LIVE Solar Update (wrzesień 2012)

Poniższe aktualizacje są archiwalne (wrzesień 2012) i nie są już aktualne. Aby odczytywać bieżące informacje związane z aktywnością słoneczną >> przejdź do tej podstrony<<.


WRZEŚNIOWA AKTYWNOŚĆ W ANIMACJI - zakończył się wrzesień, jesteśmy zatem bliżsi o kolejny miesiąc do początku maksimum 24. cyklu aktywności słonecznej. Jaki był to miesiąc?  Bez wątpienia nadzwyczaj spokojny. Niewielka ilość rozbłysków silniejszych od klasy C na widocznej stronie tarczy to efekt niewielkiej ilości obszarów aktywnych. Przez wiele wrześniowych dni na tarczy słonecznej widoczne były niewielkie grupy plam, które nie posiadały zdolności wytwarzania silnych rozbłysków. Liczba Wolfa łącznie przez nie cały tydzień przekraczała próg wynoszący 100. To tylko potwierdza z jak niską aktywnością na ogół mamy do czynienia w obecnym cyklu. Ruch i ilość poszczególnych obszarów aktywnych, jakie widoczne były od 1 do 30 września na tarczy słonecznej ukazuje animacja podsumowująca aktywność w minionym miesiącu.

(SDO)

ROZBŁYSK M1.3 - po dokładnie 20 dniach przerwy, na Słońcu na widocznej stronie tarczy doszło do rozbłysku klasy M. Zjawisko wygenerował nowy obszar 1583, który wytworzył się w niedalekiej przeszłości tuż przy północno-zachodniej krawędzi. Opracowanie zjawiska na blogu  jeszcze w dniu dzisiejszym. Zobacz nagranie rozbłysku (10-11 sekunda).

OCZEKIWANIE NA CME - w dniu dzisiejszym spodziewane jest uderzenie koronalnego wyrzutu masy z rozbłysku C3.7 jaki nastąpił we wczesnych godzinach sobotniej nocy. Materia uwolniona w rozbłysku została wyemitowana w przestrzeń z prędkością ponad 980 km/sek. - zorze polarne na okołobiegunowych i wysokich szerokościach geograficznych mogą okazać się bardzo intensywne.

29.09.12
CME Z GRUPY 1577 - w godzinach wieczornych piątkowego wieczoru (UT) a wczesnonocnych (CEST)  obszar 1577 wygenerował rozbłysk C3.7 o dużej rozpiętości czasowej. W wyniku rozległego czasowo rozbłysku doszło do koronalnego wyrzutu masy, który jest skierowany w stronę Ziemi. Jego dotarcie spodziewane jest 30 września około godz. 17:00 CEST. NOAA prognozuje 50% prawdopodobieństwo silnej burzy geomagnetycznej na polarnych i wysokich szerokościach geograficznych (możliwa siła burzy - G2). Zasięg zórz polarnych może powiększyć się do 55 stopnia szerokości geomagnetycznej. Poniżej zapis CME z rozbłysku C3.7.


(STEREO)

28.09.12
CISZA - wszystkie obszary aktywne posiadają proste pola magnetyczne bez szans na rozbłyski silniejsze od klasy C. Grupa 1575 się ustabilizowała i po kilkunastu dniach również nie posiada zdolności emisji silnych zjawisk.

27.09.12
C4.4 - o godz. 19:20 CEST nastapiło maksimum rozbłysku klasy C4.4. Zjawisko wygenerował obszar 1579, znajdujący się w południowo-wschodniej części tarczy. Rozbłysk zdecydowanie wybił się ponad przeciętność w porównaniu do ciszy z ostatnich kilkunastu dni, ale na tle całej skali emisji rentgenowskiej nie był silnym zjawiskiem. Zobacz nagranie rozbłysku z sondy SDO.


