LIVE Solar Update (luty 2017)


Czytelniku, poniższe aktualizacje są archiwalne (luty 2017) i nie uwzględniają dzisiejszej aktywności słonecznej. W celu odczytu bieżącego komentarza przejdź do tej podstrony.


26.02.17
SŁABY CHHSS - wraz z weekendem trwa napływ strumienia wiatru z dziury koronalnej, który przez blisko 48 godzin dotychczasowego oddziaływania wywołał trzygodzinną słabą burzę magnetyczną kategorii G1 będącą dopiero drugą w tym roku, po czym obserwatorzy na okołobiegunowych szerokościach mogli liczyć jedynie na trzy epizody z niestabilną sytuacją (Kp=4) w pogodzie kosmicznej. Po ich minięciu spokojne warunki ponownie stały się dominujące, a od blisko doby indeks Kp plasuje się przeważnie na najsłabszym wręcz poziomie 1-2. Obecnie powoli wychodzimy już ze strumienia CHHSS, od nowego tygodnia warunki wiatru słonecznego całkowicie powinny powrócić do standardowych poziomów. Na Słońcu bez zmian - jedyny wyróżniający się obszar aktywny 2638 pozostaje stabilny i zmierza ku zachodniej krawędzi bez przejawów istotnej aktywności.

22.02.17
NOWA PLAMA, NOWY CHHSS - choć mogło się wydawać, że niebawem czeka nas kolejne oczyszczenie tarczy z plam, zza północno-wschodniej krawędzi wyłonił się przed dwoma dobami nowy obszar aktywny 2638. Niestety nie emituje on istotnych rozbłysków, więc jego obecność ma charakter jedynie podtrzymujący ciągłość okresu z widocznymi plamami, ale nie przekłada się na pojawienie się choćby krótkiego epizodu umiarkowanej - bo o wysokiej tym bardziej ciężko myśleć - aktywności słonecznej. W ciągu kolejnych 24-48 godzin powinien rozpocząć się napływ kolejnego strumienia wiatru podwyższonej prędkości z dziury koronalnej, która skończyła właśnie przemierzać centralne rejony tarczy słonecznej. Po rozpoczęciu napływu CHHSS oczekiwać można okresów ze wzmożoną aktywnością geomagnetyczną o ile tylko skierowanie pola magnetycznego w napływającym strumieniu okaże się dominująco południowe; do zaistnienia stanu burzy magnetycznej oprócz południowej składowej Bz będzie pożądane większe natężenie pola jak i prędkość wiatru przewyższającą poziomy z poprzedniego napływu (450-480 km/sek), który skończył się jedynie na okresowej aktywności geomagnetycznej (Kp=4) na wysokich szerokościach geograficznych.

17.02.17
CHHSS DOTARŁ - do Ziemi docierać zaczął słaby strumień wiatru z dziury koronalnej rozciągającej się równoleżnikowo przez niemal całą szerokość tarczy słonecznej, ale nie wywolał on jak dotąd bardziej znaczącego rozwoju aktywności geomagnetycznej. Prędkość wzrosła jedynie do 450-480 km/sek. nie przekraczając jak na razie nawet umiarkowanego progu 500 km/sek. Pole magnetyczne wprawdzie początkowo posiadało długotrwałe skierowanie południowe, ale za sprawą słabego natężenia 0-10nT nie pozwoliło przy wspomnianej prędkości na wyższy od Kp=4 rozwój sytuacji - napływ strumienia potrwa jeszcze około trzy doby, w tym czasie możliwe sporadyczne okresy zwiększonej aktywności geomagnetycznej, głównie na wysokich szerokościach geograficznych.

15.02.17
BEZ ZMIAN - mijają kolejne dni i aktywność słoneczna pozostaje na niezmiennie bardzo niskim poziomie. Wprawdzie stan czystej tarczy wspomniany w poprzednim komentarzu utrzymał się zaledwie dobę, to jednak dalsza widoczność jednego obszaru aktywnego - 2635, który właśnie zmierza ku zachodniej krawędzi - niczego nie zmieniła. W centrum tarczy w długości fali 211 angstremów możemy zauważyć wąską dziurę koronalną - niewielki strumień wiatru z niej uwalniany powinien dotrzeć do nas około 16-17 lutego, wówczas możliwe są sporadyczne wzrosty aktywności geomagnetycznej o ile skierowanie pola magnetycznego wiatru w napływającym strumieniu okaże się dominująco południowe. Wraz z wyciszaniem aktywności słonecznej i brakiem dziur koronalnych w minionym tygodniu także warunki pogody kosmicznej stały się wyraźnie wyciszone, co widać nie tylko po stale utrzymującym się indeksie Kp przy najniższej wartości, ale też prędkością wiatru słonecznego w okolicach Ziemi - dziś spadła ona do poziomu poniżej 300 km/sek. 

