołałem żeby zobaczył powiedział że to ufo :D pozdrawiam

   Usuń
 2. U mnie też obserwacje gęstej jeszcze gromadki satelitów z listopadowej "paczki" Starlink-1, przeprowadzone 1 grudnia uwieńczone zostały pełnym sukcesem, dzięki temu, że nareszcie pogoda dopisała! :) O moich wrażeniach z obserwacji pisałem TUTAJ.

  Teraz czekamy na start trzeciej "paczki", a drugiej użytkowej, czyli Starlink-2. Póki co termin startu znowu został przesunięty z 31 grudnia na 4 stycznia przyszłego roku (a więc za tydzień), co ma nastąpić o 4:23 naszego czasu. Bedę trzymał rękę na pulsie i dam znać, co i jak.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ... oczywiście chodzi o udane obserwacje z 6 grudnia, bo 1-go pogoda nadal nie była najlepsza (spore zamglenie), a niebo było już mocno rozjaśnione przed wschodem Słońca. Mimo moich szczerych chęci w takich warunkach obserwacje były skazane na porażkę. :(

   Usuń
 3. Kolejne odroczenie startu Starlink-2 do 7 stycznia 2020 (godz. 03:19 naszego czasu).

  OdpowiedzUsuń
 4. Godzinę temu przelatywało kilkadziesiąt satelitów w sznurze, idealnie prosta linia zach.-wsch. Kamień Pomorski

  OdpowiedzUsuń
 5. Ponieważ postronni obserwatorzy zaczęli od nowa opisywać swoje wrażenia z obserwacji satelitów Starlink-1 w temacie: Niebo nad nami..., gdyż satelity Starlink (z ostatniej paczki 60 szt.) można obserwować obecnie na wieczornym niebie nad Polską, podam link, gdzie zainteresowani znajdą niezbędne informacje ogólne na temat konstelacji Starlink i poszczególnych startów "paczek" satelitów:

  Starlink - konstelacja internetowa SpaceX.

  Tutaj na astroblogu w tym temacie (a nie w: "Niebo nad nami...) dzielimy się naszymi wrażeniami z obserwacji satelitów Starlink, oraz piszemy o warunkach ich obserwacji nad Polską, po kolejnych startach następnych "paczek".

  OdpowiedzUsuń
 6. Dzięki za czujność i pilnowanie porządków! :-)

  Rzeczywiście weszliśmy w nowy okres widoczności wieczornej, jutro też warto się zaczaić między 17:05 a 17:20. Celestrak na 17:10 wygląda tak. Tylko te chmury w prognozach...

  OdpowiedzUsuń
 7. Ciekawe, że nadal ok 40 sz. lecą w całkiem ciasnej konfiguracji inną trajektorią niż pozostałe z listopadowej paczki, które już równomiernie rozłożyły się wokół Ziemi. To właśnie sprawia, że są jeszcze atrakcyjne wizualnie! Niestety fatalna pogoda dobija człeka. :( Też miałem dzisiaj, tzn, 2 grudnia, wyskoczyć na obserwacje, bo nawet się przetarło (stratusy zniknęły), ale zamglenie ukazało wieczorem Księżyc w grubej lisiej czapie, więc odpuściłem. Może jutro (3.12)? Tylko, że jutro u mnie Lublin te od 17:07 do 17:22 to przelecą tylko 4 szt. - to nie jest ta zwarta grupa, którą widać na CelesTrak (na celestrak jest czas UTC). W miarę zwarta grupa to ok. 40 szt. od Starlink 1027 do Starlink 1047 (nie lecą w kolejności numeracji) i one będą leciały nad Polską 3 grudnia (górowanie w Lublinie) od ok. 16:33 do 16:42 przy długim przelocie. Następny ich przelot tego dnia od godz. 18:07 będzie nieciekawy i bardzo krótki - pojawią się na zachodzie i zaraz znikną w cieniu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ...oczywiście czasy górowania dla pierwszego i ostatniego satelity z tej zwartej grupy 40 szt. podałem w CET (aktualnie u nas obowiązującym)

   Usuń
 8. ... kurde, wszystko mi się wyżej pokopsało! Chodzi oczywiście o dzisiejszy przelot (tzn. 3 stycznia 2020, a nie grudnia) zwartej części satelitów (ok. 40 szt.) ze Starlink-1, które kolejno (od nr Starlink 1027 do 1047) będą u mnie w Lublinie górowały w godz. 16:33:37 - 16:42:09 wg. naszego czasu. No chyba teraz się nie pomyliłem! :) Sprawdzić można na Heavens-Above lub CelesTrak, tylko pamiętać trzeba, że na CelesTrak (wizualizacja 3D) czas jest wg. UTC, więc trzeba dodać jedną godziny by dostać u nas obowiązujący czas CET.