(SDO)
SZANSA NA ROZBŁYSKI - z obecnie widocznych obszarów aktywnych tylko grupa 1575 posiada teoretyczną zdolność wytwarzania rozbłysków klasy M - szanse na ich wystąpienie w najbliższych 24 godzinach ocenia się na 20%. Dawny obszar 1564 otrzymał oznaczenie 1582 i po ponownym wzejściu nie wytwarza już silnych zjawisk. Jego pole magnetyczne jest proste, a sam region charakteryzuje się spokojem. 

26.09.12
PONOWNY WSCHÓD - 26 września wyłonił się na nowo dawny obszar aktywny 1564. Region ten 20 września po drugiej stronie Słońca wyemitował rozbłysk porównywalny z najsilniejszym rozbłyskiem obecnego cyklu. W najbliższych godzinach przekonamy się, czy aktywność za sprawą powrotu 1564 wzrośnie.

W dniu dzisiejszym po kilkunastodniowej przerwie liczba Wolfa przekroczyła 100 i wynosi 121. Widocznych jest 8 obszarów, z których największe szanse na rozbłyski klasy M posiada region 1575. Pytanie jak zachowa się dawna grupa 1564?

25.09.12
MOŻLIWY WZROST AKTYWNOŚCI - wraz ze zbliżaniem się dawnego obszaru 1564 do wschodniej krawędzi i coraz mniejszą ilością czasu do jego ponownego wyłonienia się, rośnie ilość rozbłysków klasy C. Obszar ten w ubiegły czwartek 20.09 wytworzył prawdopodobny rozbłysk klasy X, porównywalne z najsilniejsza flarą obecnego cyklu słonecznego. Za kilkanaście godzin region ten wzejdzie na nowo i być może nadal będzie wytwarzać rozbłyski klasy M lub X. Z obszarów widocznych na tarczy wciąż jedynie 1575 posiada zdolność emitowania rozbłysków klasy M.

24.09.12
UPDATE Z 24.09 - z widocznych obszarów aktywnych nadal jedynie grupa 1575 posiada zdolność wytwarzania rozbłysków klasy M. Pozostałe regiony 1576 i 1577 są stabilne. Zza południowo wschodniej krawędzi wyłania się dawny obszar 1562, który mogliśmy obserwować na początku miesiąca. Wówczas cechowało go proste pole magnetyczne i tym samym brak zdolności emisji silnych rozbłysków. W ciągu następnych kilkunastu godzin  zza północno-wschodniej krawędzi wzejdzie nowy obszar aktywny, który wytworzył się kilka dni temu po niewidocznej stronie Słońca. W połowie tygodnia powinna również ponownie wzejść grupa 1564, jaką mogliśmy obserwować w pierwszej dekadzie września, a która to najpewniej wytworzyła silny silny rozbłysk z CME w miniony czwartek (o nim niżej w aktualizacji z 20.09.12).

23.09.12
CME ZA WSCHODNIĄ KRAWĘDZIĄ - około godz. 17:20 stopień emisji rentgenowskiej wzrósł do dolnych stanów klasy C za sprawą trwającej erupcji protuberancji za wschodnią krawędzią tarczy słonecznej. Powolna erupcja uwolniła koronalny wyrzut masy. Ze względu na niekorzystne skierowanie względem Ziemi, zjawisko najpewniej nie będzie geoefektywne, choć nie można wykluczyć niewielkich skutków na szerokościach okołobiegunowych. Zdjęcie CME zza wschodniej krawędzi tarczy tuż poniżej. Kliknij tutaj, by zobaczyć nagranie erupcji.


(SOHO)
GRUPA 1575 - po kilku dniach widoczności, grupa 1575 wykształciła pole magnetyczne typu beta-gamma, co czyni ją zdolną do wytwarzania rozbłysków klasy M. Szanse ich wystąpienia   w najbliższych 24 godzinach są niewielkie, wynoszą one obecnie około 5%. Każdy jednak taki rozbłysk z tego obszaru w najbliższym czasie może być geoefektywny, grupa 1575 skierowana jest bezpośrednio w stronę Ziemi. Pozostałe regiony są stabilne.

