LIVE Solar Update (wrzesień 2014)

Uwaga Czytelniku! Poniższe informacje są archiwlane (wrzesień 2014) i nie dotyczą aktualnej sytuacji na Słońcu. Aby odczytywać komentarz na temat bieżącej aktywności słonecznej, >>przejdź do tej podstrony<<.


30.09.14
NIECO WIĘCEJ ROZBŁYSKÓW - pierwszy jesienny weekend upłynął pod znakiem umiarkowanej aktywności słonecznej. W niedzielę nad ranem doszło do umiarkowanie silnego rozbłysku klasy M5 z obszaru 2173, w godzinach popołudniowych słabszego klasy M1 - temu pierwszemu towarzyszył wyrzut koronalny o niezbyt imponującej rozpiętości, który z uwagi na położenie źródła rozbłysku przy południowo-zachodniej krawędzi atrczy, nie został uwolniony w kierunku Ziemi.

W nowym, rozpoczętym wczoraj tygodniu rozbudowa obszarów aktywnych jest umiarkowana, najbardziej interesujące pod względem potencjału obszary 2172, 2173 i 2175 zbliżają się do zachodniej krawędzi tarczy. W ciągu minionych 3 dni mimo większej ilości umiarkowanie silnych rozbłysków, nie doszło do wyrzutów koronalnych o skierowaniu ku Ziemi, aktywność geomagnetyczna w dalszym ciągu powinna utrzymywać się na poziomie ciszy z okresowymi wzrostami do niestabilności magnetycznej (Kp4).

W kolejnych 48 godzinach możliwe kolejne rozbłyski klasy M lub X, nie tylko z obszaórw 2172-2173 (beta-gamma) i 2175 (beta-gamma-delta), ale i nowych grup przy wschodniej krawędzi. Niestety w centrum tarczy, brak na razie jakichkolwiek rozbudowanych obszarów, które mogłyby emitować zjawiska geoefektywne. Być może w drugiej połowie tygodnia sytuacja ulegnie zmianie, ponieważ sama aktywność plamotwórcza jest w ostatnim czasie zauważalnie bardziej interesująca niż w poprzednich tygodniach. O ile tarcza słoneczna stała się po raz kolejny ciekawym obiektem amatorskich obserwacji, o tyle wzrost liczby plam nie idzie jak dotąd w parze ze wzrostem ilości zjawisk mających większy wpływ na pogodę kosmiczną.

25.09.14
UPDATE Z 25.09 - aktywność słoneczna jest niska. W nocy z wtorku na środę obszar 2172 wytworzył umiarkowanie silny rozbłysk klasy M2.3 połączony z niezbyt rozległym wyrzutem koronalnym. Z uwagi na położenie obszaru 2172 przy południowo-wschodniej krawędzi tarczy, wyrzut został skierowany poza Ziemię. Rozbłsyk ten był jak dotąd jedynym ważniejszym wydarzeniem po "ziemskiej" stronie Słońca w ostatnich dniach. Ten region nadal posiada pole magnetyczne beta-gamma i inne rozbłyski klas M są niewykluczone, poprawia się też skierowanie regionu na Ziemię - w dniach 26-28.09 będzie on wystawiony na wprost ku naszej planecie i każdy przejaw aktywności 2172 może mieć znaczenie dla aktywności geomagnetycznej.

W magnetosferze w ostatnich dniach pojawiło się kilka epizodów niestabilności (Kp=4) za sprawą docierania do Ziemi strumienia wiatru podwyższonej prędkości z dziury koronalnej, widocznej na połduniwowej półkuli na zdjęciach z SDO, w długości fali 193 angstremów. W połączeniu z IMF skierowanym ostatnio często ku południu, otworzyła się "furtka" w magnetosferze do łatwego przenikania wiatru w wyższe warstwy atmosfery i wywoływania wzrostu aktywności zórz na szerokościach okołobiegunowych. W kolejnych 3-4 dniach możliwa kontynuacja takiego stanu.