  OdpowiedzUsuń
 9. Pół godziny do przelotu pociągu, a u mnie nawet Księżyc w I kwadrze nie jest w stanie się przebić przez chmurwy. Także tego...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No dziś wreszcie się udało. Dokonałem pierwszej obserwacji Starlinków i powiem, że tego się spodziewałem, tj. zawodu, bo za dużo już czasu od listopadowego startu minęło. Dystans pomiędzy poszczególnymi obiektami wynosił około 14-20 stopni. "Efektu wow" nie zaznałem. Jasność niektórych wydawała się nieco wyższa od pozostałych, choć na ogół mocno porównywalna; nie było flar, jasność stała; nie wydawało mi się by którykolwiek był jaśniejszy od +1 mag., ale ocena może być niewłaściwa bo ani warunki nie były doskonałe, ani wzroku nie adaptowałem, zresztą przy takim Księżycu to już nie miało sensu.

   Było ciekawie, ale więcej emocji dostarczają mi duety ISS+Dragon/Sojuz/Progress etc. krótko przed dokowaniem niż cały sznureczek Starlinków kilka tygodni po starcie, dlatego liczę mocno na powtórkę z maja 2019 przy którymś z przyszłych startów :-)

   Usuń
  2. Dziś "efekt wow" był nieco większy, ale w drugiej części łańcuszka, który ma przerwę po kilkunastu pierwszych egzemplarzach. Pierwsza część, w której Starlinki były rozproszone równomiernie w około 15-20 stopniach dystansu była oddzielona kilkuminutową w czasie przerwą między kolejnymi satelitami, które miały już bardzo rozmaite rozproszenie, a i parki dwóch bliskich Starlinków w tej części się trafiały. Dwie czy trzy pary były bliziutkie na około 4-5 stopni przy górowaniu, które na wschodnim niebie "zbliżyły się" pozornie do mniej niż 1 stopnia. Ponownie jak wczoraj łańcuszek
   bez flar, jednostajna jasność około +1 mag. Podczas tej ciekawszej drugiej części łańcuszka trafiła się flara, być może też Starlink tylko "z innej sorty" która rozbłysła co najmniej do -2 mag., a przecięła prawie prostopadle trajektorię pociągu listopadowych Starlinków lecąc z południa ku zenitowi.

   Usuń
 10. Wczoraj 7 stycznia we wczesnych godzinach rannych nastąpił udany start Falcona 9 z trzecią paczką 60 szt., satelitów z konstelacji Starlink. Niestety godzina startu i parametry orbity spowodowały, że dwa przeloty nad Polską "pociągu Starlink" na przełomie 7/8 stycznia wypadły w późnych godzinach nocnych, więc satelity były niewidoczne (w cieniu Ziemi). Więcej pisałem o tym: TUTAJ. Są tam również wizualizacje przelotów. Widoczne przeloty nad Polską w godzinach wieczornych będą możliwe do obserwacji dopiero w drugiej połowie stycznia. Dam znać co i jak.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. O tym właśnie wspomina wczorajsza aktualizacja tekstu dostępna powyżej ;-)

   Usuń
 11. No, patrz, wczoraj, a w zasadzie dzisiaj z pośpiechu pisałem (późno już było) i nawet nie spojrzałem "do góry". ;) Teraz dopiero przeczytałem.

  Może przy czwartym starcie w drugiej połowie stycznia będzie lepiej, jeśli chodzi o obserwacje z terenu Polski. :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ostatecznie tych startów w najbliższym czasie będzie na pewno sporo, o ile SpaceX chce poważnie (a myslę, że inaczej nie jest) zrealizować konstelację Starlink, aby wypełnić wymagania czasowe koncesjonodawców. Tak, że za którymś razem załapiemy się na "pociąg Starlink"!

