LIVE Solar Update (październik 2012)

Poniższe aktualizacje są archiwalne (październik 2012) i nie są już aktualne. Aby odczytywać bieżące informacje związane z aktywnością słoneczną >>przejdź do tej podstrony<<.

31.10.12
PAŹDZIERNIKOWA AKTYWNOŚĆ SŁOŃCA W ANIMACJI - jak zwykle pod koniec miesiąca, proponuję zapoznanie się z animacją składającą się z 31 zdjęć widocznej z Ziemi tarczy słonecznej, na której można zobaczyć ilość, budowę i ruch wszystkich obszarów aktywnych, jakie były w tym miesiącu widoczne. Jak można zauważyć, podobnie jak we wrześniu, wystąpiło wiele dni, w których na tarczy było niewiele regionów aktywnych, a przez zdecydowanie dłuższy okres aktywność pozostawała na niskim poziomie. Wprawdzie w trzeciej dekadzie października doszło do rozbłysku klasy X1.8 i kilku rozbłysków klasy M, to jednak dominacja spokojnego stanu Słońca nad burzliwym była ponownie znaczna. Jaki będzie kolejny miesiąc?


(SDO)
BARDZO CICHY KONIEC MIESIĄCA - od czasu rozbłysku X1.8 z 23 października, aktywność słoneczna utrzymuje się na niskim poziomie. Typowy stopień emisji rentgenowskiej nie wykracza często poza klasę B, a widoczne obszary aktywne - 1598, 1599 w części południowo-zachodniej i 1602 w części południowo-wschodniej są spokojne. Na wschód od grupy 1602 tworzy się nowy region aktywny, który wzejdzie w ciągu najbliższej doby. Z kolei od niego na północ tworzy się jeszcze inna grupa plam, która zza północno-wschodniej krawędzi wyłaniać się będzie w praktycznie tym samym czasie. Aktualne zdjęcia sondy SDO wykonywane przez instrumenty EVE w miękkim ultrafiolecie wskazują jednak, przynajmniej na chwilę obecną, że nowe obszary aktywne nie emitują silnych rozbłysków.

29-30.10.12
SPOKÓJ NA SŁOŃCU - zgodnie z prognozami, aktywność słoneczna od piątku utrzymuje się na niskim poziomie. Emisja rentgenowska rzadko wykracza poza dolne stany klasy C, najczęściej utrzymując się w niskich stanach klasy B. Grupa 1598 posiada już stabilniejsze pole magnetyczne typu beta i nie generuje silniejszych zjawisk. Pozostałe obszary 1596 i 1599 również są spokojne. Wschodnia część tarczy słonecznej pozostaje na dzień dzisiejszy wolna od regionów aktywnych. W kolejnych dniach najpewniej kontynuacja niskiej aktywności Słońca.

26-28.10.12
POWRÓT SPOKOJNYCH DNI - nowe prognozy wydane przez NOAA w piątek przewidują niższą aktywność słoneczną w najbliższych dniach. Grupa plam 1598 po wytworzeniu silnego rozbłysku X1.8 w dniu 23 października uspokoiła się, a jej aktywność ogranicza się do sporadycznych rozbłysków dolnych stanów klasy C. Szanse na rozbłyski klasy M zmalały do 30%, na rozbłyski klasy X - do 5%. Obecnie, wraz ze zbliżeniem się do centrum dostrzegalnej tarczy i bezpośredniemu skierowaniu w stronę Ziemi, obszar aktywny, który podniósł atywność kilka dni temu, uspokoił się.

24-25.10.12
CISZA PRZED BURZĄ? - po wczorajszym porannym rozbłysku klasy X1.8, aktywność obszaru 1598 pozostaje podwyższona. Wprawdzie od tego czasu nie powstał żaden rozbłysk klasy M lub X, to jednak ilość rozbłysków klasy C wskazuje, że region ten jeszcze nie stracił możliwości wytwarzania silnych zjawisk. Prognozy nadal są podtrzymywane: 75% szans na rozbłyski klasy M i 20% na rozbłyski klasy X w ciągu 24 godzin.