21.09.12
UPDATE Z 21.09 - aktywność słoneczna nadal pozostaje niska. Na dostrzegalnej tarczy gwiazdy istnieje 5 obszarów aktywnych, z których trzy w ciągu 48 godzin zajdą na niewidoczną stronę Słońca (1569, 1571 i 1574). W północno-wschodniej części tarczy istnieje region 1575, posiadający słabe pole magnetyczne typu beta, podobnie jak region 1576 przebywający w południowo-wschodniej części tarczy. Prawdopodobieństwo zaistnienia silniejszych rozbłysków z widocznych obszarów w ciągu kolejnych 24 godzin jest znikome i nie przekracza 10%. Stopień emisji rentgenowskiej utrzymuje się w dolnych stanach klasy B.

Tuż na północ od grupy 1575 powstaje nowy obszar aktywny, ale jeszcze nie wiadomo na ile zwiększy on swoją powierzchnię i jakie będzie go cechowało pole magnetyczne. W następnych kilkunastu godzinach zza wschodniej krawędzi wyłoni się dawna grupa 1560.


(SDO)

20.09.12

SILNY ROZBŁYSK PO DRUGIEJ STRONIE - obszar 1564, jaki 12 września zaszedł na niewidoczną z Ziemi stronę Słońca, wygenerował w czwartek około godz. 17:00 CEST silny rozbłysk. Zjawisko oczywiście nie będzie miało wpływu na Ziemię, ale wymaga odnotowania, jako iż flara mogła być porównywalnej siły do rozbłysku klasy X6.9 z 9 sierpnia 2011 roku (najsilniejszego w obecnym cyklu aktywności >>zobacz listę). Obszar ten w pierwszej  dekadzie miesiąca wytworzył kilka rozbłysków klasy M - 06.09, 08.09 i 10.09.

Sonda STEREO-B zarejestrowała dzisiejszą flarę, a z uzyskanych zdjęć można przypuszczać, że zjawisko było porównywalnej siły do tego sprzed roku. Warto przypomnieć, że rozbłysk X6.9 z 9 sierpnia 2011 roku skierowany był w stronę Ziemi, a CME wygenerowane w czasie jego trwania wywołało zorze polarne widoczne nawet z centralnych województw Polski. Tym razem porównywalne zjawisko wystąpiło po drugiej stronie Słońca, zatem spragnionym widoków zórz polarnych polskim obserwatorom pozostaje nadal czekać na kolejne zjawiska podobne do tych sprzed roku. Poniżej porównanie rozbłysku klasy X6.9 z 9 sierpnia 2011 roku i dzisiejszego z około godz. 17:00 CEST.


(Na podstawie zdjęć STEREO).
SPOKOJU CIĄG DALSZY - pomimo wschodu obszarów 1575 i powracającego 1553, aktywność słoneczna pozostaje niska i taka prawdopodobnie nadal będzie się utrzymywać. Szanse na rozbłyski silniejsze od klasy C wynoszą nie więcej niż 10%.

TRZY WYRZUTY CME - choć po "ziemskiej" stronie Słońca wiele się nie dzieje, gwiazda dzienna nie śpi. Z niewidocznej powierzchni Słońca wygenerowane zostały trzy koronalne wyrzuty masy - wszystkie w ciągu minionych 24 godzin. Żaden z nich nie będzie miał wpływu na naszą planetę. Ziemskie pole magnetyczne jest jednak obecnie niespokojne za sprawą docierającego wiatru słonecznego z dziur koronalnych znajdujących się w okolicach centrum tarczy. Ewentualna burza magnetyczna ograniczy się do wysokich szerokości geograficznych.

19.09.12
NISKA AKTYWNOŚĆ - wraz ze wschodem nowego obszaru aktywnego zza północno-wschodniej krawędzi, o numeracji 1575, aktywność słoneczna pozostaje niska. Nowy kompleks plam nie generuje na razie silniejszych rozbłysków i tło emisji rentgenowskiej utrzymuje się na ogół w klasie B. W dniu dzisiejszym wschodzi również dawny obszar 1553, z którego nie pozostało już wiele. Szanse na rozbłyski klasy M w ciągu najbliższych 24 godzin szacuje się na nie więcej niż 10%.