   Usuń
  2. Liczę gorąco zwłaszcza na białe noce! Wtedy bliziutkie Słoneczko pod horyzontem da czadu jak będą starty w tym okresie! :-)

   Usuń
  3. Starty muszą być i to non-stop przez najbliższe lata (nie od czasu do czasu), min. 2 starty miesięcznie w 2020, a później nawet do trzech startów/miesiąc Falconów 9 (chyba, że później użyją Starshipa, który jeszcze nie jest gotowy), aby do 2024 konstelacja była gotowa w 50% (ok. 6000 satelitów na orbicie), a do 2027 w 100% (ok. 12000 satelitów na wszystkich powłokach orbitalnych). Bardzo napięty harmonogram. W przeciwnym razie SpaceX będzie miał problemy z uzyskanymi koncesjami na US (nie wiadomo jeszcze jak będzie z innymi krajami?). Na to nie mogą sobie pozwolić, bo konkurencja nie śpi, a przecież SpaceX chce inkasować kasę (i to niezłą) z szybkiego, szerokopasmowego internetu "kosmicznego", która będzie potrzebna do realizacji wizjonerskich projektów Elona Muska (typu: kolonizacja Marsa). Więc czeka nas niezły wyścig kosmiczny i będzie jeszcze na co popatrzeć! :-)

   Usuń
 12. W dniu 20 stycznia 2020 roku o godzinie 18:13 obserwowałem ze znajomymi przelot "pociągu Starlink" na niebie nad Zalewem Mietkowskim na Dolnym Śląsku. Niesamowite wrażenie :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też widziałem w Lesznie czy jest może jakieś info o przelotach żeby można było się przygotować do obserwacji

   Usuń
  2. Pod koniec tekstu, który macie właśnie otwarty jest zbiór linków do śledzenia Starlinków zarówno w formie listy widocznych przelotów jak i narzędzie do symulacji Celestrak. Pozdrawiam!

   Usuń
 13. Też widzieliśmy 21.01 godz. 18.45 Rawicz. Niesamowite. Szukałam co to mogło być i natknęłam się na tą stronę.

  OdpowiedzUsuń
 14. Właśnie zakończył się kolejny przelot łańcuszka Starlinków. Wrażenia podobne jak w grudniu czyli IMHO tyłka nie urywa. Duże odległości między kolejnymi obiektami, momentami kilkunasto-stopniowe. Czekam na przelot tuż po uwolnieniu jakiejś nowej paczki.

  OdpowiedzUsuń
 15. Wczoraj (tj. 21 stycznia) obserwowałem przelot Starlinków z ostatniego startu. Pogoda zlitowała się dla mnie na jeden wieczór, ale satelity "Rozlazły" się już mocno. Całość opisu obserwacji (razem z fotami symulacji przelotu z CelesTrak-Starlink) umieściłem TUTAJ. Ciekawi mnie wasza opina na temat Darksata (czyli tej jednej, eksperymentalnej szt. Starlinka o obniżonym albedo). Niestety u mnie dzisiaj już (jak zwykle ostatnio) chmury i deszcz!

  Aktualizacja startu (następne opóźnienie) czwartej paczki (trzeciej komercyjnej).

  24 stycznia: 16:54 CET

  OdpowiedzUsuń
 16. Dzisiaj okazja zobaczenia przelotu Starlinków nad Polską (tej bardzej zwartej części) z ostatniego startu. Początek ok. 17:50 W ciągu ok 9 min. przeleci 38 satelitów Starlink. Więcej szczegółów podałem TUTAJ

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też oglądałam przelot z Lublina. Tylko kurcze jak na złość chmury musiały się zebrać akurat wtedy, ale udało mi się zobaczyć kilkanaście Starlinków w okienku między chmurami. Będe jeszcze na nich polować i mam nadzieje że wtedy pogoda dopisze :)

   Usuń
  2. Dodałem do aktualizacji wyżej dwa nagrania z wczoraj z części przelotu, który w moim przypadku prawie przecinał Aldebarana. Nie ma więc tam całego łańcuszka Starlinków, ale widać realny dystans między nimi bo nagrania pozostawiłem w czasie rzeczywistym.

   Usuń
  3. No właśnie, perfidnie dzisiaj pogoda sobie z nas zakpiła w Lublinie. Nawet było całkiem, całkiem na początku, do kiedy przelot się nie zaczął, bo błyskawicznie nadciągające z zachodu chmury szybko pochłonęły północny nieboskłon, po którym leciały Starlinki! Udało mi się zobaczyć ok 8 szt. plus kilka między chmurami i na tym koniec! Niestety dobre wieczorne (wysokie i jasne) przeloty będą się już kończyły niebawem. Od 20 lutego wysokie i widoczne przeloty poranne po godz. 5 ale na większe atrakcje wizualne nie ma co już liczyć!

