LIVE Solar Update (maj 2013)

Poniższe aktualizacje są archiwalne (maj 2013) i nie są już aktualne. aby odczytywać bieżące komunikaty związane z aktywnością słoneczną, >> przejdź do tej podstrony <<.

31.05.13
ROZBŁYSK M1.0 - jeszcze na majowe konto, na dwie godziny przed czerwcem Słońce wyprodukowało nieoczekiwanie rozbłysk klasy M1.0. Maksimum o krótkim czasie trwania nastąpiło dokładnie o godz. 22:00 CEST. Zjawisko wyemitowała grupa plam 1760 w części północno-wschodniej tarczy. Pełny tekst już dostępny.

MAJOWA AKTYWNOŚĆ - wraz z końcem miesiąca pora na comiesięczną animację aktywności plamotwórczej Słońca w tegorocznym maju (31 zdjęć tarczy od 1 do 31 maja). Jak widać, pierwsza połowa miesiąca przyniosła więcej obszarów aktywnych, koniec miesiąca ponownie przypomniał nam czym jest niska aktywność. Liczba Wolfa przez znaczną część miesiąca przekraczała wartość 100, jednak wraz z drugą połową dzienne wartości ulegały stopniowemu zmniejszaniu i niewielkim wahaniom. Najaktywniejsza grupa plam w maju - 1748 wyemitowała cztery pierwsze rozbłyski klasy X w 2013 roku, a także kilka słabszych rozbłysków klasy M (te zjawiska emitowały również inne grupy). Niestety wszystkie ze zjawisk o gwałtowniejszym charakterze zachodziły z dala od centrum tarczy, przez co nie były kierowane w Ziemię, a spragnieni rozległych zórz polarnych miłośnicy astronomii musieli się znowu obejść smakiem. Do końca 2012 roku kończący się maj 2013 uznawany był przez NASA jako miesiąc mogący przynieść słoneczne maksimum. Po czterech rozbłyskach klasy X mogłoby się wydawać, że poprzednia prognoza zaczęła się sprawdzać, ale mając na uwadze niską i momentami bardzo niską aktywność w drugiej połowie miesiąca, zdaje się potwierdzać że maksimum dopiero jest przed nami (zgodnie z aktualną prognozą z listopada 2012) lub co też możliwe, że dawno minęło (w ostatnim kwartale 2011 roku). Z kolei wariant zakładający "podwójne maksimum" na podobieństwo cyklu 22. i 23. w praktyce oznaczałby, że jedno z tych maksimów jest nadal przed nami. Jaki więc będzie czerwiec?


(SDO).

CISZA - ostatni dzień maja nie różni się od poprzednich minionych dni i przynosi aktywność słoneczną utrzymującą się na bardzo niskim poziomie. Obecnie dostrzegalne trzy grupy plam są stabilne magnetycznie i nie generują silniejszych rozbłysków. W najbliższych 24-48 godzinach kontynuacja takiego stanu aktywności.

29-30.05.13
NISKA AKTYWNOŚĆ - bez obszarów aktywnych o skomplikowanych polach magnetycznych, aktywność słoneczna pozostaje niska. Wszystkie dostrzegalne grupy plam są stabilne magnetycznie i nie posiadają zdolności wytwarzania silnych rozbłysków. Liczba Wolfa na poziomie 75. W następnych 24-48 godzinach kontynuacja niskiej aktywności, z niewielką szansą na pojedyncze rozbłyski klasy C lub M.

DZIURA KORONALNA - z dniem dzisiejszym obserwowana od kilku dni dziura koronalna zbliżyła się do centrum tarczy słonecznej i znajduje się w doskonałej pozycji względem Ziemi, by wydostający się przez nią wiatr słoneczny emitowany był prosto w naszą stronę. Dotarcie wydobywającego się dzisiaj wiatru z tej dziury przewiduje się na 2-3 czerwca, wówczas możliwa będzie przynajmniej burza magnetyczna G1 i wystąpienie zórz polarnych nad biegunami. Wiatr, który wydostawał się przez dziurę w poniedziałek i wtorek, dotrze do Ziemi 31 maja/1 czerwca. Niestety by liczyć na większą aktywność zórz, wskazane byłyby silniejsze uderzenia wyrzutów koronalnych, po wysokoenergetycznych rozbłyskach słonecznych, w przypadku wiatru z dziur koronalnych jego ilość, prędkość i gęstość musiałaby być naprawdę znaczna, by zasięg zórz uległ dużemu zwiększeniu.
(SDO).