18.09.12
UPDATE Z 18.09 - zza północno wschodniej krawędzi wyłania się nowy obszar aktywny, jaki wkrótce otrzyma oznaczenie 1575. W ciągu najbliższej doby zacznie również się wyłaniać dawny obszar 1553 (południowo-wschodnia krawędź). Być może po wzejściu wspomnianych regionów, stopień emisji rentgenowskiej wzrośnie i tym samym aktywność słoneczne ulegnie  pewnemu podwyższeniu. Zdjęcia tarczy rejestrowane w paśmie miękkiego ultrafioletu wskazują bowiem na nieco wyższą ilość promieniowania rentgenowskiego ze wschodzących obszarów, od tej jaką emitują regiony w okolicach centrum tarczy. Póki co sytuacja nadal pozostaje spokojna, obszary 1569, 1571 i 1574 posiadają stabilne pola magnetyczne wykluczające ewentualność silniejszych rozbłysków, obszar 1572 zachodzi zaś na niewidoczną stronę Słońca. Liczba Wolfa na poziomie 51.


(SDO)

17.09.12
SŁABE ROZBŁYSKI - w ostatnich godzinach wystąpiły trzy rozbłyski dolnych stanów klasy C. Najsilniejszy z nich miał miejsce o godz. 16:06 CEST i osiągnął wartość C2.1. To niewiele jak na możliwości Słońca, ale nieco więcej niż w ostatnich dniach.
(SWPC)

SPOKOJU KONTYNUACJA - wraz z kolejną dobą, aktywność słoneczna pozostaje niska. Ma szansę ona wzrosnąć za około 48 godzin, kiedy to zza wschodniej krawędzi wyłoni się dawny obszar aktywny 1553 oraz nowa grupa plam, wykształcona dopiero kilka dni temu po niewidocznej stronie Słońca. Obszary obecnie dostrzegalne posiadają słabe pola magnetyczne i nie generują silniejszych zjawisk od klasy C, przeciętnie zaś aktywność rentgenowska plasuje się w dolnych i średnich stanach klasy B.

16.09.12
UPDATE Z 16.09 - aktywność słoneczna pozostaje niska. Stopień emisji rentgenowskiej utrzymuje się w dolnych stanach klasy B, prawdopodobieństwo rozbłysków klasy C jest znikome. Z widocznych na tarczy obszarów aktywnych tylko grupa 1569 posiada pole magnetyczne typu beta-gamma i zdolność emitowania rozbłysków klasy M. Prognoza na najbliższe dni to kontynuacja dużego spokoju na widocznej z Ziemi tarczy słonecznej. Liczba Wolfa wynosi obecnie 53.

14.09.12
CISZA - od kilkunastu godzin emisja rentgenowska utrzymuje się w dolnych stanach klasy B. Aktywność słoneczna pozostaje niska.

13.09.12
DUŻA PROTUBERANCJA - w południe, na północnej półkuli Słońca doszło do wytworzenia rozległej protuberancji. Jej istnienie ograniczyło się do kilkudziesięciu minut - >> animacja.


Duża protuberancja na północnej półkuli o godz. 11:15 CEST. (SDO)

MNIEJ NIŻ 10% SZANS NA ROZBŁYSKI - nowa prognoza z czwartku przewiduje mniej niż 10% szans na wytworzenie się rozbłysków klasy M w najbliższą dobę. Nowe obszary aktywne 1569 i 1571 posiadają stabilne pola magnetyczne i nie zanosi się na szybką zmianę sytuacji.

12.09.12
NIKŁE SZANSE NA ROZBŁYSKI - prognozy NOAA na najbliższe 48 godzin przewidują kontynuację ciszy na Słońcu. Widoczne obszary aktywne posiadają stabilne pola magnetyczne i nie powinny wytwarzać silniejszych rozbłysków.

