LIVE Solar Update (luty 2018)

Uwaga Czytelniku! Poniższe informacje są archiwalne (luty 2018) i nie dotyczą aktualnej aktywności słonecznej. Aby odczytywać bieżący komentarz Solar Update przejdź do tej podstrony.

27.02.18
NOWA GRUPA AR2700 - od kilkunastu godzin nieco na zachód od centrum tarczy formuje się niewielka grupa plam, dziś oznaczona już oficjalnie jako obszar aktywny 2700. Nie posiada ona zdolności emisji istotnych zjawisk i jest zbudowana z prostych, drobnych plam o stabilnych polach magnetycznych, ale jej powstanie przerywa trwający od 18 lutego okres z pustą tarczą słoneczną. Potrwał on 9 dni i stanowił powtórzenie sytuacji dokładnie sprzed miesiąca, kiedy to również zaobserwowaliśmy 9 dni bez plam. Łącznie do tej pory mamy za rok 27 dni z pozbawioną plam tarczą słoneczną z czego 11 dni w samym lutym. Oznacza to, że kończący się miesiąc podtrzymał trend zapoczątkowany w październiku br. w ramach którego na każdy kolejny miesiąc przypada (jak na razie) przynajmniej 10 dni z zerową liczbą Wolfa.

SŁABA BURZA - w godzinach porannych między 04:00 a 07:00 CET zaistniał pojedynczy epizod ze słabą burzą magnetyczną kategorii G1. Był on efektem okresowe przejścia skierowania pola magnetycznego wiatru słonecznego na południowe o nieco wyraźniejszym niż zwykle w ostatnich dniach natężeniu dochodzącym do -10nT, połączonym z napływem porcji wiatru o o podwyższonej prędkości. Z uwagi na zmienność skierowania pola magnetycznego wiatru słonecznego aktywność geomagnetyczna wygasła równie szybko jak zaistniała, jednak utrzymująca się prędkość wiatru w okolicach 500-520 km/sek. wraz z natężeniem pola dochodzącym do 10nT może w najbliższych 48 godzinach przynieść jeszcze sporadyczne epizody ze słabą burzą magnetyczną kategorii G1 przechodzącą do stanu niestabilnych warunków geomagnetycznych (Kp=4).

25.02.18
LUTY KONTYNUUJE TREND - w dalszym ciągu czystą tarczę słoneczną. 25 lutego stał się ósmym dniem aktualnego okresu z zerową liczbą Wolfa i dziesiątym dniem z taką sytuacją w lutym. Oznacza to, że zapoczątkowany w październiku ub.r. trend przynoszący już każdego miesiąca co najmniej 10 dni z wolnym od obszarów aktywnych Słońcem został podtrzymany, mimo, że powstanie obszaru 2699 widocznego przez dwa tygodnie w połowie lutego w wyraźnym stopniu zastopowało wzrost sumy liczby dni bez plam i zwiększało prawdopodobieństwo, że luty ten trend przerwie. Obecnie utrzymujący się stan czystej tarczy nieprzerwanie od 18 lutego łatwo zdołał jednak podtrzymać trwającą już piąty miesiąc z kolei tendencję wygasającej aktywności plamotwórczej i jak na razie nie widać oznak, aby sytuacja miała się rychło zmienić. W chwili obecnej wiele wskazuje na to, że zerowa liczba Wolfa utrzyma się nie tylko do końca lutego, ale też przejdzie na pierwsze dni marca. Być może jesteśmy świadkami najdłuższego jak dotąd okresu absencji plam po maksimach 24. cyklu aktywności słonecznej - choć by tak się stało, utrzymujący się od nieco ponad tygodnia brak plam powinien potrwać drugie tyle. Do tej pory bowiem liderem nieprzerwanej absencji plam na tarczy pozostaje 15-dniowy okres od 7 do 21 marca ub.r.

20.02.18
POSTĘP CYKLU SŁONECZNEGO - od trzech dni tarcza słoneczna pozostaje wolna od obszarów aktywnych. Dzisiejszy dzień jest także piątym dniem w lutym z zerową liczbą Wolfa oraz dwudziestym pierwszym takim dniem od początku roku. Czy luty podtrzyma trend zapoczątkowany w październiku ub.r. przynoszącego co najmniej 10 dni bez plam na każdy miesiąc? Czy granica 30 dni bez plam w tym roku zostanie przekroczona od razu po zakończeniu lutego? Ile obszarów aktywnych Słońce wyprodukowało do tej pory w 2018 roku? Te i inne zagadnienia podejmuje nowe podsumowanie dotychczasowego postępu 24. cyklu aktywności słonecznej po następnych dwóch miesiącach od ostatniego - czytaj pełny tekst na blogu.

18.02.18
POMIJALNY WPŁYW CME, SŁABY CHHSS I CZYSTA TARCZA - czyli pisząc krótko: wszelkiej ciszy ciąg dalszy. Koronalny wyrzut masy dotarłszy do Ziemi nad ranem 15 lutego nie wywołał istotnej zmiany warunków wiatru słonecznego ani aktywności geomagnetycznej. Podobnie, choć z już nieco wyższą prędkością można podsumować dotychczasowy wpływ strumienia wiatru słonecznego z dziury koronalnej wspomnianej w komentarzu sprzed tygodnia. Prędkość podskoczyła z 300-350 do około 550 km/sek., jednak przy słabym natężeniu pola magnetycznego i dominacji północnego skierowania pola magnetycznego wiatru słonecznego zaistniały jedynie dwa epizody z niestabilnością w ziemskim polu magnetycznym (Kp=4) sprawdzające się do ograniczonej aktywności zórz polarnych w regionach biegunowych i wysokich szerokościach geograficznych.

Jedyny widoczny w ostatnich kilkunastu dniach obszar aktywny 2699 zaszedł właśnie na drugą półkulę słoneczną niewidoczną z perspektywy Ziemi, dzięki czemu od dnia dzisiejszego jesteśmy w nowym okresie z pozbawioną plam tarczą. To 19. taki dzień w roku, który otwiera prawdopodobnie dłuższy od poprzedniego okres z liczbą Wolfa na poziomie zera.

14.02.18
SŁABY ROZBŁYSK Z CME - przed dwoma dniami grupa plam 2699 wyemitowała kolejny ze swoich bardzo słabych rozbłysków, tym razem klasy C1, jednak jego rozpiętość czasowa była większa, a charakter eruptywny. W efekcie uwolniony został koronalny wyrzut masy (CME) i to typu full-halo, niemal wprost ku Ziemi za sprawą korzystnej pozycji obszaru 2699 na tarczy słonecznej. Ani prędkość, ani gęstość, ani energia uwolnienia nie były tu imponujące i plasowały się w wartościach wyraźnie poniżej średnich, ale pewna zmiana warunków wiatru słonecznego może w efekcie tego CME zaistnieć. Uderzenie wyrzutu nie powinno być silne, a oczekiwać go można w drugiej połowie 15 lutego lub pierwszej połowie 16 lutego. W zależności od cech wiatru w tym CME, możliwy rozwój aktywności geomagnetycznej do poziomu słabej burzy włącznie. W podonym okresie nastąpić miał napływ strumienia wiatru słonecznego podwyższonej prędkości z dziury koronalnej, ale niewykluczone, że z powodu wyrzutu, strumień i CME pokryją się ze sobą.  

11.02.18
DZIURA KORONALNA - zza wschodniej krawędzi wyłoniła się nowa dziura koronalna emitująca strumień wiatru słonecznego podwyższonej prędkości (CHHSS). Ruch obrotowy Słońca przyniesie ją bliżej centrum tarczy za około dwie doby, wówczas rozpocznie się emisja CHHSS w naszym kierunku. Dotarcie nowej porcji wiatru mogącego wzburzyć aktywność geomagnetyczną powinno nastąpić około 15-16 lutego.

Grupa plam 2699 przetacza się przez centrum tarczy nie emtując istotnych rozbłysków. Aktywność słoneczna pozostaje bardzo niska.

05.02.18
NOWA PLAMA - zza południowo-wschodniej kawędzi nieoczekiwanie wyłoniła się nowa grupa plam oznaczona już numeracją 2699 - emituje ona sporadyczne rozbłyski klasy B i dolnych poziomów klasy C. To bardzo słabe i pomijalne zjawiska, ale i tak najwyraźniejsze od wielu miesięcy. Być może w kolejnych dniach uda się temu obszarowi nieco rozwinąć - a gdyby tak się stało, jest niewykluczone, że osiągnie on zdolność emisji istotnych rozbłysków.

02.02.18
KOLEJNE PUSTE DNI - po styczniu, który przyniósł nam 16 dni bez plam, początek lutego kończy krótki epizod widoczności grupy plam 2697, która całkowicie już zanikła i tym samym obserwujemy początek nowego okresu z pustą tarczą słoneczną. Dzisiejszy dzień, w którym mamy do czynienia z zerową liczbą Wolfa jest siedemnastym takim dniem od początku roku, a rozpoczęty okres bez plam najprawdopodobniej znów nieco potrwa. W najbliższym czasie oczekujmy kontynuacji wygaszonej aktywności słonecznej.  

Archiwum: LIVE Solar Update (styczeń 2018)


* Aktualizacje archiwizowane są w cyklu comiesięcznym i możliwe do odczytu w dziale Archiwum Solar Update.