23.09.14
SILNA AKTYWNOŚĆ PO DRUGIEJ STRONIE - od dwóch dni koronografy sondy SOHO rejestrują raz za razem wyrzuty koronalne o dużej rozpiętości sądząc po jasności na zdjęciach, sporej gęstości, a co one efektem aktywności obszaru 2161 przemierzającego obecnie niewidoczną z Ziemi część Słońca. Z tego względu są to zdarzenia nieistotne z punktu widzenia aktywności geomagnetycznej, ale sytuacja zmienić się może w kolejnym tygodniu. W ostatni wrześniowy weekend ruch obrotowy Słońca przyniesie ten region na wschodnią krawędź tarczy, po weekendzie jej dalsze przemieszczanie się w centralne rejony tarczy będzie skutkowało coraz korzystniejszym skierowaniem na Ziemię. Niewykluczone jednak, że do czasu wschodu i obrania korzystniejszej pozycji na tarczy, region ten ustabilizuje się i przestanie produkować silne zjawiska - to zbyt duże wyprzedzenie, by na ten moment czynić nadzieje na wzmożenie aktywności słonecznej za sprawą tego konkretnego obszaru.

SPOKOJNA RÓWNONOC JESIENNA - aktywność po "ziemskiej stronie" Słońca pozostaje w dalszym ciągu niska, z niewielkimi szansami na pojedynczy rozbłysk klasy M z obszaru 2172. Niestety w grupie tej plama typu delta istniejąca przez ostatnich kilkadziesiąt godzin zanikła, zmniejszając szanse tego regionu na produkowanie silnych zjawisk. Pozostałe obszary aktywne są stabilne magnetycznie, aktywność słoneczna w kolejnych 48 godzinach powinna pozostawać bez większych zmian. Liczba Wolfa wynosi 87.

22.09.14
G3: ZORZE POLARNE NAD POLSKĄ I SĄSIADAMI - na zakończenie astronomicznego lata zapraszam do zapoznania się z obiecanym pełnym opracowaniem przebiegu burzy magnetycznej kategorii G3 z 12/13.09.2014 r., która przyniosła najbardziej rozległą aktywność zórz polarnych w 2014 roku. Zjawisko zostało zaobserwowane m.in. z północnych regionów Polski, Niemiec i Holandii. W tekście także małe śledztwo i porównanie z burzą G3 z 17 marca 2013 roku. LINK

CICHY KONIEC LATA - zmian w temacie na razie nie widać. Aktywność słoneczna pozostaje niska, choć obszar 2172 posiada pole magnetyczne typu beta-delta. Wiele wskazuje na to, że lato 2014 roku zakończy się w stylu, w jakim się rozpoczęło. Liczba Wolfa wynosi 72 (w przesilenie letnie wynosiła 75).

20.09.14
NOWE PLAMY - sobota przynosi zza południowo-wschodniej krawędzi nowe obszary aktywne, których pojawienie się wstrzymało zmniejszanie liczby Wolfa w ostatnich dniach. Póki co regiony te wyglądają na proste w budowie, również zdjęcia w zakresie rentgenowskim nie ukazują zwiększonej aktywności w ich obszarze, przez co nie są one kandydatami do emitowania silniejszych rozbłysków w najbliższym czasie. Być może po weekendzie sytuacja ta ulegnie pewnym zmianom, wszystko zależeć będzie od tego czy, a jeśli tak to jak znacznie będzie postępować ich rozbudowa w bardziej skomplikowane grupy. Do końca weekendu kontynuacja niskiej aktywności słonecznej. Liczba Wolfa wynosi 91.

19.09.14
KRÓTKA BURZA - w nocy z czwartku na piątek niezmienne kilkugodzinne skierowanie IMF ku południu otworzyło w magnetosferze furtkę dla wiatru słonecznego do przenikania w wyższe warstwy atmosfery i wywoływania większej aktywności zórz polarnych - przez kilkadziesiąt minut zaistniał stan słabej burzy magnetycznej kategorii G1 (Kp=5) na okołobiegunowych szerokościach geograficznych. Zarysował się wóczas znacnzy wzrost gęstości wiatru - momentami powyżej 60 protonów/cm3, który doprowadził do zwiększenia intensywności zórz tam, gdzie się one uwidoczniły. Od kilku godzin notuje się stały wzrost prędkości wiatru z 360 do około 600 km/sek. - o ile taki stan się utrzyma, a IMF skierowane obecnie ku północy zmieni się na południowe, być może ponownie dojdzie do krótkiej burzy magnetycznej na szerokościach okołobiegunowych.