11.09.12
PRZYBYŁO WSPARCIE - wraz z rozpoczęciem 6 września okresu zaćmień wywoływanych przez przechodzenie sond na tle Słońca względem sond bliźniaczych, zdarzają się przerwy w dopływie danych obrazujących aktualne warunki pogody kosmicznej. Widać to było m.in. na wykresach stopnia emisji rentgenowskiej, kiedy pojawiały się kilkudziesięciominutowe przerwy w dopływie danych. Od kilku dni stopień emisji rentgenowskiej monitorowany jest na żywo przez kolejną sondę GOES, jaką jest satelita GOES-14. Dzięki temu skutki "zaćmień" są zniwelowane, wykres emisji rentgenowskiej nie będzie zawierał przerw w danych co z pewnością okaże się przydatnym udogodnieniem podczas wyższej aktywności i częstszych rozbłysków.

Dane z GOES-14 będą zaznaczane kolorem pomarańczowym (dla głównego zakresu promieniowania 1.0-8.0A wyznaczającego siłę rozbłysków) oraz kolorem fioletowym (dla zakresu promieniowania 0.5-4A).


Credit: SWPC.
NISKA AKTYWNOŚĆ - stopień emisji rentgenowskiej utrzymuje się w klasie B, co pewien czas wzrastając w rozbłyskach klasy C. Poza obszarem 1568, żadna z plam nie posiada zdolności wytwarzania silniejszych rozbłysków.

10.09.12
M1.2 - 10 września o godz. 00:36 CEST grupa 1564 wyemitowała rozbłysk klasy M1.2 - opracowanie już dostępne. Wraz z kolejnymi rozbłyskami klasy M dzisiejszego dnia, wpis zostanie zaktualizowany.

09.09.12
BETA-GAMMA 1564 - grupa 1564 ponownie wykształciła pole magnetyczne typu beta-gamma i posiada zdolność wytwarzania rozbłysków klasy M. W najbliższych 24 godzinach szacuje się 20% prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

08.09.12
SŁABA "EMKA" - wbrew teorii, grupa 1564 posiadają stabilne od kilku godzin pole magnetyczne wytworzyła o godz. 19:59 CEST rozbłysk klasy M1.4 - jego opracowanie pojawi się na blogu dzisiejszego wieczoru.

SPOKÓJ NA SŁOŃCU - wszystkie grupy plam widoczne obecnie na tarczy słonecznej posiadają proste pola magnetyczne, przez co szanse na silniejsze rozbłyski są bliskie zeru. Obszar 1564, który do wczoraj posiadał pole typu beta-gamma i zdolność generowania rozbłysków klasy M, ustabilizował się i posiada słabe pole magnetyczne niezdolne do emisji silnych zjawisk.

07.09.12
NOWY OBSZAR - na wschód od grupy plam 1566 zaczął dziś się wykształcać nowy obszar aktywny. Póki co jego rozmiary są niewielkie, a pole magnetyczne proste.


Credit: SDO
UPDATE Z 07.09 - obecnie pozostaje widocznych 5 obszarów aktywnych, z których tylko grupa 1564 posiada zdolność emitowania silniejszych zjawisk. Pozostałe regiony cechują się stabilnymi polami magnetycznymi, wykluczając szansę na silniejsze rozbłyski. Aktywność słoneczna ponownie się obniża, utrzymując się w klasie B.

06.09.12
OKRES ZAĆMIEŃ NA SDO - dwa razy w roku, w okolicach równonocy zdarza się, że Ziemia przechodzi bezpośrednio pomiędzy sondą SDO, a Słońcem, wywołując swego rodzaju zaćmienia Słońca widziane z pokładu sondy. Okres zaćmień przypadający na okolice równonocy jesiennej rozpoczął się 6 września; podczas ich trwania mogą występować przerwy w dopływie danych obrazujących aktualną aktywność słoneczną. 

