LIVE Solar Update

Ostatnia aktualizacja komentarza: 05.12  23:50 CET [22:50 UTC]                          II zm. [14-22]

05.12.16
DZIURA KORONALNA - wspomniana w poprzednim komentarzu, widoczna w długości fali 211 angstremów dziura koronalna zbliżyła się do centrum tarczy już na tyle, by jej skrajnie zachodnie obszary zaczęły emitować strumień wiatru słonecznego podwyższonej prędkości w kierunku Ziemi. Z uwagi na rozpiętość formacji oczekiwać można, że strumień CHHSS będzie kształtować warunki pogody kosmicznej przez co najmniej trzy dni od rozpoczęcia napływu - a napływ rozpocząć się powinien około 7 grudnia, wówczas w razie korzystnej sytuacji możliwy będzie wzrost aktywności geomagnetycznej do poziomu co najmniej słabej burzy magnetycznej kategorii G1. O korzystnej sytuacji będziemy mogli mówić wówczas, gdy skierowanie pola magnetycznego w napływającym wietrze słonecznym okaże się dominująco południowe (ujemny wskaźnik Bz) o wyraźnym natężeniu poniżej -10nT w razie średniej prędkości bądź nawet słabszym natężeniu -5 do -10nT jeśli prędkość strumienia okaże się wyższa i osiągnie bądź przekroczy próg 700 km/sek. Jak warunki będą się układać przekonamy się już w połowie tygodnia, który do weekendu powinien nam minąć pod znakiem podwyższonej prędkości wiatru słonecznego w okolicach Ziemi i okresami burzowej pogody kosmicznej w wydaniu ciągłym bądź sporadycznym w zależności od skierowania pola magnetycznego wiatru w nadciągającym strumieniu z dziury koronalnej.

03.12.16
CICHY POCZĄTEK GRUDNIA- od czasu drugiego rozbłysku klasy M z 30 listopada, który swoje źródło posiadał w obszarze aktywnym 2615, aktywność słoneczna spadła do znajomych nam bardzo niskich poziomów dominujących w tym roku. Aktywność rozbłyskowa nie zachodzi, a wraz z ruchem obrotowym przynoszącym obszar 2615 coraz bliżej centrum tarczy i tym samym na coraz korzystniejszą pozycję względem Ziemi, jego budowa przestała sprzyjać produkcji silniejszych zjawisk, pole magnetyczne stało się stabilne i czyni tę grupę plam równie wyciszoną co pozostałe regiony widoczne na tarczy.

Bardziej interesującą zmianą jest formowanie się nowej dziury koronalnej widocznej na zdjęciach z SDO w długości fali 211 angstremów. Posiada ona niewielką rozpiętość poziomą, ale jest wyraźniej rozciągła pionowo, na ponad 1/2 wysokości Słońca - spoglądając na dzisiejsze obrazy zauważyć możemy, że początek swój bierze ona w okołobiegunowych szerokościach heliograficznych praktycznie po samą południową krawędź tarczy Dziennej Gwiazdy, i rozciąga się nawet nieco powyżej słonecznego równika. Na razie znajduje się ona bardzo blisko wschodniej krawędzi i jest w większości skierowana "bokiem" względem nas, ale już od po weekendzie jej pierwsze elementy będą kierować strumień wiatru słonecznego podwyższonej prędkości (CHHSS) w kierunku Ziemi. W drugiej połowie nowego tygodnia można będzie oczekiwać rozpoczęcia napływu strumienia CHHSS, wówczas w zależności od skierowania pola magnetycznego wiatru słonecznego w tym strumieniu można będzie oczekiwać rozwoju aktywności geomagnetycznej.


>>Archiwum LIVE Solar Update (liistopad 2016)


Wyjaśnienie: solar update - aktualizowane na bieżąco krótkie autorskie komentarze o ostatnich zjawiskach na Słońcu i wszelkich wydarzeniach związanych z pogodą kosmiczną. Na początku miesiąca* komentarze są zerowane i publikowane od nowa (najstarsze komunikaty z danego miesiąca ukazują się u dołu podstrony, nowe na górze). W przypadku okresów niskiej aktywności słonecznej, aktualizacje ukazują się co 2-4 dni, w przypadku podwyższonej aktywności raz lub kilka razy dziennie. Zadaniem tych komunikatów jest odpowiedzieć na pytania czytelników:

jaka jest aktualna aktywność Słońca, czy i kiedy wystąpią rozbłyski słoneczne, aktualny zasięg zorzy polarnej, czego spodziewać się po Słońcu w najbliższych godzinach i dniach.


* Aktualizacje archiwizowane są w cyklu comiesięcznym i możliwe do odczytu w dziale Archiwum Solar Update.