   Znowu przesunięcie startu następnej paczki Starlinków:

   27 stycznia: 15:49 CET

   Usuń
  4. TUTAJ opisałem jak zapolować na Darksata, czyli jednego, eksperymentalnego Starlinka (CelesTrak: Starlink-1130(Darksat), Heavens-Above: Starlink U) z ostatniego startu o obniżonym albeto.

   Usuń
 17. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 18. Aktualne dane co do startu czwartej paczki Starlinków 27 stycznia 2020

  start: 15:49 CET, uwolnienie satelitów: 16:51:50.766 CET

  Żródło: operator CeleTrak T.S. Kelso

  Niestety wszystko wskazuje na to, że i tym razem nie zobaczymy "gestego pociągu Starlink" niedługo po starcie. Więcej nt. pisałem: TUTAJ

  OdpowiedzUsuń
 19. Dzisiaj tj 2. 02.2020 ok godziny 5:45 zaobserwowałem na wschodnim niebie przelot satelitów starlink. Prawdopodobnie była to końcowa faza przelotu po ieeaz było ich jedynie 8-10. Ale i tak widok niesamowity.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z tego co piszesz widziałeś część satelitów Starlink z drugiej paczki. Start odbył się 11 listopada zeszłego roku. 60 szt. satelitów z tego startu podzieliło się do tej chwili na trzy płaszczyzny orbitalne. 20 szt. na jednej z płaszczyzn osiągnęło już powłokę orbitalną o wysokości 550km i rozłożyły się na niej równomiernie (też można je było obserwować tego ranka, ale przelatują rzadko i można nie zwrócić na to uwagi) . Na jednej z dwóch dodatkowych płaszczyzn drugiej paczki Starlinków, satelity lecą póki co niżej i w całkiem jeszcze zwartej grupie (dopóki nie zakończy się rotacja kąta tejże płaszczyzny względem pozostałych) - i właśnie te Starlinki widziałeś 2 lutego o 5:45. Możesz to sprawdzić na symulacji: 3D CelesTrak wszystkie Starlinki. Trzeba tylko do wskazywanego tam czasu (UTC) dodać jedną godzinę, aby uzyskać nasz czas CET (aktualnie obowiązujący)

   Usuń
 20. Po starcie Starlinków z piątej misji ich uwolnienie (separacja) ma nastąpić tym razem podobno 15 minut po starcie, czyli nad Oceanem Atlantyckiem (przed pierwszym po starcie przelotem nad Europą). Trzeba poczekać na aktualizację TLE.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czytałem telegram, uwolnienie byłoby około 16:40 CET co mogłoby stworzyć szansę na gęsty pociąg nad Polską "zara" po wypuszczeniu na nie za ciemnym niebie. Ale nie wiem czy to pewne dlatego na razie nie wspominam o tym w tekście.

   Usuń
  2. Znowu chyba lipa z obserwacji u nas "Starlink-trajn"! Analizowałem w 3D na CelesTrak i Stellarium (wtyczka-satelity, dodając TLE dla Starlink-5Pre). Nawet gdyby dopisała pogoda, to u mnie w Lublinie pierwszy po starcie przelot widoczny byłby na elewacji 22° SW i nie na "nie za ciemnym niebie", ale na całkiem jasnym, bo praktycznie równo z zachodem Słońca, więc pewnie nic z tego nie będzie!

   Usuń
 21. Po przesunięciu startu Starlink-5 na 17 lutego (16:05:55 CET) będzie jeszcze gorzej, jeśli chodzi o obserwacje satelitów z piątej misji. Raczej nie ma mowy o "Starlink-train" nad Polską! :( Dokładnie (z fotami) opisałem to TUTAJ.

  OdpowiedzUsuń
 22. Dzisiaj leciały około 4.45 rano

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, tylko to były zapewne Starlinki ze wcześniejszych startów. Starlinki z piątego startu są już na orbicie (start odbył się w poniedziałem). Niestety misja Starlink-5 nie do końca udana, bo booster (pierwszy stopień) Falcona 9 nie trafił w barkę - wodował tuż obok i nie udało się też odzyskać owiewek! :( Jeśli chodzi o obserwację satelitów Starlink-5 to tym razem również nie ma mowy o "Starlink-train" nad Polską. Musimy się uzbroić w cierpliwość (może przy którymś z kolejnych startów). Co do możliwości obserwacji satelitów ze Starlink-5 opisałem to TUTAJ.