W momencie, gdy magnetosfera doświadczyła i doświadcza okresów nieco zwiększonej aktywności geomagnetycznej, aktywność słoneczna utrzymuje się na niskim poziomie. Widoczne na tarczy obszary aktywne są stabilne magnetycznie i nie emitują istotnych zjawisk. Przynajmniej do końca weekendu nie widać zwiastunów mogących przerwać tę ciszę. Liczba Wolfa wynosi 75.
Warunki wiatru słonecznego w ostatnich 24 godzinach.
(ACE)

17.09.14
NISKA AKTYWNOŚĆ - sytuacja opisana w poprzednim komentarzu jest niestety powoli realizowana. Obszary aktywne, które podniosły nam aktywność słoneczną w pierwszej połowie miesiąca, dzisiaj zeszły z tarczy. W jej centrum nie formują się jak na razie nowe grupy, które mogłyby podtrzymać ciągłość umiarkowanej aktywności, a nowe regiony wyłaniajaće się zza wschodniej krawędzi nie emitują silniejszych rozbłysków. Przynajmniej do końca tygodnia nie widać na horyzoncie zwiastunów mogących przerwać rozpoczętą dwa dni temu niską aktywność naszej gwiazdy. Stan taki potrwa do czasu póki któraś z grup widocznych na tarczy nie wykształci zdolności do produkowania istotnych zjawisk. Liczba Wolfa spadła do 85.

15.09.14
CISZA NA HORYZONCIE - wraz ze zbliżeniem się interesujących w ostatnich dniach obszarów 2157 i 2158 do zachodniej krawędzi tarczy, wschodnia połowa nie przynosi na ten moment nowych grup plam, które mogłyby podtrzymać okres umiarkowanej aktywności słonecznej, przez co w nadchodzących dniach, o ile nie zaczną się formować nowe osbzary, spadnie ona do niskich poziomów. Widoczne jeszcze przy zachodniej krawędzi 2157 i 2158 posiadają teoretycznie zdolność emitowania umiarkowanie silnych rozbłysków klasy M, ale od czasu ostatnich zjawisk ich aktywność znacznie zmalała i poprzestają one na wytwarzaniu nieistotnych rozbłysków. Pozostałe regiony widoczne na tarczy są stabilne magnetycznie i nie powinny w najbliższym czasie produkować silnych zjawisk. Po pierwszej połowie września, który przyniósł ciekawszy dla obserwatorów okres aktywności słonecznej po wielu tygodnaich ciszy, druga połowa miesiąca rozpocznie się w znacznie spokojniejszym wydaniu. Liczba Wolfa wynosi 120.

W dniu jutrzejszym, w godzinach późnopopołudniowych możliwe jest dotarcie do Ziemi słabego fragmentu CME z erupcji filamentu z 12 września. Model WSA-Enlil (komentarz niżej) sugeruje kilkugodzinny wzrost gęstości wiatru słonecznego w noc z 16 na 17 września, ale przy bardzo niewielkiej prędkości i późnym okresie dotarcia do Ziemi po dokładnie czterech dobach od uwolnienia, spokój w magnetosferze najpewniej nie zostanie znacznie zaburzony - możliwy wzrost aktywności zórz na szerokościach okołobiegunowych.

14.09.14
UPDATE Z 14.09 - aktywność słoneczna jest umiarkowana. O godz. 04:16 CEST obszar aktywny 2157 wytworzył umiarkowanie silny rozbłysk klasy M1.5, któremu towarzyszył słaby wyrzut koronalny. Ze zdjęć uzyskanych przez korongoraf LASCO C3 wnioskować moża, że praktycznie większość wyrzutu została skierowana daleko na zachód od linii Słońce-Ziemia, co nie dziwi przy położeniu obszaru 2157 przy zachodniej krawędzi. Obszar 2158 posiada zdolność emitowania umiarkowanie silnych rozbłysków klasy M, ale jego położenie także jest już mało korzystne względem Ziemi. Liczba Wolfa wynosi 165.
CME po rozbłysku klasy M1.5 (po godz. 04:00 CEST) w większości skierowane zostało na zachód od lnii Słońce-Ziemia.
(SOHO)

ERUPCJA FILAMENTU, UPDATE - model WSA-Enlil sugeruje słabe uderzenie nieco zwiększonej ilości wiatru słonecznego 16 września około godz. 15:00 UT. Przyczyną opracowania takiego modelu jest najprawdopodobniej erupcja filamentu z 12 września (komentarz niżej), w następstwie której słaby wyrzut koronalny może posiadać w pewnej części skierowanie ku Ziemi. Po dotarciu do magnetosfery możliwy wzrost aktywności geomagnetycznej na szerokościach okołobiegunowych.


