LIVE Solar Update

Ostatnia aktualizacja komentarza: 19.05  17:40 CEST [15:40 UTC]

19.05.22
ROZBŁYSKI (W TYM M5.6) I PIĘKNE PLAMY - dobry czas dla miłośników tematu trwa dalej. Tarcza słoneczna jest efektownie ozdobiona licznymi grupami plam, zwłaszcza wiodącą prym grupę 3014, która osiąga centralne położenie na tarczy już po raz trzeci i nie wykazuje w dalszym ciągu skłonności do zaniku - wręcz przeciwnie, pozostaje widoczna gołym okiem bez optyki (z samym filtrem ND-5). Jej pole magnetyczne typu beta-gamma-delta czyni ją kandydatką do emisji silnych rozbłysków klasy X, a pozycja w centrum tarczy sprzyjać by mogła uwalnianiu ewentualnych CME bezpośrednio ku Ziemi. Czy region 3014 wykorzysta swój potencjał dowiemy się w kilkudziesięciu najbliższych godzinach. Co ciekawe najsilniejszy dzisiejszy rozbłysk klasy M5.6 wygenerował niepozorny region 3017 na wschód od 3014, który dobre położenie dla wywoływania zjawisk geoefektywnych osiągnie za około 2 doby. Rozbłyskowi M5.6 najpewniej nie towarzyszył CME. Prócz tego doszło do rozbłysku klasy M1.1 o godz. 00:02 CEST, klasy M1.5 o godz. 12:09 CEST i klasy M1.1 o godz. 17:16 CEST. Wszystkie z grupy 3014 - widać więc, że o ile na razie wstrzymuje się ona z rozbłyskami najwyższej energii, o tyle szansa na takie zjawiska jest w najbliższych godzinach zdecydowanie podwyższona.

17.05.22
POWRÓT AR2393/94 PO RAZ DRUGI I REKORDOWE "R" - od kilkudziesięciu godzin na tarczę wstępują dawne obszary aktywne 2993-2994 (jeszcze dawniej 2975-2976), które tym samym rozpoczynają już trzecie przejście przez widoczną z Ziemi półkulę słoneczną stając się bezsprzecznie najdłużej żywotnymi grupami plam z dotychczasowych w 25. cyklu aktywności słonecznej. Dzięki ich powrotowi rośnie znów ilość rozbłysków klasy M, których jak dotąd były 3 - dwa razy klasy M2.2 i wcześniej M1.3. Prócz tych grup, obecnie oznaczonych jako 3014-3015 mamy jeszcze 6 innych grup z oficjalną numeracją i jedną bez, a w przeciągu kilkunastu godzin zza wschodniej krawędzi powinny wyłonić się następne dwie. W takiej sytuacji dzienna liczba Wolfa wzrosła do imponującej wartości 173, stając się rekordową jak dotychczas w tym cyklu słonecznym i najwyższą od maja 2015 roku. Dobry to czas dla amatorów obserwacji aktywności słonecznej - zwłaszcza, że pokrywający się z majem jako najpogodniejszym statystycznie miesiącem, który w ostatnim czasie dał nam sporo pogodnego nieba i wygląda na to, że podobnie będzie w najbliższej przyszłości.

11.05.22
ROZBŁYSK KLASY X1.5 - we wtorek o godz. 15:55 grupa plam 3006 wytworzyła silny rozbłysk klasy X1.5, o charakterze impulsywnym, szybko słabnący po osiągnięciu swojego maksimum. Jednocześnie w grupie plam 3007 w południowo-wschodniej części tarczy trwał rozbłysk klasy C4 o długim czasie trwania. Zjawiskom towarzyszyły koronalne wyrzuty masy, jednak nie jest jasne czy i na ile ich ukierunkowanie jest korzystne względem Ziemi - CME z rozbłysku klasy C4 z pewnością minie nas od wschodu za sprawą zbyt bliskiej pozycji grupy 3007 wobec krawędzi tarczy słonecznej, z kolei CME z rozbłysku klasy X1.5 wydaje sie słabe jak na energię rozbłysku i uwolnione w dużej mierze na południe od linii Słońce-Ziemia przez pozycję obszaru 3006 na bardzo wysokich szerokościach heliograficznych południowej półkuli Słońca. Model WSA-Enlil wciąż nie uwzględnia w swojej prognozie wspomnianych CME, brak też kompletu danych z koronografów LASCO, przez co trudno wywnioskować czy i na ile możemy oczekiwać efektów uderzenia CME. Gdy to się zmieni pojawi się stosowna aktualizacja, na razie wciąż musimy uzbroić się w cierpliwość.