   Starlinki, które można było oglądać dzisiaj o 4:45 to satelity z wcześniejszych misjj, zobacz na zrzucie z wizualizacji 3D: TUTAJ.

   Usuń
 23. Starlink widoczne dziś ok 19 w Dębicy. Niesamowite.

  OdpowiedzUsuń
 24. Dzisiejszy start 6-tej paczki Starlinków (wielokrotnie odkładany - co ostatnio przytrafia się SpaceX zbyt często) niestety zakończył się niepowodzeniem! Start Falcona 9 został wstrzymany przez komputer pokładowy dosłownie w ostatniej chwili, czyli w T0 (przy odpalaniu silników boostera). Czekamy na następną datę startu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nowa data startu 6-tej paczki Starlinków:

   18 marzec godz. 13:21 CET

   Ze względu na nieciekawą godzinę startu (z naszego punktu widzenia), jak już pisał wyżej Tomek (Hawkeye) i tym razem nie będziemy mieli możliwości obserwacji nad Polską "gęstego" Starlink-train, co jest możliwe generalnie tylko przez kilka dni po starcie, jeśli te przeloty wypadałyby nad naszym Krajem trochę przed wschodem, lub po zachodzie Słońca. Tym razem satelity z paczki Starlink-6 będą przelatywało początkowo nad naszymi głowami tylko za dnia! :(

   Usuń
 25. A ja właśnie obserwowałam okolo 20 albo 30 satelitów w kilku a czasem kilkunasto sek odstepach, wszystkie w jednej lini z polnocnego zachodu na poludniowy wschod... i to tak niespodziewanie zerknelam w niebo, a do tego jakby jeszcze bylo malo pirkba "spadajaca gwiazda " widoczna dobre kilka sekund :))))))))))

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Widziałaś "zgęstek" Starlinków z paczki 3 lub 4 (można aktualnie obserwować wieczorem nad Polską). Starlinki z 5-tej paczki są obecnie do zobaczenia przed wschodem Słońca. Więcej szczegółów podałem: TUTAJ

   Starlink-train nad Polską był dotychczas widziany tylko przy okazji startu pierwszej paczki Starlinków (w maju zeszłego roku). Żeby zobaczyć w określonym miejscu TAKI (bardzo zwarty - niedługo po starcie) "pociąg" satelitów Starlink, muszą być spełnione stosunkowo krytyczne warunki, które dotychczas przy kolejnych startach nie powtórzyły się (a mamy już na orbicie pięć paczek satelitów i dzisiaj dojdzie następna paczka 60 szt.). Póki co czekamy na następny Starlink-train nad Polską, może przy kolejnych startach, a będzie ich sporo w najbliższych latach (SpaceX planuje do 2027 roku umieścić 12 tysięcy satelitów w konstelacji Starlink)

   Usuń
  2. Dzięki za odpowiedź ;) teraz przynajmniej wiem co widziałam ;)

   Usuń
 26. Obserwowałem dzisiaj "wieczorne" Starlinki, tak jak podałem w powyższym opisie. Pogoda u mnie w Lublinie w miarę dopisała i nawet w trudnych, miejskich warunkach, przy wszechobecnych, świecących się latarniach można było obserwować satelity gołym okiem bez problemu. Zarówno dla pierwszego przelotu (Starlink-4), jak i drugiego (Starlink-3) odległości między poszczególnymi satelitami wynosiły tak pi razy oko: 10°-12° kątowych, a więc bez jakiejś rewelki typu WOW (jak w przypadku "gęstego" Starlink-train). Mimo to, przelatujących w jednym ciągu 20 - 40 szt. Starlinków, nadal wzbudza zainteresowanie swoim niecodziennym widokiem. Jasnością dorównywały jednemu z bliźniaków: Kastorowi, więc "świeciły" trochę jaśniej niż 2 mag (akurat satelity ze Starlink-4 miały górowanie u mnie w Lublinie ciut poniżej Polluksa w gwiazdozbiorze Bliźniąt). Fajnie uwidaczniał się rozdział Starlink-4 na dwie płaszczyzny orbitalne, a w przypadku Starlink-3 (lecących później) widać było wyraźnie różną wysokość lotu: część z nich wcześniej wchodziła w cień Ziemi w odróżnieniu od tych lecących wyżej.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ... muszę się poprawić: nie 10°-12° ale ok. 20°-22° kątowych wynosiła odległość między poszczególnymi satelitami w czasie górowania (czyli na szerokość dwóch wyciągniętych przed siebie dłoni). Sorrki, z pośpiechu ten błąd.

   Usuń
 27. dobry wieczór,kiedy będzie można znowu zaobserwować to cudo na dolnym śląsku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzisiaj (18 marca o godz. 13:16 czasu polskiego, link do transmisji on-line: TUTAJ) ma nastąpić start (wielokrotnie odkładany) 6-tej paczki (60 szt.) satelitów Starlink. Jak już pisaliśmy wcześniej z Tomkiem (czytaj: wyżej / zajrzyj do linków) i tym razem nie mamy co liczyć na TAKIE cudo nad Polską, czyli popularnie zwany: Starlink-train ("pociąg-Starlink" - widoczne niedługo po starcie satelity Starlink, bardzo gęsto lecące jeden za drugim). Abyśmy mogli oglądać Starlink-train nad Polską muszą być spełnione bardzo krytyczne warunki czasowe startu, na dodatek powiązane z określoną porą roku! O ile, do tej pory ktoś nie wie jeszcze o co biega, napisze krótko: oglądamy na niebie przelatujące satelity z konstelacji Starlink. Firma SpaceX buduje gęstą satelitarną konstelację, której zadaniem będzie dostarczanie na całym świecie szybkiego internetu. Do 2027 r. SpaceX ma umieścić na niskich orbitach LEO 12 tysięcy (!) satelitów (dzięki temu internet będzie szybszy od tego dostarczanego dotychczas z wysokich orbit geostacjinarnych: GEO). Niestety szybkość i dostępność takiego internetu musi być okupiona bardzo dużą ilością satelitów, krążących na niskich orbitach co już spędza sen z powiek wielu astronomom, a miłośnikom obserwacji satelitów dodaje dodatkowej adrenaliny. ;) Cała atrakcja wizualna i jej nowość polega na tym, że SpaceX przy każdym starcie umieszcza na orbicie za jednym zamach 60 szt. satelitów i możemy je obserwować jednocześnie (czego wcześniej nigdy nie było) początkowo (tuż po starcie) jak lecą gęsto jeden za drugim, a później, w trakcie rozkładania się w konstelację internetową, lecących coraz rzadziej między sobą. Wiele materiałów nt. jest w internecie (Google/YouTube) - wystarczy w wyszukiwarkach wpisać: konstelacja Starlink.

   Dzisiaj (18 marca) w godzinach wieczornych będzie można (tak jak wczoraj) obserwować Starlinki, jeszcze w miarę gęsto lecące (ok. 20° kątowych jeden od drugiego) z wcześniejszych startów (części paczek: 3 i 4):

   Starlink-3 między godz. ok. 18:46 a 18:55 - wysoki przelot ok. 21 szt satelitów.

   Starlink-4 między godz. ok. 19:55 a 20:08 - niski (nad południowo zachodnim horyzontem) i krótki przelot ok. 40 szt. satelitów (widocznych tylko na południowo-zachodnim niebie - to nie będzie przelot przez cały nieboskłon, bo szybko będą znikały w cieniu Ziemi).

   Usuń
 28. Właśnie wróciłam ze spaceru na plaży w Sopocie i zaobserwowałam zupełnie przypadkowo ok. 20 obiektów wędrujących z zachodu na wschód.Wyłaniały się w równych odstępach i dosłownie po kilku minutach znikały za horyzontem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Widziałaś 20 szt. satelitów z konstelacji Starlink, o której piszemy wyżej. Była to konkretnie część satelitów, gęściej lecących (póki co) i dlatego bardziej rzucających się w oczy, należących do trzeciej paczki, na którą składało się 60 szt. satelitów łącznie. Satelity zostały wystrzelone w trzeciej misji Starlink w dniu 7 stycznia tego roku. Nadal zmierzają na swoje pozycje w Konstelacji internetowej, dzięki posiadanemu przez każdy z nich własnemu napędowi jonowemu - dlatego niektóre z nich lecą jeszcze w gęściejszej zbitce, dopóki nie zajmą swoich pozycji na orbitach. Te dwadzieścia szt. satelitów Starlink-3 przelatywało dziś nad Polską miedzy ok. 19:22 a 19:31

   Usuń
  2. TUTAJ na YT jest fajny filmik (język angielski - 15 minut), który wyjaśnia jak ma wyglądać i działać satelitarna konstelacja internetowa Starlink.