M1.6 - 6 września obszar aktywny 1560 wytworzył rozbłysk klasy M1.6. Maksimum przypadło na godz.06:13 CEST. Opracowanie wieczorem na blogu.

05.09.12
UPDATE Z 05.09 - w połowie pierwszego tygodnia września na widocznej powierzchni tarczy słonecznej utrzymuje się 8 obszarów aktywnych, z których najbardziej niestabilne pola magnetyczne cechują grupy 1560 i 1564.

Nmbr Location Type
1559 N15W30 Beta
1560 N04W47 Beta-Gamma-Delta
1561 S10W54 Alpha
1562 S20W22 Beta
1563 S24E03 Beta
1564 S14E14 Beta-Gamma
1565 N10E07 Beta
1566 N22E64 Alpha

Obszar 1560 posiada zdolność wytwarzania rozbłysków klasy X, obszar 1564 - klasy M. zjawiska geoefektywne są możliwe głównie ze strony tego drugiego, który przez następne 3 dni skierowany będzie bezpośrednio w kierunku Ziemi.


Credit: SDO
BURZA SŁABNIE - indeksy zaburzeń wskazują malejącą siłę burzy. Obecnie indeks Kp spadł do 5 i nadal maleje. Kończąca się burza była kolejną z serii, której skutki ograniczyły się do polarnych i wysokich szerokości geograficznych. Poniższe zdjęcie wykonane zostało przez Boba Conzemiusa ze stanu Minnesota w USA.


Zorza nad Minnesotą w noc z 4 na 5 września. Credit: Bob Conzemius.

KOLEJNA BURZA TRWA - wraz z dotarciem drugiego wyrzutu CME do Ziemi, rozpoczęła się kolejna burza magnetyczna. Obecnie na godz. 11:30 CEST indeks zaburzeń pola magnetycznego wynosi Kp=6, burza posiada zatem kategorię G2. Zorze polarne ograniczają się do 55 stopnia szerokości geomagnetycznej.

04.09.12
CME NA ŚRODĘ - aktualna prognoza modelu drugiego koronalnego wyrzutu masy wyemitowanego w przestrzeń kilka godzin po piątkowym rozbłysku C8.5 przewiduje dotarcie CME do Ziemi 5 września, o godz. 16:00 CEST (+/- 7 godzin). Wg analiz SWPC, gęstość jutrzejszego CME będzie porównywalna do gęstości pierwszego wyrzutu, jaki uderzył nas w poniedziałek, lub nawet nieco większa.


Model CME przewiduje uderzenie w środę o godz. 16:00 CEST (+/-7h). (SWPC)

GRUPA 1564 - kolejne silniejsze zjawiska są ponownie możliwe za sprawą obszaru 1564, który wraz z przemieszczaniem się w okolice centrum tarczy słonecznej, wykształcił pole magnetyczne typu beta-gamma, co czyni go zdolnym do wytwarzania rozbłysków klasy M. W najbliższych 24 godzinach istnieje 40% szans na takie zjawiska ze strony tej grupy plam. Towarzyszące rozbłyskom CME mogą być geoefektywne. Jeszcze bardziej skomplikowane pole magnetyczne posiada obszar 1560, zdolny emitować rozbłyski klasy X. Pozostałe obszary cechują dzisiaj następujące typy pól:

Nmbr Location Type
1553 S21W82   Beta
1558 N13W23   Alpha
1560 N03W33   Beta-Gamma-Delta
1561 S10W40   Alpha
1562 S19W07   Beta
1563 S26E15   Beta
1564 S16E26   Beta-Gamma
1565 N11E21   Beta
1566 N24E76   Alpha

BURZA WYGASŁA - po około dwunastu godzinach od uderzenia CME z piątkowego rozbłysku C8.5, siła burzy zaczęła spadać, nie osiągając stopnia G3. Obecnie indeks Kp spadł do 3, co oznacza definitywne zakończenie burzy i ponowną stabilność w ziemskim polu magnetycznym. Zorze polarne ograniczyły się do około 55 stopnia szerokości geomagnetycznej. Poniższe zdjęcie autorstwa Ole C. Salomonsena ukazuje zjawisko takim, jakim było kilka godzin temu nad miejscowością Naimakka, w Finlandii.


