LIVE Solar Update (listopad 2018)

Uwaga, czytelniku! Poniższe informacje są archiwalne (listopad 2018) i nie dotyczą aktualnej aktywności słonecznej. Aby odczytywać bieżący komentarz Solar Update przejdź do tej podstrony.


25.11.18
NOWA PLAMA - od soboty na tarczy słonecznej możemy dostrzec nową plamę 2728, która oczywiście posiada skrajnie małą powierzchnię będąc niezdolną do podwyższenia aktywności, jednak blokującą dalszy wzrost sumy dni z zerową liczbą Wolfa. W chwili obecnej listopad przyniósł nam 15 takich dni, a łącznie z pozostałymi dotychczasowymi miesiącami tego roku uzbierało ich się 194. Oznacza to, że do podwojenia wyniku za rok ubiegły brakuje już tylko 14 dni bez plam, co w świetle faktu, że jesteśmy jeszcze przed ostatnim miesiącem daje solidne podstawy do twierdzenia, że wynik ten istotnie zostanie osiągnięty - o ile w grudniu nie dojdzie do jakiegoś nieoczekiwanego sporadycznego okresu wyższej aktywności słonecznej, co może się przytrafiać aż do samego Słonecznego Minimum.

DZIURA KORONALNA RAZ JESZCZE - do centrum tarczy zbliża się ponownie dziura koronalna, z którą mamy do czynienia co około 28 dni od pierwszej dekady września. Po trzykrotnych emisjach strumienia wiatru słonecznego podwyższonej prędkości możemy oczekiwać czwartego napływu CHHSS, który powinien nastąpić na przełomie listopada i grudnia. Od ostatniego przejścia przez tarczę dziura koronalna uległa w pewnym stopniu pomniejszeniu i nie jest już tak imponujacą co w poprzednich miesiącach. Mimo to nadal posiada wystarczającą rozpiętość, co przy jej pozycji na słonecznym równiku stwarza okazję do nieuniknionego czwartego napływu CHHSS. Wszystkie poprzednie strumienie z tej dziury koronalnej przynosiły stan burzy maegntycznej: we wrześniu do kategorii G2, w październiku G1, a na początku listopada ponownie G2. Możliwe więc, że za około tydzień ponownie doświadczymy wzburzenia pogody kosmicznej na porównywalnym poziomie.

21.11.18
CZYSTA TARCZA - po kilku dniach widoczności niewielkich grup plam ponownie wkraczamy w okres z pozbawioną plam tarczą słoneczną. 20 listopada stał się 12. dniem w tym miesiącu z zerową liczbą Wolfa i 191. dniem w roku. W chwili obecnej nie widać oznak rychłego zastopowania wzrostu sumy dni bez plam, możliwe więc, że w ciągu tego miesiąca osiągnięty zostanie próg 200 dni zerowej liczby Wolfa w 2018 roku - aby do takiego wyniku doszło, tarcza słoneczna musiałaby być czysta do końca miesiąca.

14.11.18
NOWA PLAMA - grupa plam 2726, która w poniedziałek przerwała okres 25-dniowej absencji plam na tarczy słonecznej jest już praktycznie niewidoczna i najpewniej w ciągu najbliższej doby na nowo wejdziemy w okres zerowej liczby Wolfa. Dotychczas zgromadziło się 190 takich dni od początku roku, a zakończony w Narodowe Święto Niepodległości okres bez plam okazał się najdłuższym jak dotąd po maksimach 24. cyklu aktywności słonecznej (wcześniejszy 24-dniowy okres 27.06-20.07); listopad z kolei takich dni zgromadził dotąd 11. CHHSS z ostatniej dziury koronalnej nie wywołał istotnego rozwoju aktywności geomagnetycznej.

06.11.18
SZYBKI KRES CHHSS - nie minęło 48 godzin od rozpoczęcia napływu, a warunki wiatru słonecznego już powracają do stabilnych, spokojnych wartości. Natężenie pola magnetycznego wiatru słonecznego (Bt) zmalało do 3-5nT wobec około 15nT w maksimum wczorajszej burzy magnetycznej kategorii G2, skierowanie pola (Bz) pozostaje południowe o niewielkim natężeniu 2-3nT, prędkość także uległa wyraźnemu wytraceniu z 560 do 470 km/sek. Od czasu zakończenia burzy około (13:00 CET) minęła właśnie doba, w której już zaburzenia nie wzrosły ponad poziom jedynie niestabilności (Kp=4), ale dominujący staje się jednak stan ciszy. Jak dotąd nie pojawiły się relacje potwierdzające obecność zorzy polarnej nad Polską w minioną noc w trakcie burzy G1-G2, być może z uwagi na zalegający wówczas jeszcze nad północnymi województwami stratus całkowicie zakrywający niebo, choć z oceny samych warunków pogody kosmicznej zebranych przez DSCOVR można stwierdzić, że zaistniały wyraźne przesłanki dla uwidocznienia się zorzy przynajmniej na północy kraju. Dziura koronalna, która istnieje już trzeci miesiąc kończy zatem trzeci napływ CHHSS na Ziemię, ale przed nami...