27-28.05.13
UPDATE Z 27.05 - aktywność słoneczna pozostaje niska, a od poniedziałku wręcz bardzo niska - nie występują nawet słabe rozbłyski nieistotnej klasy C. Do niedzieli takie zjawiska powstawały w strefie grupy plam 1756, jednak z poniedziałkiem obszar ten ustabilizował swoje pole magnetyczne, podobnie jak wszystkie inne obecnie widoczne grupy plam. Z tego powodu w najbliższych 48-72 godzinach nie ma szans na większe zmiany w aktywności. Liczba Wolfa wynosi z początkiem ostatniego majowego tygodnia 92 (we wtorek 87). Burza magnetyczna G1 z minionego weekendu po dwóch dobach zanikła, a jej zasięg zgodnie z prognozą ograniczył się do okołobiegunowych szerokości geograficznych.


(SDO).

25-26.05.13
SŁABA BURZA G1 - uderzenie części wyrzutu CME, które nastąpiło w piątek wieczorem około godz. 18:15 UT (20:15 CEST) wywołało burzę magnetyczną kategorii G1. Zgodnie z prognozą, uderzenie okazało się słabe, a zprze polarne obserwowane są od kilkunastu godzin wyłącznie na szerokościach okołobiegunowych. Efekt jest dodatkowo zmniejszany przez bliski pełni Księżyc. Indeks Kp nie przekroczył ostatniej nocy 5. W następnych godzinach burza powinna zanikać. Z kolei burza radiacyjna, która 23 maja osiągała poziom S3, już dobiegła końca.

Update 26.05 21:30 CEST: burza G1 zanika, aktywność zorzy malejąca.

Update 21:30 CEST: burza magnetyczna G1 trwa. Zorze polarne mogą być w najbliższych godzinach obserwowane z terytorium Kanady, które znajdą się pod osłoną nocy, a obecnie z kilku północnych regionów Rosji, które już w strefie nocnej się znajdują. Okres białych nocy na wysokich szerokościach geograficznych półkuli północnej związany z nadchodzącym przesileniem letnim uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia obserwacje zjawiska (dodatkowo trwa okres jasnych księżycowych nocy). Z kolei trwająca długa noc nad półkulą południową stwarza o wiele korzystniejszą widoczność zórz - choć jedynie z Antarktydy i Oceanu Południowego. Indeks Kp zaburzeń ziemskiego pola magnetycznego waha się w ostatnich godzinach na poziomie 4-5, prędkość wiatru słonecznego w magnetosferze waha się w pobliżu 600-650 km/sek. i najpewniej będzie się zmniejszać.

Otwórz w nowej karcie przeglądarki. (OVATION/SWPC).

1756 W CENTRUM - z sobotą grupa plam 1756 zbliżyła się do centralnej części tarczy słonecznej, na półkuli południowej. Posiada ona zdolność emitowania rozbłysków klasy M - jeśli te wystąpią w ciągu najbliższych trzech dni, jest szansa że będą kierowane w stronę Ziemi. Niestety na razie na teorii się kończy, a sam obszar 1756 pozostaje spokojny. Poza nim silniejsze rozbłski klasy M może produkować również grupa 1755 zmierzająca ku centralnym częściom tarczy na półkuli północnej. Prognozy dają na następne 24 godziny 25% szans na rozbłyski klasy M.