Zorza polarna w noc z 03/04.09.2012 r. Credit: Ole C. Salomonsen.

03.09.12

BURZA W TOKU - burza wciąż utrzymuje się na poziomie stopnia G2. Choć prognozy wciąż są podtrzymywane, indeks Kp zmniejszył się do 5. Zasięg zórz ogranicza się do 55 stopnia szerokości geomagnetycznej, zjawisko widoczne jest więc głównie na obszarach okołobiegunowych i wysokich szerokościach geograficznych.

PROGNOZA NA KOLEJNE 4 GODZINY (18:30 CEST) - prognoza indeksu Kp dla północnych regionów Polski z godz. 18:30 CEST - Kp=7,67. Możliwy wzrost siły burzy do G3. Wraz z przekroczeniem wartości 6 indeksu Kp, wskazana będzie gotowość zorzowa polskich obserwatorów przed wystąpieniem zorzy polarnej.

WZROST DO KP=6 - wraz z docieraniem kolejnych porcji materii słonecznej z CME rośnie siła burzy. Obecnie indeks Kp wzrósł do 6, możliwy dalszy wzrost w następnych godzinach. Dane napływające z magnetometru Boulder w Kolorado wskazują również rosnącą gęstość i temperaturę wiatru słonecznego. Parametry rejestrowane radiowo w paśmie UKF na podstawie zaburzeń wywoływanych przez wiatr słoneczny w jonosferze, wydają się sugerować występowanie zórz nad średnimi szerokościami geograficznymi.


Indeks Kp na godz. 18:00 CEST wynosi 6. (SWPC)

IMPAKT CME - pierwszy koronalny wyrzut masy uderzył w ziemskie pole magnetyczne. Moment dotarcia CME wyznaczono na okolice godz. 14:15 CEST. Indeks Kp wynosi obecnie 5 (stopień G1), możliwy wzrost w kolejnych godzinach. Prędkość wiatru słonecznego przenikającego przez magnetosferę wzrosła do 450km/sek.


Parametry wiatru słonecznego po uderzeniu CME zarejestrowane przez satelitę ACE. (ACE)
POLE MAGNETYCZNE NIESTABILNE - od kilku godzin warunki pogody kosmicznej zwiastują nadchodzące CME. Indeks Kp wzrósł do 5, wskaźnik Bz obrazujący niestabilność magnetosfery na skutek rosnącego stężenia wiatru słonecznego coraz częściej przyjmuje skierowanie południowe.

SZANSA NA BURZĘ - dziś wieczorem spodziewane jest uderzenie w Ziemię części koronalnego wyrzutu masy z piątkowego rozbłysku klasy C8.5. Nowo udostępniona prognoza SWPC przewiduje obecnie dotarcie CME około godz. 21:00 CEST. Prawdopodobieństwo silnej burzy geomagnetycznej na obszarach okołobiegunowych wynosi 40%, na średnich szerokościach geograficznych (m.in. Polska) 10%. Co więcej, ustalono że do Ziemi zmierza drugi koronalny wyrzut masy, wyemitowany w przestrzeń kilka godzin po rozbłysku C8.5. Jego dotarcie spodziewane jest w środowe popołudnie, a za sprawą porównywalnej gęstości CME do pierwszego wyrzutu, ponownie może się pojawić ewentualność bardziej rozległych zórz polarnych.

W następnych godzinach można spodziewać się dotarcia pierwszego CME z rozbłysku C8.5. Kolejne aktualizacje wraz z rozwojem sytuacji.