08.02.17
CZYSTA TARCZA - z dniem dzisiejszym przestał istnieć ostatni widoczny w minionych dniach obszar aktywny 2634, rozpoczynając tym samym kolejny okres z wyzerowaną liczbą Wolfa - oficjalnie zostanie to odnotowane zapewne jutro. Cisza trwa nie tylko na powierzchni Słońca, ale też w pogodzie kosmicznej - po ostatniej burzy i napływie strumienia z dziuury koronalnej warunki powróciły do spokojnych wartości i takimi powinny się utrzymywać.

04.02.17
WYCHODZIMY Z CHHSS - po czterech dobach powoli opuszczamy strumień wiatru słonecznego podwyższonej prędkości, który w noc z 31.01 na 01.02 i w ciągu dnia 01.02 wywołał trwającą w sumie dwanaście godzin słabą burzę magnetyczną kategorii G1 na wysokich szerokościach geograficznych, będącą pierwszą burzą w 2017 roku. Od czasu do czasu obserwujemy jeszcze sporadyczne okresy niestabilnej aktywności geomagnetycznej (Kp=4) poniżej poziomu burzy, ale wraz z weekendem daje się też zauważyć malejącą już prędkość wiatru w pobliżu Ziemi, która jeszcze przed trzema dniami dochodziła do 770 km/sek., podczas gdy dziś plasuje się już poniżej 570 km/sek. - z kolejną dobą wpływ CHHSS na kształtowanie pogody kosmicznej powinien ulec dalszemu pomniejszeniu, by po weekendzie nastąpił trwały powrót do spokojnej sytuacji.

PRZED KOLEJNYM WYZEROWANIEM - tarcza słoneczna ponownie stała się prawie pozbawiona plam. Ostatnie obszary aktywne - 2629, 2632 i 2633 znajdują się tuż przed północno-zachodnią krawędzią i w ciągu 48 godzin znikną z naszego pola widzenia. O ile w tym czasie nie dojdzie do powstania nowych plam, z początkiem kolejnego tygodnia najpewniej rozpocznie się kolejny okres z całkowicie pustą tarczą i wyzerowaną liczbą Wolfa - jak do tej pory rok 2017 przyniósł 10 takich dni.

01.02.17
BURZOWA INAUGURACJA ROKU - pogoda kosmiczna po raz pierwszy stała się w tym roku burzowa, choć do zorzowych fajerwerków na niebie doszło nie na 1 stycznia, a na 1 lutego - potraktujmy to jako drobne opóźnienie. Napływ strumienia wiatru słonecznego podwyższonej prędkości z dziury koronalnej widocznej wciąż na zdjęciach z SDO w długości fali 211 angstremów doprowadził w późnych godzinach 31 stycznia i przez pierwsze cztery godziny 1 lutego do słabej burzy magnetycznej kategorii G1. Sprzyjało temu kilkugodzinne stabilne skierowanie południowe pola magnetycznego wiatru słonecznego połączone z wysoką prędkością w okolicach 770 km/sek., jednak za sprawą słabego natężenia pola aktywność geomagnetyczna nie wzrosła do wyższych poziomów, a dalszy powrót skierowania Bz do neutralnego wygasił aktywność burzy po zaledwie sześciu godzinach od jej rozpoczęcia. Mimo to pierwsza tegoroczna burza wreszcie wystąpiła, a zorze polarne nad wysokimi szerokościami geograficznymi stały się najaktywniejsze od kilku tygodni. Obecnie sytuacja ucichła, indeks Kp powrócił do spokojnych wartości, ale napływ CHHSS wciąż trwa - dopóki prędkość wiatru pozostaje podwyższona możemy liczyć na sporadyczne okresy wzmożonej aktywności geomagnetycznej, o ile tylko skierowanie pola magnetycznego wiatru w napływającym strumieniu przybierze na dłuższy okres stabilne skierowanie południowe połączone z przynajmniej umiarkowanym natężeniem rzędu -5/-10nT.

>>Archiwum LIVE Solar Update (styczeń 2017)* Aktualizacje archiwizowane są w cyklu comiesięcznym i możliwe do odczytu w dziale Archiwum Solar Update.

Komentarze