LIVE Solar Update (marzec 2020)

Czytelniku, poniższe informacje są archiwalne (marzec 2020) i nie dotyczą bieżącej aktywności słonecznej. Aby odczytywać aktualny komentarz Solar Update przejdź do tej podstrony.31.03.20
NOWOCYKLOWA PLAMA - przy północno-wschodniej krawędzi tarczy słonecznej uformowała się nowa plama, której biegunowość wskazuje na przynależność do nowego 25. cyklu aktywności słonecznej. Jej powierzchnia jest bardzo niewielka, a przyszłość niepewna, nie mniej pozwoliła ona wstrzymać dalszy przyrost sumy dni bez plam na Słońcu, która obecnie wynosi 69 i taki też wynik stanowić będzie suma kwartalna po zamknięciu marca.

29.03.20
CET - CEST - od dzisiejszej niedzieli przechodzimy na czas środkowoeuropejski letni, który zastępuje czas strefowy (zimowy). Zmienia się zatem format zapisu godziny aktualizacji podstrony Solar Update oraz wszelkich ewentualnych aktualizacji w ciągu dnia o ile będą konieczne z CET na CEST, wyprzedzający czas uniwersalny UTC o dwie godziny zamiast jednej. W strefiec środkowoeuropejskiego letniego pozostaniemy do ostatniej soboty października.

28.03.20
PRAWIE TRZY TYGODNIE PUSTKI - po 17 dniach stanu czystej tarczy słonecznej sytuacja na Słońcu nie ulega zmianom. Za nami niemal 70 dni zerowej liczby Wolfa od początku roku, próg 70 dni być może zostanie osiągnięty jeszcze przed końcem kwartału za 3 dni. Zdjęcia tarczy słonecznej wykonywane przez SDO nie wskazują aby w najbliższym czasie sytuacja miała się odmienić.

11.03.20
CZYSTA TARCZA - po trzech dobach widoczności plamy 2758 ponownie wkraczamy w nowy okres z pozbawioną plam tarczą słoneczną. Plama uległa szybkiemu rozpadowi jeszcze we wtorek i obecnie na Słońcu znów zrobiło się pusto. W najbliższym czasie oczekujmy kontynuacji wzrostu sumy dni bez plam na tarczy słonecznej.

10.03.20
AR2758 - wspomniana w poprzednim komentarzu nowa grupa plam zdołała utrzymać się na tarczy dłużej, niż dobę i już jako pełnoprawny obszar aktywny uzyskała numerację 2758. Znajduje się ona w chwili obecnej w centrum tarczy na południe od równika słonecznego i wykazuje skłonność do zanikania. Po ostatnim okresie czystej tarczy trwającym od 2 lutego do 6 marca zgromadziło się w tym roku dokładnie 50 takich dni. Wszystko wskazuje na to, że nowy okres bez plam rozpocznie się już niebawem.

07.03.20
JEST I PLAMA - poprzedni komentarz zwieńczony słowami, iż zmiana sytuacji bywa niekiedy kwestią godzin, znalazł urzeczywistnienie jak na zawołanie jeszcze sobotniego wieczoru. Bez zwiastunów zapowiadających przełamanie okresu czystej tarczy, dynamicznie doszło do uformowania się nowej plamy w południowo-wschodniej części traczy słonecznej, przerywając tym samym obserwowany od 34 dni stan zerowej liczby Wolfa. Choć nie doszło do ustanowienia nowego rekordu ciągłej absencji plam w trwającym Słonecznym Minimum, okres trwający od 2 lutego do 6 marca zdołał uplasować się na trzecim miejscu. Nowa plama uformowana na wysokich południowych szerokościach heliograficznych i za sprawą odwrotnej polaryzacji wygląda na reprezentantkę 25. cyklu aktywności słonecznej. Jej los w tak wczesnej fazie istnienia jest bardzo niepewny i jeśli nie wykaże ona skłonności do rozwoju, być może zniknie równie nagle jak się pojawiła. Póki co jednak, po 34 dniach wyszliśmy z okresu pozbawionej plam tarczy słonecznej i możemy mieć nadzieję, że nowa plama ulegnie w jakimś stopniu rozwojowi stając się obserwacyjnym celem dla amatorów astronomii.

PÓŁ SETKI - osiągnęliśmy próg 50 dni bez plam w 2020 roku. Rozpoczęty 2 lutego okres czystej tarczy jest kontynuowany po dzień dzisiejszy i nic nie zapowiada jego rychłego przerwania. Na ten moment liczy on sobie 34 dni i jest już trzecim najdłuższym okresem ciągłej absencji plam na tarczy w trwającym Słonecznym Minimum. Dłużej plamy były nieobecnie tylko w dwóch innych okresach 2019 roku: 36-dniowym okresie od 19.05 do 23.06 oraz 40-dniowym od 14.11 do 23.12 - utrzymanie obecnego stanu jeszcze przez najbliższy tydzień sprawi, że trwający stan czystej tarczy stanie się rekordzistą w tym Słonecznym Minimum pod względem nieprzerwanego stanu zerowej liczby Wolfa w jednym okresie. Czy tak się stanie? W tym momencie wszystko na to wskazuje, choć ewentualne zmiany i nowe plamy bywają niekiedy kwestią kilku godzin.

01.03.20
CICHE WEJŚCIE W MARZEC - rozpoczęty 2 lutego stan czystej tarczy słonecznej jest kontynuowany po dzień dzisiejszy. Za nami 44 dni bez plam w 2020 roku i blisko miesiąc obecnego okresu zerowej liczby Wolfa. W najbliższym czasie nie widać zwiastunów do rychłego zakończenia tej sytuacji, choć pojawienie się nowych plam bywa niekiedy kwestią kilku godzin. Na razie musimy się uzbroić w cierpliwość. Być może najpogodniejsza pora roku, do jakiej się zbliżamy przyniesie nam poza większą liczbą godzin słonecznych także okazję do obserwacji plam nowego cyklu słonecznego, ale o tym przekonamy się za kilka tygodni. Jednocześnie rozpoczynamy miesiąc mogący być wstępem do miesiąca figurującego w prognozie jako ścisły punkt minimum, czas największego wygaszenia aktywności plamotwórczej w trwającym Słonecznym Minimum. Zgodnie z tą najnowszą prognozą kwiecień 2020 może okazać się tym okresem, w którym brak nowych plam i okresy z zerową liczbą Wolfa odczujemy najsilniej. 
Archiwum: LIVE Solar Update (luty 2020)* Aktualizacje archiwizowane są w cyklu comiesięcznym i możliwe do odczytu w dziale Archiwum Solar Update.

Komentarze