LIVE Solar Update

Ostatnia aktualizacja komentarza: 14.06  16:10 CEST [14:10 UTC]

14.06.18
NOWA PLAMA - po tygodniowej przerwie na tarczy słonecznej możemy dostrzec grupę plam 2713. Jest to obszar zbudowany z kilku składników, jednak nie posiadają one skomplikowanej budowy pola magnetycznego, co wyklucza szanse na powstawanie w ich strefie rozbłysków istotnych pod względem energii, a tym bardziej geoefektywnych z uwagi na bliską krawędzi pozycję grupy i niekorzystne na razie ukierunkowanie na Ziemię. Przez centrum na wysokich szerokościach heliograficznych północnej półkuli słonecznej przemierza niewielkiej rozpiętości południkowej dziura koronalna, emitująca strumień wiatru słonecznego podwyższonej prędkości (CHHSS). Strumień ten może częściowo musnąć Ziemię około 17 czerwca, jednak nie powinien być to istotny napływ, a już zwłaszcza długotrwały - struktura ta jest "wąska" i położona daleko od słonecznego równika, by CHHSS mógł być centralnie uwalniany ku naszej planecie. Niewielkie zmiany w warunkach wiatru słonecznego możliwe za około 3-4 doby, bez większych szans na wzburzenie aktywności geomagnetycznej.

07.06.18
MINIONY NAPŁYW CHHSS: OPRACOWANIE - mający miejsce w pierwszych dniach czerwca napływ strumienia wiatru słonecznego podwyższonej prędkości z dziury koronalnej wywołał jedynie słabą burzę magnetyczną na okres 3 godzin przy ponad 5 dniach oddziaływania na Ziemię, przy prędkościach wiatru napływającego na naszą planetę osiągającego najwyższe prędkości w tym roku. To dobry przykład do zapamiętania jak niewiele znaczącym parametrem takiego strumienia jest prędkość, na tle głównych składowych: natężenia i skierowania pola magnetycznego. Opracowanie tego zakończonego niefortunnie dla obserwatorów napływu CHHSS dostępne w nowym tekście ➨ na blogu.

W aktywności słonecznej brak zmian - tarcza Dziennej Gwiazdy pozostaje wolna od obszarów aktywnych, dzisiejszy dzień jest kolejnym w rozpoczętym 5 czerwca nowym okresie z wyzerowaną liczbą Wolfa. Od setnego dnia bez plam w 2018 roku dzieli nas już tylko 2,5 tygodnia.

06.06.18
CZYSTA TARCZA - rozpoczęliśmy nowy okres ze stanem całkowicie pozbawionej plam tarczy słonecznej. Wyzerowanie liczby Wolfa nastąpiło po dość długiej jak na ostatni trend przerwie, bo pierwszy raz od 20 maja. Ubiegły miesiąc, który przyniósł 10 dni z czystą tarczą dosłownie "na styk" podtrzymał tendencję trwającą od października ub.r., przynoszącą co najmniej 10 dni na miesiąc z taką sytuacją. Wydaje się wysoce prawdopodobne, że czerwiec takich dni przyniesie więcej, jako że ostatnie dwa tygodnie suma takich dni nie rosła tylko za sprawą w miarę stabilnej struktury grup plam 2711-2712, ale przy jednocześnie braku produkcji jakichkolwiek nowych plam. W chwili obecnej także widać, że wytwarzanie się nowych obszarów aktywnych nie następuje, zatem możliwe że rozpoczęty nowy okres z wyzerowaną liczbą Wolfa potrwa dłuższy czas - o ile nagle nie uformują się nowe plamy w miejscach powierzchni Słońca, które na ten moment na to nie wskazują.