23.10.12
FLARA X - po ponad trzech miesiącach przerwy, na widocznej tarczy słonecznej doszło do rozbłysku najbardziej energetycznej klasy - maksimum o sile X1.8 przypadło na godz. 05:22 CEST. Opracowanie zjawiska - przejdź do wpisu. Poniżej nagranie rozbłysku X1.8 z sondy SDO.22.10.12
M5.0 - o godz. 20:51 CEST nastąpiło maksimum kolejnego rozbłysku - tym razem klasy M5.0. Opracowanie na blogu we wtorek w południe. Możliwe, że rozbłyskowi towarzyszy koronalny wyrzut masy. Stopień emisji rentgenowskiej jak i inne warunki aktywności słonecznej można śledzić na  bieżąco na podstronie Pogoda kosmiczna.

C6.3- grupa 1598 nadal wytwarza co pewien czas rozbłyski średnich stanów klasy C.  Ostatni miał miejsce o godz. 18:03 CEST (C6.3). Prawdopodobieństwo silniejszych zjawisk nadal pozostaje wyższe, niż zwykle.

ROZBŁYSK M1.3 - opracowanie niedzielnego rozbłysku już dostępne. Przejdź do wpisu.

KOLEJNE ROZBŁYSKI - niedzielnym wieczorem czasu polskiego, grupa 1598 wytworzyła kolejny rozbłysk dolnych stanów klasy M (opracowanie na blogu w poniedziałek). Ponadto region ten emituje wiele rozbłysków klasy C i pozostaje obszarem o dużej zdolności emitowania kolejnych rozbłysków. Na najbliższe 24 godziny szanse powstania rozbłysków klasy M wynoszą ponad 60%.

21.10.12
ROZBŁYSK M9.0 - opracowanie sobotniego rozbłysku klasy M9.0 już dostępne. Przejdź do wpisu.

PRAWIE KLASA X - w sobotę wieczorem czasu polskiego grupa plam 1598 wytworzyła rozbłysk klasy M9.0. Pomimo położenia jeszcze za południowo-wschodnią krawędzią, instrumenty rejestrujące aktywność po ziemskiej stronie Słońca zanotowały takiej siły rozbłysk. Opracowanie na blogu w niedzielne południe.

1598 - dawna grupa plam 1579, o nowym oznaczeniu 1598, wyłaniająca się zza krawędzi SE posiada zdolność wytwarzania rozbłysków górnych stanów klasy M oraz klasy X. Możliwy wzrost aktywności słonecznej w najbliższych dniach.

19-20.10.12
UPDATE Z 19.10 - nowa grupa plam na północno-wschodniej krawędzi otrzymała już oznaczenie 1596 (dawniej 1577). Choć jest to obecnie największy obszar aktywny widoczny na tarczy słonecznej, poza jego budową nie wyróżnia się silniejszą aktywnością. Region ten posiada już słabe pole magnetyczne bez szans na wytwarzanie silnych rozbłysków. Pozostałe grupy plam posiadają podobnie jak 1596, proste pola magnetyczne i nie wytwarzają silniejszych zjawisk powyżej klasy C. Za około dwie doby zza południowo-wschodniej krawędzi powinna wzejść na nowo dawna grupa 1579, którą mogliśmy obserwować około trzy-cztery tygodnie temu. Aktywność słoneczna ponownie ulega obniżeniu.

18.10.12
POWRÓT GRUPY 1577 - po dwutygodniowej przerwie spowodowanej zajściem na niewidoczną z Ziemi stronę Słońca, dawna grupa plam 1577 na nowo wyłania się zza północno-wschodniej krawędzi tarczy. W dniu wczorajszym wyemitowała ona rozbłysk o sile C7.4 i być może przyczyni się do zaistnienia kolejnych podobnych lub silniejszych zjawisk. Dzisiejsze zdjęcia z sondy SDO ujawniają już dwie główne plamy wchodzące w skład dawnego obszaru aktywnego 1577. Niebawem otrzyma on numerację 1596.


(SDO)
17.10.12
PLAMY STABILNE - z widocznych obszarów aktywnych obecnie żaden z nich nie powinien wytwarzać silniejszych rozbłysków w najbliższym czasie. Pole magnetyczne grupy plam 1589 ustabilizowało się (typ beta), co wyklucza - przynajmniej w teorii, zdolność emisji rozbłysków silniejszych od klasy C. Obszary 1593 i 1594 również posiadają proste typy pól magnetycznych, bez szans na większą aktywność. Pomimo liczby Wolfa przekraczającej próg 100 (stan na dziś - 107), aktywność słoneczna pozostaje niska, z okresowymi rozbłyskami średnich stanów klasy C. Szanse na rozbłyski klasy M w najbliższych 48 godzinach wynoszą nie więcej niż 20%.

16.10.12
LICZBA WOLFA >100 - 16 października po raz pierwszy od kilku tygodni liczba Wolfa przekroczyła próg 100, osiągając wartość 119. Wszystko za sprawą stosunkowo licznych obszarów aktywnych, jakie widoczne są obecnie na tarczy słonecznej. Niestety poza grupą 1589, posiadającą zdolność wytwarzania rozbłysków klasy M, wszystkie inne grupy plam są stabilne i nie emitują silnych zjawisk. Nowe obszary na wschodniej krawędzi otrzymały oznaczenia 1593 i 1594. Za około dwie doby wzejdzie dawny region 1577, o ile do tego czasu nie zaniknie. Choć obszarów aktywnych nie brakuje, aktywność jednak pozostaje niska.

15.10.12
POWOLNY ROZBŁYSK - dawny obszar 1583 znajdujący się na północno-wschodniej krawędzi wyemitował rozbłysk średnich stanów klasy C. Przy maksimum rozbłysk osiągnął siłę C4.2 (17:50 CEST). Za sprawą sporej rozciągłości czasowej, bardzo prawdopodobne jest zaistnienie CME. Zjawisko jednak najpewniej nie będzie geoefektywne z powodu złego położenia dawnego obszaru 1583 względem Ziemi.

UPDATE Z 15.10 - choć od kilku dni na tarczy słonecznej obszarów aktywnych przybywa, stopień emisji rentgenowskiej utrzymuje się na ogół w klasie B/C, z okresowymi rozbłyskami klasy C. Obszar 1589, sprawca ubiegłotygodniowego rozbłysku M2.3 nie emituje na razie silnych zjawisk, ale posiada taką zdolność. Obszary 1591 i 1592 posiadają pola magnetyczne typu beta i póki co również pozostają spokojne. Zza północno-wschodniej krawędzi wyłania się dawny obszar 1583, który może podnieść aktywność. W ostatnich dniach emitował on rozbłyski połączone z CME i być może taka aktywność nadal będzie go cechować. Wyłaniający się z kolei obszar zza południowo-wschodniej krawędzi jest zupełnie nowym regionem, który powstał kilka dni temu po niewidocznej stronie Słońca.


(SDO)
BETA-GAMMA 1589 - grupa plam o numeracji 1589 wykształciła pole magnetyczne typu beta-gamma i jest zdolna do wytwarzania rozbłysków klasy M. Zza północno-wschodniej krawędzi wyłania się kolejny nowy obszar aktywny, który na razie nie emituje silniejszych zjawisk. Nowa grupa, która wyłoniła się dwie doby temu zza południowo-wschodniej krawędzi otrzymała oznaczenie 1590 i posiada pole typu beta, teoretycznie wykluczające szanse na rozbłyski silniejsze od klasy C. Liczba Wolfa wynosi dzisiaj 82.

11.10.12
SZANSA NA ROZBŁYSKI - NOAA szacuje 40% prawdopodobieństwo wystąpienia rozbłysków klasy M w najbliższych 24 godzinach i 5% prawdopodobieństwo dla rozbłysków klasy X. Obszar 1589 posiada wprawdzie pole typu beta, ale jest na dobrej drodze do wykształcenia bardziej skomplikowanego pola typu beta-gamma, które w teorii jeszcze bardziej powinno przybliżyć ten region to emisji silniejszych zjawisk. Nowy obszar zza południowo-wschodniej krawędzi zaczyna się już wyłaniać - prawdopodobnym jest, że i on będzie wytwarzał silniejsze rozbłyski w najbliższych dniach.

10.10.12
AKTYWNOŚĆ Z 10.10 - opracowanie aktywności słonecznej ze środy już dostępne. Przejdź do wpisu.

ZMIANA SYTUACJI - po ciągnącej się ciszy w aktywności słonecznej, zapowiada się spora zmiana. Za sprawą dwóch nowych obszarów aktywnych wschodzących na widoczną tarczę, szanse na silniejsze rozbłyski systematycznie rosną. Grupa plam, jaka w poniedziałek wytworzyła rozbłysk klasy M2.3 otrzymała oznaczenie 1589 i najpewniej będzie emitować kolejne rozbłyski. Z kolei zza południowo-wschodniej krawędzi wyłania się nowa grupa plam, która w środę w nocy wytworzyła rozbłysk klasy M1.7 i przypuszczalnie drugi o sile M1.0 (być może sprawcą drugiego jest obszar 1589). Opracowanie tych rozbłysków pojawi się na blogu  w środę wieczorem. Wygląda na to, że przez następne dwa tygodnie dwa obszary aktywne o sporej powierzchni i dużej podatności na wytwarzanie silnych zjawisk będą gwarantować nam wiele ciekawych wydarzeń. Poniżej pierwsze zdjęcia grupy 1589, będącej jedną z większych w ostatnich tygodniach, jaką możemy obserwować na tarczy słonecznej.


(SDO)

09.10.12
UPDATE Z 09.10 - aktywność słoneczna ma szansę w najbliższym czasie wzrosnąć. Zza północno-wschodniej krawędzi tarczy wyłonił się nowy obszar aktywny, który był sprawcą pierwszego październikowego rozbłysku klasy M na widocznej stronie Słońca. Za kilkanaście godzin wzejdzie kolejny obszar charakteryzujący się w ostatnim czasie podwyższoną aktywnością związaną z emitowaniem rozbłysków i koronalnych wyrzutów masy. Widoczna od tygodnia grupa plam 1585 zanika. Obszar 1586 wykazuje podobną tendencję. W pólnocno-zachodniej części tarczy powstaje nowy obszar aktywny, ale proces jego tworzenia jest powolny. Stopień emisji rentgenowskiej jest nieco wyższy niż w pierwszym tygodniu padziernika, zdarzają się słabe rozbłyski klasy C. Liczba Wolfa na poziomie 41.

08.10.12
ROZBŁYSK M2.3 - pełne opracowanie już dostępne. Przejdź do wpisu.

ROZBŁYSK M2.3 - o godz. 13:17 CEST doszło do rozbłysku klasy M2.3 z nowego obszaru aktywnego znajdującego się na północno-wschodniej krawędzi. Choć główna część tego regionu nie jest jeszcze widoczna z Ziemi, zjawisko zostało już zarejestrowane. Pełne opracowanie rozbłysku jeszcze dziś na blogu.


Rozbłysk M2.3 w paśmie rentgenowskim. (SDO)
SŁABE UDERZENIE - CME z rozbłysku B7 już dotarło do Ziemi. Uderzenie nie było silne i wywołało burzę geomagnetyczną najsłabszego stopnia G1. Zorze polarne ograniczają się do okolic bieguna i wysokich szerokości geograficznych.

07.10.12
UPDATE Z 07.10 - aktywność słoneczna pozostaje na bardzo niskim poziomie. Z trzech widocznych obszarów aktywnych region 1582 zbliża się do zachodu, 1585 zanika zmniejszając swoją powierzchnię, a dawne 1569 i 1574 jakie wyłoniły się na nowo również wykazują tendencję do zanikania. Nowe obszary aktywne powstałe na niewidocznej stronie Słońca wzejdą za około 2-3 doby. Stopień emisji rentgenowskiej od kilkunastu godzin często  powraca do najniższej z możliwych, klasy A.

06.10.12
CME - w poniedziałek, 8 października około godz. 20:00 CEST spodziewane jest uderzenie w Ziemię części koronalnego wyrzutu masy towarzyszącego słabemu, lecz rozległego czasowo rozbłysku klasy B7 z obszaru 1582. Skutki uderzenia w postaci słabej burzy geomagnetycznej i zórz polarnych ograniczą się zapewne do okołobiegunowych i wysokich szerokości geograficznych.

05.10.12
CISZA NA SŁOŃCU - bez obszarów aktywnych mogących emitować silniejsze rozbłyski, aktywność słoneczna pozostaje niska. Stopień emisji rentgenowskiej od trzech dni utrzymuje się w dolnych stanach klasy B. Szanse na zwiększenie aktywności w najbliższych dniach są niewielkie.

03-04.10.12
CME Z 1583 - obszar 1583, który zaszedł na niewidoczną stronę Słońca (obecnie znajduje się tuż za północno-zachodnią krawędzią) wygenerował w ostatnich godzinach słaby koronalny wyrzut masy, który skierowany został w Wenus. Z powodu położenia obszaru 1583 za zachodnią krawędzią, Ziemia niestanie na drodze wyrzuconej w przestrzeń materii.

Z widocznych obszarów aktywnych nie należy oczekiwać silnych rozbłysków, ich pola magnetyczne są proste i stabilne. Aktywność pozostaje niska.

02.10.12
UPDATE Z 02.10 - po wczorajszym uderzeniu CME, burza magnetyczna wygasła. Podczas jej przebiegu występowanie zórz polarnych poszerzyło się do 50 stopnia szerokości geomagnetycznych. Przez kilka godzin burza osiągała stopień G3, jednak większość jej czasu siła wynosiła G2, co jest wartością zbyt niską, by zjawisko zorzy poszerzyło się nad tereny Polski. Obecnie indeks zaburzeń pola magnetycznego spadł do Kp=4 i nadal maleje.

Na widocznej stronie Słońca wszystkie obszary aktywne są stabilne i nie posiadają zdolności wytwarzania silnych rozbłysków (klasy M lub X). Na południowo-wschodniej krawędzi pojawił się nowy region, który obecnie pozostaje spokojnym. Za około 4 dni powinna wzejść dawna grupa 1574, którą mogliśmy obserwować w połowie ubiegłego miesiąca. Aktywność słoneczna pozostaje niska.


(SDO)

01.10.12
PODWÓJNE UDERZENIE CME - o godz. 12:12 CEST 30 września doszło do uderzenie słabego koronalnego wyrzutu masy, który nie wywołał większych skutków nawet na wyższych szerokościach geograficznych. Silniejsze uderzenie nastąpiło 1 października około godz. 00:30 CEST. Burza geomagnetyczna osiągnęła stopień G2 i trwa nadal. Występowanie zórz polarnych ogranicza się do okołobiegunowych i wysokich szerokości geograficznych.

>>Archiwum LIVE Solar Update: wrzesień 2012

Wyjaśnienie: solar upadte - aktualizowane na bieżąco krótkie komunikaty o ostatnich zjawiskach na Słońcu i wszelkich wydarzeniach związanych z pogodą kosmiczną. Co kilka dni* "apdejty" są zerowane i publikowane od początku, bez archiwizacji jak w przypadku pozostałych artykułów. Komunikaty te mają na celu zwięzłe określenie obecnej sytuacji i zapewnienie czytelnikom rozeznania, czego można się spodziewać w najbliższym czasie z zakresu aktywności słonecznej i pogody kosmicznej.
* podstrona testowa (emisja miesięczna). W przypadku zainteresowania tym typem szybkiego przedstawiania aktualnej sytuacji, podstrona nadal pozostanie w ruchu i apdejty będą archiwizowane w cyklu comiesięcznym.

Komentarze