24.05.13
CICHY PIĄTEK- początkiem weekendu aktywność słoneczna pozostaje niska. Występują okresowe rozbłyski klasy C o niskich maksimach, grupy 1755 i 1756 zdolne do emitowania rozbłysków klasy M pozostają na razie spokojne. Burza radiacyjna rozpoczęta dwa dni temu po rozbłysku klasy M5.0 z 22 maja nadal zanika i osiąga już najniższą kategorię S1. CME z rozbłysku M5.0 może dotrzeć do Ziemi (lub już dotarło i było zbyt słabe) w każdym momencie - zaktualizowana prognoza modelu wskazuje godz. 12:00 UT 24 maja (+/-7 godzin) jako czas uderzenia małej części wyrzutu (symulacja). Możliwe, że okaże się on zbyt słaby do wywołania stanu burzy magnetycznej, jeśli jednak ta wystąpi, jej siła powinna osiągnąć w maksimum co najwyżej kategorię G1. Zorze polarne w ten weekend ograniczą się do okołobiegunowych szerokości geograficznych.
Update 21:15 CEST: CME dotarło do Ziemi ok. 20:15 CEST.

23.05.13
BURZA RADIACYJNA S3 - wywołana wczorajszym silnym rozbłyskiem klasy M5.0 burza promieniowania jest w toku. Po osiągnięciu poziomu S2 w godzinach wieczornych 22 maja, przybrała na sile osiągając obecnie kategorię S3. Pasażerowie linii lotniczych na wysokich szerokościach geograficznych mogą być narażeni na podwyższone ryzyko otrzymania niewielkiej dawki promieniowania,  mogą pojawiać się problemy z łącznością między samolotami a kontrolą lotu na wysokich pułapach w tych regionach. Satelity mogą notować pojedyncze błędy w funkcjonowaniu czy momentami zaprzestać przesyłania danych; sondy zbierające dane poprzez zdjęcia mogą dostarczać obrazy zaburzone (zobacz poniższe porównanie zdjęć z SOHO z 22 maja - widoczny wzrost szumów po dotarciu burzy radiacyjnej). Burza taka pojawia się średnio 10 razy w ciągu cyklu słonecznego.

Wraz z lekkim podwyższeniem intensywności burzy radiacyjnej, instytut SWPC opracował swój model CME uwolnionego po rozbłysku klasy M5.0 22 maja. W odróżnieniu od modelu ISWA, ten przewiduje dotarcie do magnetosfery niewielkiej części wyrzutu dzień wcześniej, 24 maja około godz. 12:00 UT (14:00 CEST). Każda z prognoz zgodnie jednak wskazuje na możliwość niewielkich efektów uderzenia, z ewentualnością wywołania słabej burzy magnetycznej stopnia G1.

(SWPC/SOHO).
Update 18:00: Burza radiacyjna wygasa. Obecnie jej siła zmalała do kategorii S2 (burza umiarkowana) i nadal się zmniejsza.TRZY RAZY BETA-GAMMA - z czwartkiem, na tarczy słonecznej mamy do czynienia z trzema grupami plam o konfiguracji magnetycznej beta-gamma i tym samym zdolności wytwarzania rozbłysków klasy M. To obszary 1748, 1755 i 1756. Grupa 1748 zbliża się ku zachodniej krawędzi i jest na schyłku swojego istnienia. W kolejnych dniach interesujące będą dla nas grupy 1755 (przy wschodniej krawędzi) i 1756 w południowo-wschodniej części tarczy. Ta druga grupa rośnie w dość szybkim tempie i być może przy korzystnym skierowaniu względem ziemi (stanie się to za ok. 3 dni) zacznie emitować gwałtowne zjawiska. Na ten moment aktywność słoneczna jest niska w klasie B, z ok. 40% prawdopodobieństwem pojedynczych rozbłysków klasy M.

22.05.13
ROZBŁYSK KLASY M5.0 Z CME - w godzinach popołudniowych doszło do rozległego czasowo rozbłysku klasy M5.0 połączonego z rozległym (tzw. partial halo, częściowe halo) wyrzutem koronalnym. Źródłem zjawiska okazała się stabilna grupa 1745 przy północno-zachodniej krawędzi tarczy. Ponieważ skierowanie obszaru 1745 jest niekorzystne względem Ziemi, znaczna większość CME wyemitowana została "na zachód" od naszej planety, z niewielkim fragmentem mogącym zmierzać w naszą stronę. Opracowanie zjawiska w wieczornych godzinach na blogu.

Opracowanie rozbłysku wraz z nagraniem wyrzutu CME z 22 maja już dostepne. Link.