05.06.18
CHHSS ZAKOŃCZONY - po czterech dobach wyszliśmy ze strumienia wiatru słonecznego podwyższonej prędkości, który wywołał w sumie zaledwie jeden trzygodzinny epizod ze słabą burzą magnetyczną kategorii G1 w popołudniowych godzinach 1 czerwca. Był to znacznie odmienny napływ w porównaniu do tego z końca Majówki, mimo że jego źródłem była ta sama dziura koronalna. Kolejny raz przekonaliśmy się, że spodziewany napływ z tego samego źródła na Słońcu wcale nie musi oznaczać, że za każdym kolejnym razem warunki pogody kosmicznej będą układać się równie korzystnie jak w napływie pierwotnym z danej dziury koronalnej - o ile struktura ta zdoła utrzymać się w koronie słonecznej kolejny miesiąc, po raz trzeci powinna się ukazać za sprawą ruchu obrotowego w ostatnim tygodniu czerwca.

Ostatnia widoczna na tarczy grupa plam 2712 zanika przy północno-zachodniej krawędzi pozostawiając za sobą całkowicie pustą tarczę. W najbliższych dniach oczekujmy wyzerowania liczby Wolfa i wejścia w nowy okres z pozbawionym plam Słońcem.

03.06.18
TRZECIA DOBA Z CHHSS - dobiega końca trzecia doba napływu strumienia CHHSS z dziury koronalnej, która choć nie przynosi istotnych zmian w pogodzie kosmicznej, jest jednocześnie bardzo interesującym przykładem do szerszych rozważań. Odkąd burza magnetyczna kategorii G1 z 1 czerwca wygasła po zaledwie trzech godzinach, ponowne zaburzenia na poziomie Kp>4 nie miały już miejsca, a w dniu dzisiejszym ani razu nie wzrosły nawet powyżej Kp>3 mieszcząc się w tzw. stanie ciszy. Nie pomaga w rozwijaniu aktywności geomagnetycznej nawet fakt, że w dniu dzisiejszym przechodzimy przez fragment strumienia o jeszcze wyższej prędkości niż w pierwszej dobie napływu - wynosi ona dziś 700, momentami do 750 km/sek. - jednak podobnie jak od początku napływu, główna składowa wiatru decydująca o potencjale strumienia do wzburzania pogody kosmicznej, natężenie pola magnetycznego (Bt) pozostaje słaba, w okolicach 3-5nT. Skierowanie pola (Bz) pozostaje bliskie neutralnemu, jednak nawet dominująco południowe nie wiele by dziś dawało w świetle tak słabego natężenia całkowitego. Już blisko dwie doby tak słabe cechy Bt i B utrzymują się i pogłębiają, toteż trudno oczekiwać by w tym napływie CHHSS udało się mu jeszcze wywołać choćby krótkotrwale okresy z burzą magnetyczną.

02.06.18
DRUGA DOBA NAPŁYWU CHHSS - trwa druga doba napływu na Ziemię drugiego strumienia wiatru słonecznego podwyższonej prędkości z tej samej dziury koronalnej, która niemal przed miesiącem u kresu rekordowo długiej Majówki wywołała słabą do umiarkowanej burzę magnetyczną kategorii G1-G2 przynosząc noc za nocą wystąpienie subtelnej zorzy polarnej nad Polską.

Tym razem wiatrowi udało się wywołać jak dotąd jedynie trzygodzinny epizod ze słabą burzą magnetyczną kategorii G1 1 czerwca między godz. 14:00 a 17:00 CEST, po którym wystąpiły jeszcze dwa trzygodzinne epizody z jedynie niestabilnymi warunkami geomagnetycznymi (Kp=4) i dominacją stanu spokojnej pogody kosmicznej.

Taki rozczarowujący rozwój sytuacji nie powinien oczywiście dziwić, zwłaszcza w sytuacji, gdy od samego początku drugiego napływu poza prędkością wiatru, której zmiana była wyraźna, nie doszło do żadnego istotnego wzmożenia najważniejszych składowych a więc natężenia (Bt) i skierowania (Bz) pola magnetycznego wiatru słonecznego. Kolejny raz widzimy, że nic nam po wyraźnym wzroście prędkości, który w tym przypadku zaszedł z poziomu około 400 do ponad 700 km/sek., jeżeli w parze z nim nie idą zmiany w natężeniu Bt i Bz. Natężenie całkowite pola magnetycznego od początku pozostaje słabe i wynosi już tylko 5nT, co jest charakterystyczne dla okresów spokojnych, bez napływu istotniejszych strumieni wiatru słonecznego, zaś skierowanie Bz mimo, że dominująco południowe, nie może powyżej tej granicy wyznaczanej przez Bt wzrosnąć, a zwykle osiąga jeszcze niższe wartości rzędu -2, do -3nT.

W chwili obecnej, w samo południe tej pierwszej czerwcowej soboty, prędkość wiatru w napływającym strumieniu osłabła już o ponad 100 km/sek. i waha się w okolicach 600 km/sek., co w świetle braku nasileń Bt i Bz, tym bardziej niweczy oczekiwania na wyraźniejszy rozwój pogody kosmicznej. Oczywiście nawet w trzeciej i czwartej dobie napływu CHHSS będą możliwe okresowe wzrosty aktywności geomagnetycznej, jednak w razie utrzymania się obecnych cech wiatru, będą takie szanse malejące. W tym momencie najbardziej optymistycznym szacunkiem można traktować co najwyżej krótkotrwałe epizody ze słabą burzą magnetyczną kategorii G1 przy większej dominacji stanu ciszy. Zdecydowanie więcej za to będzie się dziać burzowych wydarzeń w tej bardziej zbliżonej każdemu człowiekowi pogodzie ziemskiej, wymagającej obecnie wzmożonej czujności i ostrzeżeń dla korzystających z łona natury Polaków w najbliższych kilkunastu godzinach, ale to już zadanie dla mediów i instytucji meteorologicznych.

01.06.18
CHHSS DOTARŁ - od piątkowego poranka rozpoczął się napływ strumienia wiatru słonecznego podwyższonej prędkości (CHHSS) z dziury koronalnej wspomnianej w poprzednim komentarzu. Zauważalna jest wyraźna zmiana prędkości wiatru z około 400 do nieco ponad 700 km/sek. jednak zmiana natężenia pola magnetycznego i skierowania nie jest na ten moment imponująca i przy takiej prędkości wiatru może wystarczyć jedynie na słabą burzę magnetyczną kategorii G1. Natężenie Bt wzrosło bowiem z 4 do jedynie 7nT przy korzystnej dominacji południowego skierowania Bz do -6nT. O ile natężenie pola się nasili, a skierowannie Bz przyjmie jeszcze bardziej ujemne wartości to niewykluczone będą okresy ze słabą burzą magnetyczną w najbliższych kilkunastu godzinach.Archiwum: LIVE Solar Update (maj 2018)Wyjaśnienie: solar update - aktualizowane na bieżąco krótkie autorskie komentarze o ostatnich zjawiskach na Słońcu i wszelkich wydarzeniach związanych z pogodą kosmiczną. Na początku miesiąca* komentarze są zerowane i publikowane od nowa (najstarsze komunikaty z danego miesiąca ukazują się u dołu podstrony, nowe na górze). W przypadku okresów niskiej aktywności słonecznej, aktualizacje ukazują się co 2-4 dni, w przypadku podwyższonej aktywności raz lub kilka razy dziennie. Zadaniem tych komunikatów jest odpowiedzieć na pytania czytelników:

jaka jest aktualna aktywność Słońca, czy i kiedy wystąpią rozbłyski słoneczne, aktualny zasięg zorzy polarnej, czego spodziewać się po Słońcu w najbliższych godzinach i dniach.


* Aktualizacje archiwizowane są w cyklu comiesięcznym i możliwe do odczytu w dziale Archiwum Solar Update.