NOWA DZIURA KORONALNA - do centrum tarczy słonecznej od południowo-wschodniej części zbliża się nowa dziura koronalna, która emituje strumień wiatru podwyższonej prędkości (CHHSS). Z uwagi na pozycję struktury dobrze widocznej na zdjęciach z SDO w długości fali 193 angstremów jest wysoce możliwe, że pewna część strumienia napłynie na Ziemię przynosząc zmianę warunków aktywności geomagnetycznej. Napływ powinien nastąpić około 10 listopada (+/- 1 dzień). Być może na świętowanie stulecia odzyskania niepodległości pojawi się okazja dla kolejnych zorzowych emocji, ale o tym jaki potencjał do wzburzania pogody kosmicznej będzie miał emitowany strumień wiatru słonecznego przekonamy się dopiero po rozpoczęciu napływu.

20. DZIEŃ BEZ PLAM - rozpoczęty 18 października okres z czystą tarczą słoneczną jest kontynuowany po dziś dzień i przyniósł już 19 pełnych dni z zerową liczbą Wolfa. Dzisiejszy wtorek jest 20.  dniem bieżącego okresu bez plam, 186. takim dniem w roku i 6. w listopadzie. O ile do końca tego tygodnia nie dojdzie do uformowania się nowych plam, z najbliższą niedzielą 11 listopada bieżący okres zerowej liczby Wolfa stanie się najdłuższym okresem nieprzerwanej absencji plam po maksimach 24. cyklu aktywności słonecznej. Obecnie takim rekordzistą jest 24-dniowy okres od 27 czerwca do 20 lipca br.

05.11.18
BURZA G1-G2 - rozpoczęty z ponad 24-godzinnym opóźnieniem napływ trzeciego strumienia wiatru słonecznego z dziury koronalnej przynosi zauważalny wzrost aktywności geomagnetycznej na podobieństwo napływu wrześniowego ze stanem umiarkowanej burzy magnetycznej kategorii G2 włącznie. Taka aktywność burzy rozwinęła się po godzinie 04:00 poniedziałkowego poranka i trwała do 07:00, po czym burza osłabła do kategorii G1, jednak obecnie warunki wiatru stwarzają możliwość kontynuacji aktywności w kategorii G1-G2. Najbliższe dwie doby mogą przynieść kontynuację takich zaburzeń, niekoniecznie w sposób ciągły lecz z przerwami zależnymi od okresowych wahań w natężeniu pola magnetycznego wiatru słonecznego. Podczas okresów z burzą magnetyczną kategorii G2 istnieje 50% prawdopodobieństwo występowania zorzy polarnej nad umiarkowanymi szerokościami geograficznymi, tak więc w zależności od pogody warto w najbliższych dwóch nocach wykazać się wzmożoną czujnością. Prędkość wiatru napływającego na Ziemię wzrosła z 360 do obecnie 570 km/sek. przy wzroście natężenia pola magnetycznego wiatru z 5 do blisko 14nT i stabilnemu skierowaniu południowemu rzędu -8 do -12nT sprzyjającemu aktywności geomagnetycznej.

02.11.18
PRZED TRZECIM NAPŁYWEM CHHSS - centrum tarczy słonecznej po raz trzeci zakończyła przemierzać dziura koronalna istniejąca w słonecznej koronie już od września. Wyemitowany w ostatnich dniach przez nią strumień wiatru słonecznego podwyższonej prędkości (CHHSS) niewątpliwie napłynie na Ziemię tak jak przed miesiącem, przynosząc zmianę warunków pogody kosmicznej - a czy istotną z punktu widzenia aktywności zórz polarnych nad umiarkowanymi szerokościami geograficznymi okaże się już po rozpoczęciu napływu. We wrześniu ta sama dziura koronalna wywołała umiarkowaną burzę magnetyczną kategorii G2, w październiku przy rozwoju jej struktury jedynie słabą kategorii G1 mimo, że potencjał nadal strumień przez nią emitowany posiadał, choć pozostał niewykorzystany. Obecnie widzimy ponowne jej zmniejszenie na tle obrotu z października, ale za sprawą pozycji na równiku słonecznym napływ CHHSS jest i tak pewny. Początek tego trzeciego napływu powinien wystąpić około 4 listopada (+/- 1 dzień) z możliwością zaistnienia stanu burzy magnetycznej w razie ponownie sprzyjających cech strumienia.

PONAD DWA TYGODNIE CZYSTKI - od 18 października tarcza słoneczna niezmiennie pozostaje wolna od obszarów aktywnych. Grupy plam nie formują się już od 15 dni, dzisiejszy jest 16, a w sumie za zamknięty październik takich dni uzbierało się 22. Październik stał się tym samym trzecim miesiącem po maksimach 24. cyklu aktywności słonecznej, w którym zostaje złamana granica dwudziestu dni bez plam i jednocześnie trzecim takim miesiącem w 2018 roku. Listopad od początku kontynuuje ten trend, a zwiastunów rychłego przerwania ciszy jak na razie wciąż nie widać.
Archiwum: LIVE Solar Update (październik 2018)* Aktualizacje archiwizowane są w cyklu comiesięcznym i możliwe do odczytu w dziale Archiwum Solar Update.

Komentarze