UPDATE Z 22.05 - aktywność słoneczna pozostaje niska. Na tarczy znajduje się obecnie siedem obszarów aktywnych, z których tylko zanikająca grupa 1748 może jeszcze emitować nieco silniejsze rozbłyski, choć już kierowane poza Ziemię. Dawna grupa 1731, która wyemitowała 20 maja rozbłysk klasy M1.7 otrzymała oznaczenie 1755 i od tego czasu pozostaje spokojna. W najbliższych 48 godzinach aktywność nie powinna się znacząco zmieniać, istnieje co najwyżej prawdopodobieństwo pojedynczych rozbłysków klasy M. Z dniem dzisiejszym indeks Kp zaburzeń pola magnetycznego Ziemi wzrósł do 4, co oznacza niestabilność pola, w tym przypadku wywołaną docierającym do magnetosfery wiatrem słonecznym z dziury koronalnej, jaką cztery dni temu można było dostrzec w centrum tarczy słonecznej. W kolejnych godzinach możliwy wzrost indeksu Kp do 5 i stan najsłabszej burzy magnetycznej; zorze polarne w takich przypadkach zawsze ograniczają się tylko do okołobiegunowych szerokości geograficznych.

(SDO).


20-21.05.13
ROZBŁYSK M1.7 - dawna grupa plam 1731 powracająca na tarczę, wytworzyła dzisiaj o godz. 07:25 CEST rozbłysk klasy klasy M1.7 połączony z koronalnym wyrzutem masy. Ponieważ było to zdarzenie na krawędzi tarczy, nie będzie ono dla nas istotne. Świadczy jednak o dalszej zdolności starego obszaru 1731 do emitowania stosunkowo silnych rozbłysków i być może da nadzieję na ciekawsze wydarzenia za kilka dni. Opracowanie już dostępne.

Z kolei o godz. 17:06 CEST doszło do słabego rozbłysku klasy C9.6 z obszaru aktywnego 1748 w centrum tarczy. Grupa ta, która wytworzyła w drugiej dekadzie maja cztery rozbłyski najwyższej siły jest w fazie zanikania i z każdym dniem jej aktywność (która i tak jest już dosć niska) powinna maleć.

SŁABE UDERZENIE CME 19/20.05 - uderzenie części wyrzutu koronalnego z rozbłysku M3.2 w nocy z niedzieli na poniedziałek okazało się opóźnione o kilka godzin i na tyle słabe, że zasięg zórz ograniczył się zgodnie z prognozami do okołobiegunowych szerokości geograficznych, a zaburzenia w polu magnetycznym były aż tak niewielkie, że nie zaistniał stan choćby najsłabszej burzy magnetycznej G1 (indeks Kp na poziomie 3-4).


19.05.13
PRAWIE KLASA M - o godz. 19:50 CEST doszło do rozbłysku klasy C9.9 z nowego obszaru aktywnego tuż za wschodnią krawędzią tarczy. Możliwe, że rozbłysk był klasy M, ponieważ źródło zjawiska jest jeszcze niewidoczne w całości od strony Ziemi, a do przedziału tej klasy wg stosowanej klasyfikacji zabrakło zaledwie 0,1 jednostki. Być może nowa grupa plam będzie godnym zastępcą obszaru 1748 - sprawcy pierwszych czterech rozbłysków klasy X w 2013 roku w drugiej dekadzie maja. Grupa ta niestety drugi dzień z rzędu zanika, nie mniej powinna pozostawać ona w naszym zainteresowaniu. Pole magnetyczne w obszarze 1748 klasyfikowane jako beta-gamma stwarza tej grupie możliwość wytwarzania rozbłysków klasy M, a dzięki przebywaniu obszaru w centrum tarczy, każdy taki rozbłysk byłby geoefektywny. Szanse na rozbłyski klasy M najbliższej doby wynoszą 65%, dla rozbłysków klasy X - 40%.

18.05.13
SŁABA BURZA W SOBOTĘ, KOLEJNE CME NADCHODZI - w sobotnich godzinach porannych czasu polskiego do Ziemi dotarła niewielka część wyrzutu koronalnego po rozbłysku X1.2 z 15 maja. W maksimum burza osiągnęła poziom G1 - najniższy w skali, a zorze polarne o niskiej intensywności ograniczyły się jedynie do okołobiegunowych szerokości geograficznych.

Z kolei CME po rozbłysku klasy M3.2 z 17 maja powinno dotrzeć do Ziemi w niedzielę 19 maja około godz. 12:00 UT. Ponieważ wyrzut nie był skierowany bezpośrednio w naszą stronę, do Ziemi zmierza tylko niewielka część całego CME, a burza po jego uderzeniu w magnetosferę nie powinna okazać się wiele silniejsza ponad poziom sobotniej burzy G1.

Liczba Wolfa z 18 maja wynosi 198. Najaktywniejszym regionem pozostaje grupa 1748.  Czy doczekamy się z tego obszaru silnych rozbłysków, kiedy to jest on skierowanay korzystnie względem naszej planety? Prawdopodobieństwo rozbłysków klasy M wynosi na najbliższe 24 godziny 75%, dla rozbłysków klasy X - wciąż 50%. Trzeba jednak zaznaczyć, że od wczesnych sobotnich godzin obszar ten zaczął wykazywać tendencję do zanikania.

17.05.13
GRUPA 1748 ZNÓW OŻYŁA - w rejonie grupy plam 1748 w północno-wschodniej części tarczy znów zaczęło się dziać. O godz. 23:53 CEST w czwartek 16 maja doszło do rozbłysku klasy M1.3, z kolei w piątek rano przed godz. 11:00 do rozbłysku klasy M3.2 (pełne opracowanie na blogu w wieczornych godzinach). Obecnie poziom emisji rentgenowskiej z obszaru 1748 po maksimum M3.2 spada w powolnym tempie, co może oznaczać zaistnienie wyrzutu koronalnego (w tym momencie [11:20 CEST] jeszcze brak potwierdzenia ze strony zdjęć z LASCO). Prawdopodobieństwo rozbłysków klasy X w najbliższych 24 godzinach wynosi 50%, dla rozbłysków klasy M - 75%.

Update 12:30 CEST: Zdjęcia sondy STEREO-B z korongrafu COR2 ukazują zgodnie z przypuszczeniem wyrzut koronalny. Do pełniejszego oszacowania jego trajektorii przydadzą się jeszcze dane z LASCO satelity SOHO, póki co wydaje się, że jaśniejsza część wyrzutu została skierowana na północ od Ziemi.LICZBA WOLFA 212 - w piątek 17 maja oficjalna liczba Wolfa wynosi 212. To drugi pod względem wartości wynik w 24. cyklu aktywności słonecznej - większy współczynnik zanotowany został tylko 10.11 2011 r. (R=220).

16.05.13
UPDATE Z 16.05 - od kilku godzin aktywność słoneczna utrzymuje się na niskim poziomie. Poziom emisji rentgenowskiej kształtuje się cały czas w niskiej klasie B, ale sytuacja ta w każdej chwili może się zmienić - za sprawą obszaru aktywnego 1748 w północno-wschodniej części tarczy, prawdopodobieństwo rozbłysków klasy X w ciągu najbliższych 48 godzin wynosi aż 60%. W obecnym cyklu aktywności jest to pierwsza taka sytuacja, by szansa na zjawiska najwyższej energii oceniana była na tak wysokim poziomie. Dla nieco słabszych, choć też silnych rozbłysków klasy M prawdopodobieństwo wynosi 80% - te rozbłyski poza obszarem 1748 może emitować również grupa 1745 znajdująca się frontem do Ziemi, w centrum tarczy słonecznej. W pobliżu centralnych części tarczy zaczęły w ostatnich godzinach powstawać nowe grupy plam (1750-1751), które obecnie są stabilne i nie emitują silnych rozbłysków. Liczba Wolfa  z czwartkowym porankiem wynosi 186.


(SDO).
15.05.13
4. ROZBŁYSK KLASY X - w środę o godz. 03:48 CEST nad ranem doszło do rozbłysku klasy X1.2 - źródłem zjawiska była grupa plam 1748. Na środę prognozowane jest aż 50% prawdopodobieństwo kolejnych potężnych flar klasy X z tego obszaru. Opracowanie rozbłysku X1.2 w południe na blogu.


14.05.13
ROZBŁYSK KLASY X3.2 - o godz. 03:11 CEST we wtorek nad ranem doszło do rozbłysku klasy X3.2 - sprawca to nowa grupa na wschodniej krawędzi, która wyzwoliła wczoraj dwa inne rozbłyski klasy X. Obszar ten ma już oznaczenie 1748 i nadal jest bardzo aktywny. Prawdopodobieństwo kolejnych potężnych flar klasy X we wtorek wynosi aż 40%. Opracowanie rozbłysku X3.2 popołudniu na blogu.


13.05.13
KLASA X2.8! - o godz. 18:05 miał miejsce drugi już dzisiaj rozbłysk klasy X. Tekst zaktualizowany.


(SDO).


KLASA X1.7! - o godz. 04:17 CEST doszło do pierwszego w tym roku rozbłysku najwyższej klasy X - maksimum o sile X1.7 wygenerowała grupa plam znajdująca się jeszcze za wschodnią krawędzią tarczy słonecznej. W związku z tym, każde takie wydarzenie połączone z ewentualnymi wyrzutami koronalnymi, nie będzie kierowane w naszą stronę. Możliwe, że to zwiastun okresu wzmożonej aktywności - rozbłysk klasy X1.7 został poprzedzony dwoma rozbłyskami klasy M (M1.9 o 22:32 CEST 12.05 i M1.2 o 00:44 CEST 13.05) - je również wytworzył ten sam obszar za wschodnią krawędzią. Opracowanie zjawisk z większością ilością informacji przed południem na blogu.

Update 11:15 CEST: Opracowanie już dostępne.

12.05.13
NOWE PLAMY - w pobliżu wschodniej krawędzi od kilkudziesięciu godzin obserwujemy nowe obszary aktywne, które na razie emitują jedynie rozbłyski nieistotnej klasy C. Uwagę przyciąga  nowy obszar 1745, który ma status grupy rosnącej i w kolejnych dniach może przynieść nam ciekawsze zjawiska. Na razie pozostaje on stabilny, podobnie jak obszary 1744 i 1746 w pobliżu wschodniej krawędzi. Prawdopodobieństwo pojedynczych rozbłysków klasy M w kolejnych 24 godzinach wynosi ok. 40%. Liczba Wolfa na poziomie 173.

(SDO).


10-11.05.13
ROZBŁYSKI KLASY M3.9 I M1.3 - wyłaniająca się zza północno-wschodniej krawędzi dawna grupa plam 1726 wyemitowała ok. godz. 03:00 CEST rozbłysk M3.9 - to trzeci pod względem siły rozbłysk 2013 roku. Drugi miał miejsce 14:56 CEST i osiągnął w maksimum siłę M1.3. Ze względu na położenie obszaru 1744, zjawisko nie będzie geoefektywne. 1744 wytwarza co pewien czas rozbłyski umiarkowanych i wyższych poziomów klasy C, być może w najbliższym czasie nadal region ten będzie emitować silniejsze zjawiska. Pełny tekst na blogu w godzinach wieczornych.


09.05.13
UPDATE Z 09.05 - aktywność słoneczna pozostaje niska. Z obecnie dostrzegalnych obszarów aktywnych, grupa 1736 wykształciła zdolność wytwarzania rozbłysków klasy M. Szanse na ich wystąpienie w ciągu najbliższych 48 godzin wynoszą 35%, jeśli jednak nawet do takich rozbłysków dojdzie, dla Ziemi nie będą one istotne - obszar 1736 zmierza ku południowo-zachodniej krawędzi i nie jest już skierowany w naszą stronę. Pozostałe regiony są stabilne. W pobliżu północno-wschodniej krawędzi powstają nowe plamy, które obecnie nie posiadają jeszcze numeracji i statusu regionów aktywnych. W najbliższym czasie aktywność słoneczna nie powinna znacząco się zmieniać. Liczba Wolfa wynosi 112.

(SDO).


07-08.05.13
1739 ZACZYNA ZANIKAĆ - od kilkunastu godzin obserwuje się początek procesu zanikania obszaru aktywnego 1739, który na początku maja zaczął wyłaniać się zza północno-wschodniej krawędzi. Oznacza to, że nie dokona on pełnego trzeciego przejścia przez całą dostrzegalną tarczę słoneczną i w ciągu kolejnych dni przestanie istnieć. Pole magnetyczne w jego rejonie nadal stwarza możliwość wytwarzania silniejszych zjawisk, jednak z każdą godziną szansa na ich wystąpienie będzie maleć. Inne regiony aktywne widoczne na tarczy są obecnie stabilne i nie generują silniejszych zjawisk. Liczba Wolfa wynosi 122. W najbliższych 48 godzinach aktywność słoneczna ponownie powinna być niska, z bardzo niewielką szansą na wystąpienie pojedynczego rozbłysku klasy M z obszaru 1739 lub 1734.

06.05.13
PROGNOZA NA 06.05 - obszar aktywny 1739 nadal emituje liczne rozbłyski słabej klasy C. Posiadając pole magnetyczne typu beta-gamma może on wytwarzać silniejsze rozbłyski klasy M, dla których prawdopodobieństwo wystąpienia w ciągu następnych 24 godzin szacuje się na 45%. Poza nim, zwrócony w kierunku Ziemi obszar 1734 również posiada zdolność emitowania silniejszych zjawisk, które w dniu dzisiejszym w przypadku wystąpienia mogą być geoefektywne. Tyle w teorii, w praktyce jak dotychczas nowy tydzień przynosi niską aktywność.


05.05.13
ROZBŁYSK M1.4 - tuż przed 20:00 CEST doszło do rozbłysku klasy M1.4, najpewniej z obszaru 1739 (w tym momencie brak danych). Zjawisko było impulsywne i szybko zanikło, przez co zaistnienie CME jest mało prawdopodobne. Czytaj pełny tekst.

04.05.13
DWA ROZBŁYSKI JEDNOCZEŚNIE - tekst poświęcony wydarzeniom z 3 maja już jest: Link.

UPDATE Z 04.05 - aktywność słoneczna pozostaje umiarkowana. Z dostrzegalnych obecne obszarów aktywnych, trzy posiadają zdolność emitowania rozbłysków klasy M - 1731, 1734 i 1739. Obszar 1731 niebawem zajdzie za pólnocno-zachodnią krawędzią i zjawiska przez niego emitowane nie będą już miały wpływu na Ziemię. Obszar 1734 zbliża się do centrum tarczy na półkuli południowej i ewentualne silniejsze rozbłyski, połączone z wyrzutami CME, będą miały duże szanse być kierowane w naszą stronę. Region ten pozostaje jednak nadal spokojny i poprzestaje na sporadycznych, słabych rozbłyskach klasy C. Z kolei powracający na tarczę region 1739 (dawny 1719 i 1692) może z dużym prawdopodobieństwem wytwarzać kolejne po wczorajszym M5.7 rozbłyski. Aby jednak te miały szanse stać się geoefektywne, musi upłynąć jeszcze około trzech-pięciu dni, by obszar ten zbliżył się bardziej do centrum tarczy. Pozostałe grupy są stabilne. Zza południowo-wschodniej krawędzi powraca dawny obszar 1722. Liczba Wolfa wynosi dziś 150.

(SDO).


03.05.13
M1.3+M5.7: DWA ROZBŁYSKI JEDNOCZEŚNIE - o godz. 18:55 CEST nastąpiło maksimum słabego, ale rozległego czasowo rozbłysku klasy M1.3 z obszaru 1731. Kiedy jego siła malała, dawny obszar 1719 na wschodniej krawędzi wygenerował drugi najsilniejszy w tym roku rozbłysk klasy M5.7 (19:32 CEST). Ponieważ region 1719 nie jest skierowany w Ziemię, rozbłysk M5.7 nie będzie dla nas istotny, ale może to oznaczać nadchodzący okres ciekawszych dni z aktywnością słoneczną.  W przypadku obszaru 1731 jest pewna szansa na geoefektywność, o ile doszło do CME i o ile będzie ono rozległe. Póki co, zdjęcia SOHO I STEREO nie ukazują CME z żadnego z rozbłysków (minęło jeszcze zbyt mało czasu od ich zarejestrowania). Ponieważ od zjawisk minęło jeszcze zbyt mało czasu, pełne opracowanie wydarzeń na blogu pojawi się w sobotę w godzinach południowych.

