LIVE Solar Update

Ostatnia aktualizacja komentarza: 15.10  20:40 CEST [18:40 UTC]

15.10.18
PODSUMOWANIE III KWARTAŁU 2018 - w dwa tygodnie po otwarciu czwartego kwartału zapraszam na opracowanie kolejnego postępu 24. cyklu aktywności słonecznej w minionych trzech miesiącach. Tekst dostępny na blogu.

13.10.18
SŁABA BURZA G1 07-08.10: OPRACOWANIE - w ubiegły weekend mieliśmy do czynienia ze słabą burzą magnetyczną kategorii G1, która przyniosła zorze polarne nad północne województwa Polski. Pełne opracowanie wydarzenia wraz ze zdjęciami polskich obserwatorów i fotografów wraz z analizą przebiegu burzy dostępne w nowym tekście na blogu.

BURZA G1 - w ostatnim czasie obserwujemy wzrost natężenia pola magnetycznego wiatru słonecznego do 11nT połączony z południowym skierowaniem pola do -9nT. Skutkiem tego od godz. 17:00 obserwujemy słabą burzę magnetyczną kategorii G1. Zmiana cech wiatru napływającego na Ziemię może być spowodowana napływem o dobę wcześniej niż to powinno strumienia z dziury koronalnej wspomnianej w dzisiejszym porannym komentarzu (niżej), jednak cechy tych zmian nie przypominają standardowych cech dla strumieni CHHSS (co nie wyklucza napływu z tej struktury). Prędkość wiatru jest niewielka, rzędu 430-450 km/sek., nie uległa też ona znacznej zmianie względem godzin porannych. W najbliższych kilkunastu godzinach możliwe kolejne epizody ze słabą burzą magnetyczną.

NOWA DZIURA KORONALNA - centrum tarczy słonecznej minęła właśnie nowa niewielka dziura koronalna, widoczna na zdjęciach z SDO w długości fali 193 i 211 angstremów. Strumień wiatru słonecznego przez nią emitowany powinien osiągnąć Ziemię około 14 października (+/-1 dzień) jednak jego objętość i wpływ na warunki pogody kosmicznej nie powinny być znaczące na podobieństwo napływu wrześniowego czy z minionego weekendu. Nie mniej w zależności do cech pola magnetycznego wiatru słonecznego pewna zmiana warunków w aktywności geomagnetycznej około początku nowego tygodnia może się uwidocznić. W południowo-wschodniej części tarczy widzimy od trzech dni nową grupę plam AR2724. Jest oto jednak prosty obszar aktywny nie wykazujący oznak rozwoju i wykształcenia zdolności do emitowania istotnych rozbłysków. Wstrzymuje on jednak dalszy wzrost sumy dni bez plam słonecznych, których jak dotąd w 2018 roku zaobserwowaliśmy 165. Po weekendzie na blogu ukaże się opracowanie postępu 24. cyklu aktywności słonecznej podsumowujące III kwartał 2018 roku.

Z kolei już dzisiaj w godzinach wieczornych na blogu ukaże się pełne opracowanie burzy magnetycznej kategorii G1 z 7-8 października, z fotografiami zórz polarnych wykonanymi przez polskich obserwatorów. Zapraszam po godz. 19:00!

09.10.18
PO BURZY - napływ CHHSS kończy swój wpływ na kształtowanie warunków pogody kosmicznej. Po zakończeniu pierwszej doby napływu aktywność geomagnetyczna ni e wzrosła powyżej wczoraj wspominanego poziomu niestabilności (Kp=4) poniżej burzy, dziś z kolei utrzymuje się już wyłącznie stan ciszy. Czytelników, którym udało się zaobserwować i sfotografować zorzę polarną w trakcie jej ósmego potwierdzonego wystąpienia nad Polską w noc z 7 na 8 października, a którzy chcieliby zaprezentować swoje prace szerszemu gronu, zapraszam do kontaktu i nadsyłania zdjęć na adres kontakt@polskiastrobloger.pl, bądź przesyłania ich za pośrednictwem wiadomości na fejsbukowym profilu bloga lub koncie twitterowym - koniecznie ze wskazaniem lokalizacji, z której fotografia zorzy została wykonana. Zdjęcia ukażą się w tradycyjnym opracowaniu burzy magnetycznej, które opublikowane zostanie na łamach bloga po całkowitym zakończeniu się napływu CHHSS.

08.10.18
ZORZE PO RAZ ÓSMY - dzięki utrzymującemu się przez ponad dziewięć godzin południowemu skierowaniu pola magnetycznego wiatru słonecznego (Bz około -7 do -9nT) burza magnetyczna kategorii G1 była kontynuowana bez przerwy do 02:00 CEST przynosząc widoczność zórz z wyższych umiarkowanych szerokości geograficznych, w tym północnego pasa województw Polski. Więcej w pełnej aktualizacji na blogu.