   Usuń
 29. hej,wczoraj też leciały,tylko w sporych odstępach!dzięki „suchyy”za info,kocham wieczorne i nocne obserwacje,ale jeszcze wciąż mało wiem,staram się jak mogę i pogłębiam wiedzę systematycznie,pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Fajnie, że chcesz pogłębiać wiedzę. Ponieważ teraz jest wyjątkowa okazja, podam jeszcze raz link do: Cyfrowego Archiwum Uranii, skąd można ściągnąć (pliki: pdf) całe roczniki periodyków: Uranii, Postępów Astronomii i połączonego: Uranii-Postępów Astronomii z lat 1922-2019. Bardzo bogata baza wiedzy nt. astronomii i astronautyki. Polecam ściągać, bo te najnowsze numery są teraz za darmo (również starsze archiwalia)!

   Oprócz internetowej konstelacji Starlink SpaceX, budowana są tego typu konstelacje satelitarne przez inne firmy (może mniej spektakularne od SpaceX). Zobacz TUTAJ, gdzie zamieściłem info o OneWeb, oraz opisałem jak spróbować obserwować wieczorem w dniu dzisiejszym (23 marca) satelity z trzeciej paczki (start odbył się 21 marca).

   Usuń
 30. Dla amatorów obserwacji Starlinków podaję link do tematu zbiorczego na forum kosmonauta.net: Starlink - konstelacja internetowa SpaceX, gdzie w pierwszym poście tematu (pod koniec w różowej ramce) podałem, trochę info w jaki sposób korzystać z wizualizacji orbitalnej 3D on-line na CelesTrak, umożliwiającej obserwację powstającej konstelacji Starlink w czasie rzeczywistym (dane TLE dla satelitów aktualizuję przy każdym nowym starcie Starlinków).

  OdpowiedzUsuń
 31. 30 marca udało mi się zrobić fotki satelitów Starlink-5 (z piątej paczki - oznaczenie wewnętrzne SpaceX: Starlink V1.0 L4). Dodatkowym bonusem był równoczesny ze Starlinkami przelot ISS. Link do time lapsa (z 13 foto): TUTAJ

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Więcej o powyższej obserwacji napisałem: TUTAJ (są tam dodatkowe materiały foto).

   Usuń
  2. Hej.O której godzinie można starlink zobaczyć?czy jest może jakiś terminarz przelotów?

   Usuń
 32. Starlinki, te co wczoraj oglądałem (z piątej paczki) właśnie zaczynają przelot. U mnie w Lublinie między godz. ok. 21:19 a 21:41. Przelot będzie krótki, gdzieś na wysokości 50° NW póżniej 40° NW skończą w cieni Ziemi. Co ciekawe będą się miały przed końcem z satelitami OneWeb-3 (z trzeciej paczki.

  OdpowiedzUsuń
 33. Właśnie miałem okazję, zupełnie przypadkowo, zobaczyć przelot starlinków wraz z One Web.

  OdpowiedzUsuń
 34. Odpowiadając jeszcze na pytanie Anonima: czy jest jakiś terminarz przelotów?

  Jest kilka serwisów internetowych, które podają niezbędne dane, ale nie do końca może to być takie oczywiste dla początkujących w obserwacjach satelitów. Heavens-Above podaje np. w linku: Przeloty wszystkich satelitów Starlink tylko efemerydy dla ostatniej, (aktualnie) 6-tej paczki Starlinków - są tam też generowane mapki przelotu dla poszczególnych satelitów z tejże paczki i jest: wizualizacja orbitalna 3D dla satelitów z ostatniego startu. W linku: Baza danych satelitów znajdziemy efemerydy z mapkami dla wszystkich Starlinków z osobna

  Osobiście korzystam też z CelesTrak, gdzie można w prosty sposób pobrać, aktualizowane pliki txt TLE: dana orbitalne poszczególnych satelitów, lub paczek określonych typów satelitów. Dane te wklejam do wtyczki Satelity w programie Stellarium, gdzie można oglądać przeloty satelitów w wirtualnym planetarium. Wcześniej korzystam z wizualizacji orbitalnej 3D (jest na CelesTrak), żeby oszaczować terminy i czas potencjalnych, widocznych przelotów nad Polską interesujących mnie grup satelitów (na 3 godz. przed lub po zachodzie Słońca). Noo, trzeba się trochę z tym pobawić i dużo byłoby zapewne jeszcze do tłumaczenia, szczególnie dla początkujących w tym hobby. Na pewno warto zacząć od:

  Stellarium
  Heavens-Above
  CelesTrak

  OdpowiedzUsuń
 35. Suchyy-Dziekuje bardzo za odpowiedź.Wv polecanym Heavens-Above znalazłem to co szukałem.
  Bardzo dziękuję jeszcze raz za odpowiedź!!!!

