Czytelników, którzy podczas ostatnich nocy odnieśli obserwacyjny sukces, a którzy chcieliby szerszemu gronu zaprezentować swoje zdjęcia polskich zórz z 23/24 marca w tradycyjnym opracowaniu wydarzenia zapraszam do kontaktu i nadsyłania fotografii przez fejsbukowy profil bloga zostawiając je w dyskusji pod dowolnym postem lub przez prywatną korespondencję - koniecznie ze wskazaniem lokalizacji, z której obserwacja została poczyniona oraz w miarę możliwości godziny jej dokonania, aby zdjęcia miały także wartość poznawczą przy analizie przebiegu zmian w warunkach wiatru słonecznego. Opracowanie burzy magnetycznej kategorii G4 ukaże się w najbliższych dniach.

[ARCHIWUM] 24. cykl aktywności słonecznej - najsilniejsze zjawiska

IV. Najsilniejsze zjawiska 24. cyklu aktywności słonecznej

1. Rozbłysk klasy X9.3 - 06.09.2017 r. - region aktywny 2673
2. Rozbłysk klasy X8.2 - 10.09.2017 r. - region aktywny 2673
3. Rozbłysk klasy X6.9 - 09.08.2011 r. - region aktywny 1263
4. Rozbłysk klasy X5.4 - 07.03.2012 r. - region aktywny 1429
5. Rozbłysk klasy X4.9 - 25.02.2014 r. - region aktywny 1990
6. Rozbłysk klasy X3.3 - 05.11.2013 r. - region aktywny 1890
7. Rozbłysk klasy X3.2 - 14.05.2013 r. - region aktywny 1748
8. Rozbłysk klasy X3.1 - 24.10.2014 r. - region aktywny 2192
9. Rozbłysk klasy X2.8 - 13.05.2013 r. - region aktywny 1748
10. Rozbłysk klasy X2.7 - 05.05.2015 r. - region aktywny 2339


V. Najsilniejsze rozbłyski 2017 roku

1. Rozbłysk klasy X9.3 - 06.09.2017 r. - region aktywny 2673

2. Rozbłysk klasy X8.2 - 10.09.2017 r. - region aktywny 2673
3. Rozbłysk klasy X2.2 - 06.09.2017 r. - region aktywny 2673
4. Rozbłysk klasy X1.3 - 07.09.2017 r. - region aktywny 2673
5. Rozbłysk klasy M8.1 - 07.09.2017 r. - region aktywny 2673
6. Rozbłysk klasy M7.3 - 07.09.2017 r. - region aktywny 2673
7. Rozbłysk klasy M5.8 - 03.04.2017 r. - region aktywny 2644
8. Rozbłysk klasy M5.7 - 02.04.2017 r. - region aktywny 2644
9. Rozbłysk klasy M5.5 - 04.09.2017 r. - region aktywny 2673
10. Rozbłysk klasy M5.3 - 02.04.2017 r. - region aktywny 2644


VI. Najsilniejsze rozbłyski 2016 roku

1. Rozbłysk klasy M7.6 - 23.07.2016 r. - region aktywny 2567

2. Rozbłysk klasy M6.7 - 18.04.2016 r. - region aktywny 2529
3. Rozbłysk klasy M5.5 - 23.07.2016 r. - region aktywny 2567
4. Rozbłysk klasy M5.0 - 23.07.2016 r. - region aktywny 2567
5. Rozbłysk klasy M2.3 - 02.01.2016 r. - region aktywny 2473
6. Rozbłysk klasy M2.0 - 24.07.2016 r. - region aktywny 2567
7. Rozbłysk klasy M1.9 - 24.07.2016 r. - region aktywny 2567
8. Rozbłysk klasy M1.8 - 13.02.2016 r. - region aktywny 2497
9. Rozbłysk klasy M1.2 - 21.07.2016 r. - region aktywny 2567
10. Rozbłysk klasy M1.1 - 15.02.2016 r. - region aktywny 2497


VII. Najsilniejsze rozbłyski 2015 roku

1. Rozbłysk klasy X2.7 - 05.05.2015 r. - region aktywny 2339

2. Rozbłysk klasy X2.1 - 11.03.2015 r. - region aktywny 2297
3. Rozbłysk klasy M9.2 - 07.03.2015 r. - region aktywny 2297
4. Rozbłysk klasy M8.2 - 03.02.2015 r. - region aktywny 2290
5. Rozbłysk klasy M7.9 - 25.06.2015 r. - region aktywny 2371
6. Rozbłysk klasy M7.6 - 28.09.2015 r. - region aktywny 2422
7. Rozbłysk klasy M6.5 - 22.06.2015 r. - region aktywny 2371
8. Rozbłysk klasy M5.8 - 10.03.2015 r. - region aktywny 2297
9. Rozbłysk klasy M5.6 - 13.01.2015 r. - region aktywny 2257
10. Rozbłysk klasy M5.6 - 24.08.2015 r. - region aktywny 2403


VIII. Najsilniejsze zjawiska 2014 roku

1. Rozbłysk klasy X4.9 - 25.02.2014 r. - region aktywny 1990

2. Rozbłysk klasy X3.1 - 24.10.2014 r. - region aktywny 2192
3. Rozbłysk klasy X2.2 - 10.06.2014 r. - region aktywny 2087
4. Rozbłysk klasy X2.0 - 27.10.2014 r. - region aktywny 2192
 . Rozbłysk klasy X2.0 - 26.10.2014 r. - region aktywny 2192
5. Rozbłysk klasy X1.8 - 20.12.2014 r. - region aktywny 2242
6. Rozbłysk klasy X1.6 - 22.10.2014 r. - region aktywny 2192
 . Rozbłysk klasy X1.6 - 10.09.2014 r. - region aktywny 2158
7. Rozbłysk klasy X1.5 - 10.06.2014 r. - region aktywny 2087
8. Rozbłysk klasy X1.3 - 25.04.2014 r. - region aktywny 2035
9. Rozbłysk klasy X1.2 - 07.01.2014 r. - region aktywny 1944
10. Rozbłysk klasy X1.1 - 19.10.2014 r. - region aktywny 2192


IX. Najsilniejsze zjawiska 2013 roku

1. Rozbłysk klasy X3.3 - 05.11.2013 r. - region aktywny 1890

2. Rozbłysk klasy X3.2 - 14.05.2013 r. - region aktywny 1748
3. Rozbłysk klasy X2.8 - 13.05.2013 r. - region aktywny 1748
4. Rozbłysk klasy X2.3 - 29.10.2013 r. - region aktywny 1875
5. Rozbłysk klasy X2.1 - 25.10.2013 r. - region aktywny 1882
6. Rozbłysk klasy X1.7 - 13.05.2013 r. - region aktywny 1748
 . Rozbłysk klasy X1.7 - 25.10.2013 r. - region aktywny 1882
7. Rozbłysk klasy X1.2 - 15.05.2013 r. - region aktywny 1748
8. Rozbłysk klasy X1.1 - 08.11.2013 r. - region aktywny 1890
 . Rozbłysk klasy X1.1 - 10.11.2013 r. - region aktywny 1890
9. Rozbłysk klasy X1.0 - 28.10.2013 r. - region aktywny 1875
10. Rozbłysk klasy M9.3 - 24.10.2013 r. - region aktywny 1877

Brak komentarzy: