LIVE Solar Update (grudzień 2013)

Poniższe komentarze są archiwalne (grudzień 2013)  i nie dotyczą aktualnej aktywności słonecznej. Aby odczytywać bieżące komentarze, >> przejdź do tej podstrony <<.
31.12.13
CICHY KONIEC ROKU - choć na tarczy słonecznej w ostatni dzień 2013 roku znajdują się dwa obszary o polu magnetycznym beta-gamma-delta i zdolności emitowania silnych rozbłysków klasy X, aktywność słoneczna pozostaje niska. Tymi regionami o dużym potencjale są grupy 1934 i 1936 - ta pierwsza właśnie znajduje się przy zachodniej krawędzi i niebawem zajdzie, druga z kolei znajduje się ostatni dzień względnie blisko centralnych części tarczy, by ewentualne zjawiska mogły w jakiejś części być kierowane ku Ziemi. Szanse na silniejsze rozbłyski w ostatnim dniu 2013 roku są niewielkie i wynoszą około 15%. Liczba Wolfa wynosi 93. Czy ostatnie godziny roku przyniosą sylwestrowe fajerwerki na Słońcu?

29-30.12.13
ROZBŁYSK M3.1 - o godz. 08:56 CET w niedzielny poranek obszar aktywny 1936 wygenerował umiarkowanie silny rozbłysk klasy M3.1. Wygląda jednak na to, że rozbłysk choć z centrum tarczy, nie przyczyni się do wzrostu aktywności geomagnetycznej, ponieważ nie towarzyszył mu koronalny wyrzut masy. O ile nowsze dane z SOHO i STEREO ukażą wyrzut mogący być efektem rozbłysku, do tematu powrócę, póki co wygląda na to, że nasze oczekiwanie na istotne zjawisko geoefektywne musi trwać dalej.

BETA-GAMMA-DELTA 1934: obszar aktywny 1934 wykształcił najbardziej niestabilny typ pola magnetycznego beta-gamma-delta i zdolność emitowania najsilniejszej siły rozbłysków klasy X. Szanse na takie zjawiska w następnych 24 godzinach wynoszą 15%. Niestety obszar 1934 zbliża się do zachodniej krawędzi tarczy i nie jest już korzystnie skierowany ku Ziemi, stąd nikła szansa na wzrost aktywności geomagnetycznej po ewentualnych zjawiskach z tego regionu. Obszar 1936 posiada pole beta-gamma i zdolność emitowania rozbłysków klasy M - o ile będą im towarzyszyć wyrzuty koronalne, a rozbłyski takie wystąpiłyby w najbliższych 48 godzinach, byłaby szansa na kierowanie ich w stronę Ziemi.

28.12.13
BUDZĄCY SIĘ OBSZAR 1936? - o godz. 19:02 CET obszar aktywny 1936 wygenerował rozbłysk klasy C9.3, prawie umiarkowanie silnej klasy M. Zjawisko może (choć nie musi) być oznaką budzenia się tego regionu po kilku dniach od wykształcenia zdolności emitowania istotnych zjawisk. Czy doczekamy się silniejszego rozbłysku w najbliższych dniach? Obszar 1936 zbliża się właśnie do centrum tarczy i każde silniejsze zjawisko w przypadku wystąpienia będzie miało szanse być kierowane w stronę Ziemi.

CISZY CIĄG DALSZY - kolejny dzień aktywność słoneczna utrzymuje się na niskim poziomie. Szanse na silniejsze rozbłyski są bliskie zeru, ale większe od zera tylko za sprawą obszarów 1934 i 1936, które posiadają pola magnetyczne typu beta-gamma i teoretyczną zdolność wytwarzania rozbłysków klasy M (z czego jednak od kilku dni mimo takiej budowy nie korzystają). Liczba Wolfa wynosi 107.

26-27.12.13
ŚWIĄTECZNA CISZA - od czasu rozbłysków z 23 grudnia, aktywność słoneczna pozostaje niska. Wszystkie widoczne grupy plam są stabilne i nie emitują silnych zjawisk, mimo że dwa z nich - 1934 i 1936 posiadają zdolność generowania rozbłysków klasy M. Liczba Wolfa wynosi 81, w kolejnych 48 godzinach kontynuacja niskiej aktywności bez znacznych szans na większe zmiany.

23-25.12.13
KOLEJNE DWA ROZBŁYSKI - trwa kontynuacja umiarkowanej aktywności słonecznej. O godz. 01:03 CET niewidoczny jeszcze obszar aktywny zza południowo-wschodniej krawędzi wyemitował rozbłysk klasy M1.3 (być może jego energia była nieco wyższa). O godz. 10:06 CET wystąpił kolejny podobnej siły rozbłysk - M1.6, tym razem z obszaru 1928 zbliżającego się już do południowo-zachodniej krawędzi. Żadnemu ze zjawisk nie towarzyszyły wyrzuty koronalne ani burze promieniowania.

22.12.13
DWA ROZBŁYSKI NA POCZĄTEK ZIMY - rozpoczęta wczoraj o godz. 18:11 CET astronomiczna zima przynosi nam lekkie przebudzenie Słońca, choć bez większego znaczenia dla Ziemi i obserwatorów zórz polarnych. O godz. 09:11 CET doszło do umiarkowanie silnego rozbłysku klasy M1.9, kilkanaście minut później o 09:37 CET rozbłysku M1.1. Żadnemu z rozbłysków nie towarzyszyły wyrzuty koronalne, a ich źródłem był obszar aktywny 1928 nieopodal południowo-zachodniej krawędzi. Z tego powodu zjawiska te mimo, że istotne ze względu na energię, nie będą miały wpływu na aktywność geomagnetyczną w najbliższych dniach.

Update 16:00 CET: O godz. 15:38 CET doszło do trzeciego dziś rozbłysku klasy M1.6, tym razem w strefie obszaru aktywnego 1934 w części południowo-wschodniej tarczy.

Update 22:00 CET: Tekst podsumowujący wydarzenia z ostatnich trzech dni dostępny na blogu.
(SDO).

21.12.13
1928 I 1934 - w przedostatnim weekendzie tego roku na tarczy słonecznej znajdują się dwa potencjalnie ciekawe obszary aktywne. Pierwszym z nich jest grupa plam 1928 w części południowo-zachodniej tarczy. Po chwilowym zaniku, zregenerowała się nieco wykształcając pole magnetyczne typu beta-gamma i zdolność emitowania umiarkowanie silnych rozbłysków klasy M. Taki też niemal dziś wyemitowała - C9.2 o godz. 11:36 CET. Niestety z każdą godziną zbliża się ona do zachodniej krawędzi nie będąc już dobrze skierowaną względem Ziemi - jej zachód na niewidoczną z Ziemi stronę Słońca nastąpi na początku nowego tygodnia. Drugim ważnym regionem aktywnym jest 1934 przy południowo-wschodniej krawędzi. Wczorajszego dnia wygenerował on dwa rozbłyski klasy M, które jeszcze przez kilka dni nie będą miały szans być kierowane ku Ziemi. O ile aktywność tego obszaru się utrzyma, szansa na geoefektywne zjawiska mogące prowadzić do wzrostu aktywności zórz polarnych zwiększy się za około 5 dni. Póki co aktywność pozostaje niska, liczba Wolfa 137.

20.12.13
ROZBŁYSK KLASY M3.5 - w nocy z czwartku na piątek o godz. 00:19 CET doszło do umiarkowanie silnego rozbłysku klasy M3.5. Zjawisko miało swoje źródło w nowym obszarze aktywnym dopiero wyłaniającym się zza południowo-wschodniej krawędzi tarczy. Czy to początek okresu z liczniejszymi istotnymi zjawiskami czy też wydarzenie pojedyncze, okaże się w najbliższych dniach. Póki co nowa grupa plam pozostaje w niekorzystnym położeniu do ocenienia jej budowy i tym samym pola magnetycznego, a także do emitowania zjawisk w kierunku Ziemi. Piątkowy rozbłysk klasy M3.5 jest dopiero drugim takim wydarzeniem w grudniu, poprzedni istotny rozbłysk miał miejsce 7 grudnia (M1.2) i okazał się on zjawiskiem pojedynczym. Liczba Wolfa wynosi obecnie 138.

18-19.10.13
SZYBKO ROSNĄCY OBSZAR 1928 - w centrum tarczy na południowej półkuli od 48 godzin widać szybko formujący się obszar aktywny 1928. Obecnie już po niespełna dwóch dniach od jego wytworzenia, posiada on pole magnetyczne typu beta-gamma i zdolność emitowania rozbłysków klasy M. Każde takie zjawisko w najbliższych dwóch dobach ma szanse być kierowane ku Ziemi dzięki korzystnej pozycji 1928 na tarczy. Mimo to, ogólna aktywność słoneczna pozostaje niska. Liczba Wolfa 91.

16-17.10.13
CISZA - z poniedziałkiem 16 grudnia, aktywność słoneczna kontynuowana jest na niskim poziomie. Mimo dużej ilości plam i liczby Wolfa na poziomie 154, silniejsze rozbłyski nie występują. W najbliższych 48 godzinach nie widać oznak mogących zmienić tę tendencję. Z widocznych grup plam tylko obszary 1917 i 1918 posiadają pole magnetyczne typu beta-gamma i zdolność emitowania rozbłysków klasy M, ale mimo takiej budowy od kilku dni, z przywileju tego nie korzystają. Jeśli któraś z tych grup plam przełamię ciszę, to i tak jest już nikła szansa by ewentualne wyemitowane rozbłyski z tych obszarów były kierowane ku Ziemi mogąc zwiększyć szanse na wzrost aktywności zórz polarnych - z dniem dzisiejszym oba obszary znajdują się niedaleko zachodniej krawędzi i ich skierowanie względem naszej planety przestało być już korzystne. W części wschodniej tarczy również brak obszarów, mogących podnieść aktywność słoneczną. Bez wątpienia pierwsza połowa grudnia nie była sprzyjająca dla obserwatorów spragnionych silniejszej aktywności i wzrostu szans na rozległe występowanie zórz polarnych poza wysokie szerokości geograficzne, a w chwili obecnej druga połowa miesiąca otwiera się w standardowym, niestety, nastroju.

14.12.13
NISKIEJ AKTYWNOŚCI KONTYNUACJA - od kilku dni w temacie aktywności słonecznej nie wiele się zmienia. Silniejsze rozbłyski wciąż nie występują i dużych szans na zmianę tej tendencji w najbliższej przyszłości nie widać. Liczba Wolfa wynosi 141.

SŁABE CME DOTARŁO, KOLEJNE W DRODZE - do Ziemi dotarł bardzo słaby wyrzut koronalny, którego uderzenie magnetometr w Boulder w Kolorado zarejestrował wczorajszego popołudnia. NA skutek dotarcia CME, zaburzenia pola magnetycznego wzrosły do Kp4 i najpewniej nie wzrosną do poziomu słabej burzy magnetycznej G1 (Kp5). Niewykluczone są jednak krótkotrwałe okresy ze slabą burzą kategorii G1 na skutek docierania do Ziemi wiatru słonecznego z dziury koronalnej, która obecnie znajduje się w północno-zachodniej części tarczy. Porcja wiatru uwolnionego w ostatnich dniach docierać będzie do Ziemi w dniach 14-17 grudnia, ale silniejszego wzrostu aktywności geomagnetycznej nie należy się spodziewać. Zasięg zórz polarnych w najbliższych 24 godzinach pozostawać będzie ograniczony do okołobiegunowych szerokości geograficznych. Drugi słaby wyrzut CME z 13 grudnia może dotrzeć do Ziemi w niewielkiej części 15 grudnia - tutaj również nie należy oczekiwać silniejszego wzrostu aktywności zórz.

11-13.12.13
DUŻO PLAM, NISKA AKTYWNOŚĆ - mimo licznych obszarów aktywnych i liczby Wolfa wynoszącej dzisiaj 169, aktywność słoneczna pozostaje niska. Szanse na silniejsze zjawiska w kolejnych 48 godzinach są obniżone do 10%.

09-10.12.13
WSCHODZĄ NOWE PLAMY - z poniedziałkiem na tarczę zaczynają wstępować nowe obszary aktywne. Póki co ich aktywność jest niska, liczba Wolfa wynosi 83.

08.12.13
UMIARKOWANA BURZA G2 - przez trzy godziny w nocy z soboty na niedzielę zachodziła umiarkowana burza magnetyczna kategorii G2 (Kp6) na okołobiegunowych i wysokich szerokościach geograficznych. Obecnie pole magnetyczne Ziemi jest już stabilne, burza magnetyczna zanikła, poziom zaburzeń pola zmalał do Kp4. W dniach 9-10 grudnia możliwe jednak kolejne wzrosty aktywności zórz (nadal nad wysokimi szerokościami geograficznymi) na skutek możliwego dotarcia do Ziemi niewielkiej i słabej części wyrzutu koronalnego z 7 grudnia. Po dotarciu CME możliwa burza kategorii G1.

CISZA NA SŁOŃCU - z niedzielą wszystkie obszary aktywne pozostają stabilne i nie emitują silniejszych zjawisk. Liczba Wolfa wynosi 104, w kolejnych 48 godzinach mała szansa na pojedynczy rozbłysk klasy M - główni kandydaci to obszary 1909 i 1917.

07.12.13
PROGNOZA NA NIEDZIELĘ - dzięki rozbłyskowi klasy M1.2 aktywność słoneczna wzrosła do umiarkowanych poziomów. Większość obszarów aktywnych na tarczy jest stabilna i nie emituje silnych zjawisk. W kolejnych 24 godzinach pozostaje umiarkowane prawdopodobieństwo kolejnego rozbłysku klasy M z obszarów 1909 przy krawędzi południowo-zachodniej i dawnego 1895 przy krawędzi południowo-wschodniej. Liczba Wolfa wynosi 105.

ROZBŁYSK M1.2 - w sobotę o godz. 08:29 doszło do pierwszego w grudniu rozbłysku klasy M - to umiarkowanie silne zjawisko wystąpiło jednak nie z dawnej grupy 1895 powracającej na tarczę, a z zachodzącej 1909. Rozbłyskowi towarzyszył wyrzut koronalny, ale ze względu na niekorzystne położenie obszaru 1909 przeważająca część CME została skierowana na południe i zachód od linii Słońce-Ziemia. Być może dotrze do nas słaba i najmniej gęsta część wyrzutu w dniach 9-10 grudnia, ale skutki w postaci wzrostu aktywności zórz polarnych ograniczą się tylko do szerokości okołobiegunowych, z niewielką szansą na wzrost do wysokich szerokości powyżej 55 stopnia.

05-06.12.13
SZANSA NA WZROST AKTYWNOŚCI - w czwartek 5 grudnia poziom emisji rentgenowskiej wzrósł do średnich poziomów klasy C, które utrzymują się przez przeważającą część dnia. Związane jest to ze zbliżaniem się do wschodniej krawędzi tarczy dawnego obszaru aktywnego 1895 zza poludniowo-wschodniej krawędzi, który może emitować umiarkowanie silne rozbłyski. Dzisiejszego poranka wyemitował on taki rozbłysk połączony z jasnym i gęstym koronalnym wyrzutem masy, doskonale widocznym na zdjęciach z koronografów STEREO-A i STEREO-B. Ponieważ było to wydarzenie za wschodnią krawędzią, wyrzut w żadnej części nie został skierowany w naszą stronę. Na wzrost szans, by zjawiska kierowane były ku Ziemi będziemy musieli jeszcze kilka dni poczekać, do momentu w którym potencjalnie aktywna grupa plam 1895 wschodząca niebawem na tarczę, zbliży się do jej centralnych części. W kolejnych godzinach szansa na rozbłyski klasy M uległa podwyższeniu, choć ich geoefektywność będzie w tym tygodniu jeszcze zerowa (w przypadku zjawisk w rejonie grupy 1895).

03-04.12.13
NISKA AKTYWNOŚĆ - kolejny dzień aktywność słoneczna utrzymuje się na niskim poziomie. Obszar aktywy 1909 posiada pole magnetyczne typu beta-gamma i zdolność emitowania rozbłysków klasy M. Każde takie zjawisko w najbliższych 48 godzinach mogłoby mieć skierowanie ku Ziemi dzięki przebywaniu grupy 1909 w pobliżu centrum tarczy. Mimo to, region ten pozostaje spokojny, a szanse na silniejsze zjawiska są obniżone. Liczba Wolfa wynosi 124.

01-02.12.13
CICHY POCZĄTEK GRUDNIA - aktywność słoneczna pozostaje niska. Na tarczy znajduje się sześć obszarów aktywnych, z których tylko 1908 i 1909 posiadają zdolność emitowania umiarkowanie silnych rozbłysków klasy M. Na razie z tego przywileju nie korzystają, szanse na silniejsze zjawiska w następnych 48 godzinach są wciąż obniżone do 20%.
Wyjaśnienie: solar update - aktualizowane na bieżąco krótkie autorskie komentarze o ostatnich zjawiskach na Słońcu i wszelkich wydarzeniach związanych z pogodą kosmiczną. Na początku miesiąca* "apdejty" są zerowane i publikowane od nowa (najstarsze komunikaty z danego miesiąca ukazują się u dołu podstrony, nowe na górze). W przypadku okresów niskiej aktywności słonecznej, aktualizacje ukazują się co 2-4 dni, w przypadku podwyższonej aktywności raz lub kilka razy dziennie. Zadaniem tych komunikatów jest odpowiedzieć na pytania czytelników:

jaka jest aktualna aktywność Słońca, czy i kiedy wystąpią rozbłyski słoneczne, aktualny zasięg zorzy polarnej, czego spodziewać się po Słońcu w najbliższych godzinach i dniach.


* Aktualizacje archiwizowane są w cyklu comiesięcznym i możliwe do odczytu w dziale Archiwum Solar Update.

Komentarze