LIVE Solar Update

Ostatnia aktualizacja komentarza: 25.10  09:30 CEST [07:30 UTC]

25.10.21
PLAM PRZYBYWA - od kilkudziesięciu godzin obserwujemy przyrost plam w pobliżu południowo-wschodniej krawędzi. Obszar aktywny 2887 wykształcił specyficzny typ pola magnetycznego i rozwijając się pod względem powierzchni może zacząć przejawiać aktywność rozbłyskową. Oprócz niego obszary 2886 i 2888 na ten moment pozostają spokojne. Taka też powinna pozostać w najbliższym czasie pogoda kosmiczna - aktualne zdjęcia z SDO wykazują brak dziur koronalnych.

18.10.21
DZIURA KORONALNA - na południowej półkuli słonecznej wykształciła się rozległych rozmiarów dziura koronalna będąca źródłem nieustannie emitowanego w przestrzeń kosmiczną wiatru słonecznego o podwyższonej prędkości (CHHSS). Formację tę dobrze widać na aktualnych zdjęciach z SDO w skrajnym ultrafiolecie, m.in. w długości fali 193 angstremów. Z uwagi na pozycję dziury koronalnej względem Ziemi jest bardzo prawdopodobne, że część strumienia CHHSS osiągnie naszą planetę w przeciągu 72 godzin. Około 20 października można się spodziewać początku napływu CHHSS, wówczas zależnie od cech wiatru słonecznego niewykluczony wzrost aktywności geomagnetycznej.

16.10.21
POSTĘP 25. CYKLU: STAN PO III KWARTALE 2021 - z dniem dzisiejszym ukazał się na blogu tekst podsumowujący kolejne trzy miesiące postępu 25. cyklu aktywności słonecznej, z uwzględnieniem III kwartału 2021 roku. We wpisie można przeczytać m.in. opracowanie wydarzeń oraz aktywności plamotwórczej wraz z porównaniem względem analogicznego okresu za 2020 rok oraz sprawdzić jak aktywność Słońca w ostatnich trzech miesiącach ma się do oficjalnej prognozy 25. cyklu słonecznego. Tekst już na blogu: LINK.

POWRÓT PO PRZERWIE/PRAWIE CZYSTA TARCZA - od aktualnego weekendu wznowione zostają regularne komentarze Solar Update po 2,5-tygodniowej przerwie związanej z moim urlopem i brakiem możliwości aktualizacji witryny. Za nami m.in. umiarkowana burza magnetyczna kategorii G2 wywołana uderzeniem koronalnego wyrzutu masy (CME) z jednego z rozbłysków klasy M jakie wystąpiły w pierwszej części miesiąca. Aktualnie na tarczy słonecznej znajduje się jedna grupa plam 2882 będąca nieopodal północno-zachodniej krawędzi. Jej aktywność rysuje się na niskim poziomie, w przeciągu dwóch dni powinna zniknąć z pola widzenia przechodząc na niewidoczną z perspektywy Ziemi półkulę słoneczną.


Archiwum: LIVE Solar Update (wrzesień  2021)Wyjaśnienie: solar update - aktualizowane na bieżąco krótkie autorskie komentarze o ostatnich zjawiskach na Słońcu i wszelkich wydarzeniach związanych z pogodą kosmiczną. Na początku miesiąca* komentarze są zerowane i publikowane od nowa (najstarsze komunikaty z danego miesiąca ukazują się u dołu podstrony, nowe na górze). W przypadku okresów niskiej aktywności słonecznej, aktualizacje ukazują się co 2-4 dni, w przypadku podwyższonej aktywności raz lub kilka razy dziennie. Zadaniem tych komunikatów jest odpowiedzieć na pytania czytelników:

jaka jest aktualna aktywność Słońca, czy i kiedy wystąpią rozbłyski słoneczne, aktualny zasięg zorzy polarnej, czego spodziewać się po Słońcu w najbliższych godzinach i dniach.


* Aktualizacje archiwizowane są w cyklu comiesięcznym i możliwe do odczytu w dziale Archiwum Solar Update.