02.09.12
CME UPDATE 02.09 - nowa prognoza opracowana przez NOAA wskazuje prawdopodobieństwo wystąpienia silniejszej burzy geomagnetycznej, kiedy do Ziemi dotrze część koronalnego wyrzutu masy z piątkowego rozbłysku C8.5 (animacja rozbłysku - 20MB). Dotarcie  CME do ziemskiego pola magnetycznego spodziewane jest jutro, 3 września ok. godz. 19:30 CEST. Największe skutki uderzenia CME odczują mieszkańcy polarnych i wysokich szerokości geograficznych, możliwe jednak że zorze polarne okażą się bardziej rozległe. Prognozowana siła burzy: 02.09 - poniżej G1, 03.09 - G3 (silna) (>>czytaj skalę), 04.09 - poniżej G1. Zorze polarne przy burzy stopnia G3 mogą wystąpić do 50 równoleżnika szerokości geomagnetycznych (w strefie tej jest więc również pasmo Polski, głównie linii brzegowej nad Bałtykiem).


Model CME na 3 września. Dotarcie najgęstszej części wyrzutu spodziewane jest obecnie na okolice godziny 17:30UT (CEST+2h). (SWPC)
01.09.12
SZANSA NA ROZBŁYSKI - obszar 1560 posiada zdolność wytwarzania rozbłysków klasy M. W najbliższych 24 godzinach prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi 40%. Wszystkie zjawiska towarzyszące rozbłyskom mogą być geoefektywne dzięki bezpośredniemu skierowaniu obszaru 1560 w stronę Ziemi.

UPDATE Z 01.09 - za sprawą dziewięciu obszarów aktywnych i wielu pojedynczych plam, liczba Wolfa na pierwszy dzień września wynosi 144, co jest wartością ponad dwukrotnie wyższą w porównaniu do sytuacji sprzed kilku dni. Obszary 1562 i 1563 posiadają zdolność wytwarzania rozbłysków klasy C. Jeden z nich nastąpił wczorajszego wieczoru, podczas którego doszło do koronalnego wyrzutu masy. Obszar 1560 widoczny w okolicach centrum tarczy, za sprawą pola magnetycznego typu beta-gamma posiada zdolność emitowania rozbłysków klasy M. Pozostałe regiony posiadają następujące pola magnetyczne:

Nmbr Location Type
1553 S21W47   Beta
1554 N15W79   Beta
1555 N08W12   Beta
1559 N17E24   Alpha
1560 N04E09   Beta-Gamma
1561 S11E03   Beta
1562 S15E40   Beta
1563 S24E58   Beta
1564 S13E70   Beta

ERUPCJA FILAMENTU - 31 sierpnia podczas rozbłysku klasy C8.5 doszło do erupcji filamentu połączonej z koronalnym wyrzutem masy. CME nie zostało wyemitowane w kierunku Ziemi i zjawisko najpewniej nie będzie geoefektywne. Animacja koronalnego wyrzutu masy z rozbłysku C8.5. Poniższa animacja z fotografii sondy SDO to połączenie na każdą klatkę trzech zdjęć wykonanych w różnych pasmach - czerwonego (AIA211), zielonego (AIA193) i niebieskiego (AIA171), w celu lepszego uwypuklenia erupcji filamentu. Zobacz animację (uwaga - ładowanie może chwilę potrwać, rozmiar animacji ok. 20MB).


>>Archiwum LIVE Solar Update: sierpień 2012

Wyjaśnienie: solar upadte - aktualizowane na bieżąco krótkie komunikaty o ostatnich zjawiskach na Słońcu i wszelkich wydarzeniach związanych z pogodą kosmiczną. Co kilka dni* "apdejty" są zerowane i publikowane od początku, bez archiwizacji jak w przypadku pozostałych artykułów. Komunikaty te mają na celu zwięzłe określenie obecnej sytuacji i zapewnienie czytelnikom rozeznania, czego można się spodziewać w najbliższym czasie z zakresu aktywności słonecznej i pogody kosmicznej.
* podstrona testowa (emisja miesięczna). W przypadku zainteresowania tym typem szybkiego przedstawiania aktualnej sytuacji, podstrona nadal pozostanie w ruchu i apdejty będą archiwizowane w cyklu comiesięcznym.

Komentarze