UPDATE 21:20 CEST: SOHO i STEREO-A zaczynają odsłaniać przed nami pierwszy koronalny wyrzut masy (zdjęcie).

(SDO).
(SDO).


02.05.13
ROZBŁYSK M1.1 Z CME - o godz. 07:10 CEST doszło do rozbłysku klasy M1.1 z obszaru 1731 będącego w pobliżu centralnej części tarczy. Rozbłyskowi towarzyszył wyrzut koronalny, ale zdjęcia uzyskane ze satelity STEREO-A zdają się wskazywać iż praktycznie cały wyrzut został skierowany "na północ" od Ziemi i nie znajdziemy się na jego ścieżce. Pełne opracowanie zjawiska w godzinach wieczornych na blogu.


(STEREO-A).


01.05.13
ROZBUDOWANA POGODA KOSMICZNA JUŻ JEST! - zgodnie z obietnicami, od 1 maja 2013 roku podstronę Pogody kosmicznej udostępniam w zaktualizowanej, rozszerzonej wersji. Zobacz listę zmian. | Przejdź do podstrony.

2 x BETA-GAMMA-DELTA - z początkiem maja, na tarczy słonecznej mamy już dwa obszary aktywne zdolne emitować rozbłyski klasy X - to regiony 1730 i 1731. W przypadku rozbłysków z obszaru 1731, mogą one być geoefektywne dzięki bezpośredniemu skierowaniu plam w stronę Ziemi. Pozostałe grupy plam są stabilne. Liczba Wolfa jest najwyższa od kilku tygodni i wynosi 165. O godz. 03:26 CEST doszło do rozbłysku klasy C9.6 z obszaru 1730, do istotnej klasy M zabrakło zatem tylko 0,4 jednostki.

POTĘŻNA ERUPCJA Z CME ZA WSCHODNIĄ KRAWĘDZIĄ - tuż za wschodnią krawędzią tarczy słonecznej we wczesnych porannych godzinach doszło do erupcji protuberancji połączonej z rozległym, jasnym koronalnym wyrzutem masy. Zjawisko było prawdopodobnie następstwem silniejszego rozbłysku z dawnego obszaru 1719, który za około dwie doby powinien wzejść zza wschodniej krawędzi. Ponieważ do rozbłysku z CME doszło za wschodnią krawędzią, zjawisko nie jest dla nas istotne. Poniżej animacja ze zdjęć STEREO-A, ukazująca wyrzut CME. Zobacz też nagranie erupcji z sondy SDO.

(STEREO-A).


ROZBUDOWA PANELU POGODY KOSMICZNEJ - wraz z początkiem maja, podstrona pogody kosmicznej zawierająca zbiór najważniejszych aktualizowanych na bieżąco informacji dotyczących aktywności słonecznej i aktywności zórz polarnych wraz z objaśnieniami, zostaje rozbudowana o nowe elementy. Udostępnienie bogatszej podstrony nastąpi w godzinach popołudniowych.
Wyjaśnienie: solar update - aktualizowane na bieżąco krótkie komunikaty o ostatnich zjawiskach na Słońcu i wszelkich wydarzeniach związanych z pogodą kosmiczną. Co miesiąc* "apdejty" są zerowane i publikowane od początku miesiąca. W przypadku okresów niskiej aktywności słonecznej, aktualizacje ukazują się co 2-4 dni, w przypadku podwyższonej aktywności raz lub kilka razy dziennie. Komunikaty te mają na celu zwięzłe określenie obecnej sytuacji i zapewnienie czytelnikom rozeznania, czego można się spodziewać w najbliższym czasie z zakresu aktywności słonecznej i pogody kosmicznej.
* Aktualizacje archiwizowane są w cyklu comiesięcznym i możliwe do odczytu w dziale Archiwum Live Solar Update.

Komentarze