  OdpowiedzUsuń
 36. Poniżej podaję linki do polskich filmików na YT, gdzie w pigułce podane są informacje o budowanej przez SpaceX konstelacji internetowej Starlink:

  Dziwne światła na niebie: satelity Starlink - AstroSzort
  NIEBO W STYCZNIU 2020 | Starlink: inwazja na niebo
  Konstelacja StarLink satelitów dla internetu Elona Muska
  Starlink. Nowe fakty. Dlaczego zmienia jasność - A. Zell

  ... są to niektóre filmiki nt. (bez tych filozoficzno-okultystycznych) z komentarzem w naszym rodzimy języku, które ukazały się na YT do aktualnej chwili, czyli momentu kiedy SpaceX umieścił już na orbitach sześć paczek (po 60 szt. jednorazowo) satelitów Starlink.

  ... i dwa linki do ciekawych serwisów z tą tematyką:

  Starlink - konstelacja internetowa SpaceX
  Jak odnaleźć satelity Starlink nad Polską?

  OdpowiedzUsuń
 37. Dzisiaj 01.04.2020 ok. 20.40 widziałem przelot tych satelitów, naliczyłem ok. 30 szt. Nie jestem stałym obserwatorem nieba ale to było bardzo intrygujące.Czasami latem w noce sierpniowe widoczne obiekty miały różne trajektorie. Zaskoczyło mnie dzisiaj poruszanie się satelitów w jednej linii. Pozdrawiam wszystkich obserwatorów i znawców tematu, dzięki wam można dowiedzieć się o tym co nie śniło się "fizjologom" bo filozofowie na pewno to przewidzieli. Tomasz

  OdpowiedzUsuń
 38. Dzisiaj, tj. 2 kwietnia możemy obserwować wieczorem Starlink-5 (V1.0 L4) od ok. 20:58 do 21:16 CEST. Szczegóły: TUTAJ

  Jutro, tj. 3 kwietnia możemy obserwować rano Starlink-6 (paczka z ostatniego startu, oznaczenie SpaceX: V1.0 L5) od ok. 4:50 do 5:03 CEST. Szczegóły: TUTAJ

  OdpowiedzUsuń
 39. W ubiegłym roku w sierpniu, późnym wieczorem bylismy u rodziny na grilu. Wszyscy mieliśmy okazję obejrzeć nuesamowity spektakl na niebie, blisko linii hiryzontu: pozioma fala, rozproszonych, małych drobinek, niemal równo oddalonych od siebie,płynęła po niebie, dość szybko,bylo ich ze 100? po okolo minucie zmienila ksztalt na pionowy i zaczęła sie oddalać. Wyglądało to zjawiskowo!!! Staliśmy jak porażeni, żałuję ze nie mamy nagrania...czy to tez satelity?

  OdpowiedzUsuń
 40. Tak, to są satelity Starlink. Latają po niebie od maja zeszłego roku. Dotychczas odbyło się sześć startów po 60 szt. za każdym razem. Dlatego taka ilość, lecących jednocześnie satelitów budzi zainteresowanie przypadkowych obserwatorów. Proszę zajrzeć do linków, które podałem wyżej, no i chociażby z szacunku dla autora (który wkłada w utrzymanie bloga sporo pracy) przeczytać co zostało napisane w tym wątku, powyżej komentarzy. Pozdrawiam: Jurek (suchyy).

  OdpowiedzUsuń

Zainteresował Ciebie wpis? Masz własne spostrzeżenia? Chcesz dołączyć do dyskusji lub rozpocząć nową? Śmiało! :-)
Jak możesz zostawić komentarz? - Instrukcja
Pamiętaj o Polityce komentarzy

W komentarzach możesz stosować podstawowe tagi HTML w znacznikach <> jak b, i, a href="link"