04.05.22
WZROST AKTYWNOŚCI - wraz z końcem Majówki Słońce zdaje się też skończyło chwilowy urlop i powraca do trendu znanego nam z ostatnich tygodni. W przeciągu ostatniej doby mieliśmy trzy silne zjawiska: rozbłysk klasy X1.1 z grupy plam za południowo-wschodnią krawędzią (przypuszczalnie nieco silniejszy), rozbłysk klasy M5.7 z grupy 3004 (dzisiaj) i rozbłysk klasy M5.3 (także dzisiaj) z grupy, która wytworzyła wczoraj rozbłysk X1.1. Ani najsilniejszy X1.1 ani najsłabszy z tej trójki M5.3 nie muszą nam zaprzątać głowy wpływem na aktywność geomagnetyczną, gdyż powstałe jeszcze przed wejściem emitującego je obszaru na tarczę, nie mają szansy na kierowanie ewentualnych CME ku Ziemi - choć i tak żadnemu z tych zjawisk koronalne wyrzuty masy nie towarzyszyły. Środkowy rozbłysk klasy M5.7 jest natomiast efektem aktywności obszaru 3004 osiągającego właśnie centralne położenie na tarczy słonecznej i idealną pozycję do wywoływania zjawisk geoefektywnych. I jemu nie towarzyszył CME, jednak każde takie zjawisko w kolejnych godzinach może CME produkować, a gdyby do wyrzutów doszło, to z dużą szansą na co najmniej częściowe kierowanie ku Ziemi. Sądząc po aktywności za minione kilkanaście godzin wydaje się, że długo na kolejne rozbłyski klasy M, a być może X, nie będziemy musieli długo czekać.

01.05.22
SŁOŃCE NA MAJÓWCE - aktywność słoneczna od czasu rozbłysku klasy X1.1 z 30.04 opadła i została zaburzona jedynie rozbłyskiem klasy M1.9 o godz. 21:47 CEST z grupy 2993 za północno-zachodnią krawędzią. Na tarczy oznaczonych jest z początkiem maja aż 6 grup plam, jednak tylko dwie posiadają jeszcze widoczne plamy - obszar aktywny 2999 oraz 3001, podczas gdy inne 3 regiony - 2997, 3000 i 3003 są już w końcowej fazie zaniku, zaś szósta z nich - 2995, osiąga dziś północno-zachodnią krawędź i znika nam z pola widzenia. Napływ strumienia CHHSS z wspomnianej przed kilkoma dniami dziury koronalnej zdołał wczoraj jedynie przez 3 godziny wywołać słabą burzę magnetyczną kategorii G1 między 05:00 a 08:00 CEST. Obecnie po widocznej z Ziemi stronie Słońca brak jakichkolwiek dziur koronalnych, mimo 6 oznaczonych dziś grup tarcza słoneczna jest prawie czysta, a produkcja nowych plam także nie zachodzi - miejmy nadzieję, że tylko chwilowo. Najwidoczniej Słońce także wybrało się na Majówkę...Archiwum: LIVE Solar Update (kwiecień 2022)Wyjaśnienie: solar update - aktualizowane na bieżąco krótkie autorskie komentarze o ostatnich zjawiskach na Słońcu i wszelkich wydarzeniach związanych z pogodą kosmiczną. Na początku miesiąca* komentarze są zerowane i publikowane od nowa (najstarsze komunikaty z danego miesiąca ukazują się u dołu podstrony, nowe na górze). W przypadku okresów niskiej aktywności słonecznej, aktualizacje ukazują się co 2-4 dni, w przypadku podwyższonej aktywności raz lub kilka razy dziennie. Zadaniem tych komunikatów jest odpowiedzieć na pytania czytelników:

jaka jest aktualna aktywność Słońca, czy i kiedy wystąpią rozbłyski słoneczne, aktualny zasięg zorzy polarnej, czego spodziewać się po Słońcu w najbliższych godzinach i dniach.


* Aktualizacje archiwizowane są w cyklu comiesięcznym i możliwe do odczytu w dziale Archiwum Solar Update.