06.10.18
PROGNOZOWANA UMIARKOWANA BURZA MAGNETYCZNA KATEGORII G2 - agencja SWPC już na oficjalnie wyszła z prognozą umiarkowanej burzy magnetycznej kategorii G2 na okres 07-08.10 w związku ze spodziewanym dotarciem do Ziemi drugiego strumienia wiatru słonecznego podwyższonej prędkości z ostatnio przytoczonej dziury koronalnej. Jest to zatem powtórzenie prognozy sprzed miesiąca, kiedy to pierwszy CHHSS z tej samej struktury napływając na Ziemię wywołał burzę magnetyczną kategorii G2 i wystąpienie zorzy polarnej nad północnym pasem województw Polski. Więcej w komunikacie dotyczącym ogłoszonej 3 października na blogu gotowości zorzowej.

CZYSTA TARCZA - od 5 października rozpoczęliśmy nowy okres z pozbawionym plam Słońcem. Dzisiejsza sobota jest 160. dniem z zerową liczbą Wolfa w tym roku, a nowo otwarty okres z pustą tarczą słoneczną najpewniej znów przeciągnie się na kilka-kilkanaście dni, jako, że oznak mogącej ruszyć na nowo aktywności plamotwórczej w tym momencie nie widać.

03.10.18
GOTOWOŚĆ ZORZOWA 07-09.10 - do centrum tarczy słonecznej powraca dziura koronalna, z którą mieliśmy do czynienia w poprzednim miesiącu, kiedy to uwolniony przezeń strumień wiatru słonecznego podwyższonej prędkości napływając na Ziemię zdołał wywołać umiarkowaną burzę magnetyczną kategorii G2 z zorzami polarnymi nad Polską. Od poprzedniego obrotu dziura koronalna uległa wyraźnemu zwiększeniu, a z uwagi na pozycję na samym równiku jest pewne, że nowo emitowany strumień CHHSS napłynie wprost na Ziemię. Czytaj pełen komunikat na blogu.

01.10.18
OSTATNI KWARTAŁ - uformowana 29 września nowa grupa plam 2723 zdołała przerwać tymczasowo dalszy wzrost sumy dni bez plam na tarczy i suma summarum wrzesień przyniósł ich 24 - to drugi wynik ex aequo z marcem 2018 jeśli chodzi o ilość dni bez plam w danym miesiącu, spoglądając na wszystkie dotychczasowe miesiące po maksimach 24. cyklu aktywności słonecznej. Otwarcie czwartego kwartału następuje zatem bez stanu zerowej liczby Wolfa, ale mimo obecności grupy 2723 - z dalej utrzymującym się stanem bardzo niskiej aktywności słonecznej. Oprócz uformowanej 2723 nie widać oznak dalszej aktywności plamotwórczej Słońca, zatem utrzymywanie się jedynej jak na razie grupy determinować będzie moment, w którym otworzymy nowy okres z pozbawioną plam tarczą słoneczną: być może stanie się dopiero po zejściu obszaru 2723 z tarczy (kwestia mniej, niż tygodnia) lub szybciej, o ile grupa ta rozpocznie równie szybkie zanikanie, jak jej formowanie trzy doby wstecz. Jako, że jest to region zbudowany z niewielkich składników o prostych polach magnetycznych przekreślających szanse na aktywność rozbłyskową, a Słonce znajduje się tuż przed nowym Słonecznym Minimum, wszystkie niewielkie grupy plam mają duże szanse na to, by stawać się regionami o bardzo krótkim czasie istnienia. Jak będzie z grupą 2723 przekonamy się w pierwszym tygodniu miesiąca.
Archiwum: LIVE Solar Update (wrzesień 2018)Wyjaśnienie: solar update - aktualizowane na bieżąco krótkie autorskie komentarze o ostatnich zjawiskach na Słońcu i wszelkich wydarzeniach związanych z pogodą kosmiczną. Na początku miesiąca* komentarze są zerowane i publikowane od nowa (najstarsze komunikaty z danego miesiąca ukazują się u dołu podstrony, nowe na górze). W przypadku okresów niskiej aktywności słonecznej, aktualizacje ukazują się co 2-4 dni, w przypadku podwyższonej aktywności raz lub kilka razy dziennie. Zadaniem tych komunikatów jest odpowiedzieć na pytania czytelników:

jaka jest aktualna aktywność Słońca, czy i kiedy wystąpią rozbłyski słoneczne, aktualny zasięg zorzy polarnej, czego spodziewać się po Słońcu w najbliższych godzinach i dniach.


* Aktualizacje archiwizowane są w cyklu comiesięcznym i możliwe do odczytu w dziale Archiwum Solar Update.