Równonoc wiosenna i dziura koronalna na wprost Ziemi

Ostatnie godziny astronomicznej zimy. Przed nami równonoc wiosenna, która niemal idealnie pokryje się w czasie z napływem na Ziemię strumienia wiatru słonecznego podwyższonej prędkości (CHHSS), uwalnianego nieustannie z rozległej dziury koronalnej widocznej obecnie w centrum tarczy słonecznej. Pierwszego napływu tego strumienia oczekiwać możemy około 21-22 marca, ale szansa na wzrosty aktywności zórz polarnych może pojawić się nie tylko wtedy, ale i kilku dniach następujących po uderzeniu pierwszej porcji CHHSS.

Komentarze