LIVE Solar Update

Ostatnia aktualizacja komentarza: 13.03  12:40 CET [11:40 UTC]

13.03.19
CZYSTA TARCZA - wraz z zachodem grupy plam 2734 tarcza słoneczna staje się ponownie pozbawiona plam. W najbliższych 24 godzinach rozpocząć się powinien nowy okres z zerową liczbą Wolfa, o ile nie dojdzie do uformowania się w tym czasie nowego obszaru aktywnego. Jednocześnie zakończyło się okno czasowe prognozy, podczas jakiego można było oczekiwać ewentualnych zmian w warunkach wiatru słonecznego na skutek wejścia Ziemi w przestrzeń, którą wcześniej przemierzył słaby koronalny wyrzut masy z piątkowego rozbłysku klasy C1.3. Zgodnie z najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, nie doszło do żadnych zmian w aktywności geomagnetycznej.

09.03.19
CME Z ROZBŁYSKU C1.3 - opracowany przez SWPC model ruchu wiatru słonecznego uwzględniający wczorajszy koronalny wyrzut masy potwierdza uwolnienie CME w wyniku piątkowego rozbłysku klasy C1.3 i wskazuje na ewentualność rozminięcia z Ziemią większości wyrzutu. Możliwe jest "otarcie" z pozostałością po skrajnej najsłabszej części CME 11 marca (+/- 1 dzień), to jest wejście Ziemi w strefę, którą wcześniej wyrzut przemierzy (uwolniona materia została skierowana głównie na zachód od linii Słońce-Ziemia) - nie jest więc sugerowane tzw. uderzenie CME, które mogłoby zapewnić solidniejszy rozwój aktywności geomagnetycznej - tym nie mniej aktywne (Kp=4) warunki geomagnetyczne lub słaba burza (G1) mogą we wspomnianym okresie zaistnieć, o ile cechy wiatru okazałyby się bardziej sprzyjające od prognozowanych przez model WSA-Enlil.

08.03.19
SŁABY ROZBŁYSK Z CME - zanikająca już powoli grupa plam 2734 wyprodukowała w piątek około 04:00 CET bardzo słaby rozbłysk klasy C1.3, któremu jednak towarzyszył slaby koronalny wyrzut masy (CME) z być może jakąś składową skierowaną ku Ziemi. Emisja radiowa typu II zmierzona została na poziomie 600 km/sek. w chwili potencjalnej erupcji. Póki co modele prognozujące ruch wiatru słonecznego nie uwzględniają tego wydarzenia w przewidywanych warunkach pogody kosmicznej na najbliższych kilka dni, jeśli jednak uwzględnią one możliwość częściowego chociażby skierowania CME ku Ziemi (szansa jest, a to z uwagi na korzystne centralne położenie grupy 2734 na tarczy słonecznej, choć z dużym odchyleniem na północ), to do tematu tego wyrzutu koronalnego powrócę w kolejnych aktualizacjach.

07.03.19
NOWA PLAMA - po 33 dniach stanu czystej tarczy słonecznej wykształciła się nowa grupa plam 2734. Przerwany został tym samym najdłuższy po maksimach 24. cyklu aktywności słonecznej okres nieustannej nieobecności plam na tarczy, który trwał ostatecznie od 31 stycznia do 5 marca. Choć ta znajdująca się na północ od słonecznego równika nowa plama nie wykazuje aktywności rozbłyskowej, jest warta uwagi ze względu na fakt, iż może być kolejnym obszarem aktywnym nowego cyklu słonecznego. Jej polaryzacja wskazuje na taką ewentualność, ponieważ plama poprzedzająca posiada polaryzację południową, a plama postępująca północną, podczas gdy plamy półkuli południowej w drugiej części tego cyklu charakteryzowały się polaryzacjami przeciwnymi. Takie mieszanie się plam kończącego się cyklu z plamami nowego cyklu są charakterystycznymi cechami Słonecznych Minimów, ale absolutnie nie oznaczają ich końca. Do tego jeszcze bardzo długa droga.

02.03.19
MIESIĄC BEZ PLAM - rekordowy po maksimach 24. cyklu aktywności słonecznej okres nieobecności plam na tarczy jest kontynuowany. Odkąd 31 stycznia weszliśmy w stan zerowej liczby Wolfa minęło 30 dni, dzisiejszy dzień jest 31. z rzędu z czystą tarczą słoneczną, drugim w marcu i 46. w roku. Aktywność słoneczna wygaszona jest obecnie na największą skalę od dekady, a przerwania obecnego stanu rzeczy jak na ten moment nic nie zapowiada.
Archiwum: LIVE Solar Update (luty 2019)Wyjaśnienie: solar update - aktualizowane na bieżąco krótkie autorskie komentarze o ostatnich zjawiskach na Słońcu i wszelkich wydarzeniach związanych z pogodą kosmiczną. Na początku miesiąca* komentarze są zerowane i publikowane od nowa (najstarsze komunikaty z danego miesiąca ukazują się u dołu podstrony, nowe na górze). W przypadku okresów niskiej aktywności słonecznej, aktualizacje ukazują się co 2-4 dni, w przypadku podwyższonej aktywności raz lub kilka razy dziennie. Zadaniem tych komunikatów jest odpowiedzieć na pytania czytelników:

jaka jest aktualna aktywność Słońca, czy i kiedy wystąpią rozbłyski słoneczne, aktualny zasięg zorzy polarnej, czego spodziewać się po Słońcu w najbliższych godzinach i dniach.


* Aktualizacje archiwizowane są w cyklu comiesięcznym i możliwe do odczytu w dziale Archiwum Solar Update.