13.09.14
ERUPCJA FILAMENTU + CME - podczas burzy magnetycznej w nocy z 12 na 13 września, na Słońcu w okolicach centrum tarczy doszło do erupcji filamentu (protuberancji widzianej "z góry") połączonego z wyrzutem koronalnym.


BURZA G3 - w nocy z 12 na 13 września, po godz. 01:00 CEST warunki pogody kosmicznej po uderzeniu CME z rozbłysku klasy X1.6 uległy kolejnej poprawie przynosząc na kilkadziesiąt minut zorze polarne nad umiarkowane szerokości geograficzne. Obecnie zaburzenia w magnetosferze są redukowane do minimum, sytuacja ulega stabilizacji. Pełna aktualizacja.

12.09.14
BURZA G2 - w kilka godzin po uderzeniu CME, aktywność geomagnetyczna wzrosła do poziomu burzy kategorii G2. Niestety, niekorzystne północne skierowanie pola magnetycznego wiatru słonecznego nie sprzyja dalszemu rozwojowi aktywności zórz, skąd póki co zjawisko może być dostępne tylko na wysokich szerokościach. O ile w kolejnych godzinach nastąpi zmiana w skierowaniu składowej Bz na południowe, burza kategorii G3 nadal może być realna. Pełna aktualizacja.

UDERZENIE CME #2 - po raz drugi dzisiejszego dnia Ziemia doświadcza uderzenia wyrzutu koronalnego, tym razem zauważalnie silniejszego od tego z rozbłysku M4.5. O ile skierowanie IMF w najbliższych godzinach zmieni się z północnego na południowe, może zaistnieć silna burza magnetyczna kategorii G3. Pełna aktualizacja.

BURZA G1 - uderzenie CME z rozbłysku klasy M4.5 z 9 września wywołało burzę magnetyczną kategorii G1 (Kp=5) mimo, że skierowanie tego wyrzutu było tylko częściowe. W najbliższych godzinach powinno nastąpić drugie uderzenie potężniejszego CME z rozbłysku X1.6 - pełna aktualizacja.

KOLEJNY ROZBŁYSK, OCZEKIWANIE NA CME - powracająca na tarczę zza krawędzi grupa plam 2146 wyemitowała w ciągu kilku godzin drugi umiarkowanie silny rozbłysk, tym razem klasy M1.4. Zjawisko było krótkotrwałe i nie wyzwoliło wyrzutu koronalnego. W międzyczasie trwa oczekiwanie na nadejście pary wyrzutów z wtorku i środy. Pierwszy powinien dotrzeć w najbliższych godzinach - obecnie jesteśmy w połowie okienka czasowego, w trakcie którego może nastąpić uderzenie CME z rozbłysku klasy M4.5. Za około 12-14 godzin powinno nastąpić najbardziej wyczekiwane uderzenie CME z rozbłysku klasy X1.6 - nadchodzące kilkanaście godzin będzie bez wątpienia emocjonujące.

11.09.14
12-13.09: GOTOWOŚĆ ZORZOWA - pełne opracowanie rozbłysku klasy X1.6 10 września, połączonego z rozległym CME skierowanym ku Ziemi już dostępne: LINK.

ROZBŁYSK Z NOWEJ GRUPY - w oczekiwaniu na prawdopodobnie najsilniejszą burzę magnetyczną obecnego cyklu słonecznego, nowy obszar aktywny wyłaniający się zza wschodniej krawędzi tarczy słonecznej wyemitował w czwartek o 17:26 CEST rozbłysk klasy M2.1 bez wyrzutu koronalnego. Być może w kolejnych dniach nowa grupa plam rozwinie zdolność emitowania silniejszych zjawisk, ale póki co z uwagi na położenie przy krawędzi, jej aktywność nie ma dla Ziemi większego znaczenia.
10.09.14
SILNY ROZBŁYSK X1.6 W CENTRUM TARCZY - dziękuje za trzymacie kciuków ;-) Obszar aktywny 2158 jest w trakcie silnego rozbłysku klasy X (obecnie X1.6), który sprawia wrażenie, że będzie zjawiskiem długotrwałym. W tej sytuacji może zaistnieć wyrzut koronalny, a z uwagi na położenie obszaru 2158 na tarczy, skierowanie CME ku Ziemi może mieć charakter bezpośredni, zaś z uwagi na siłę rozbłysku, wyrzut może zostać uwolniony z dużą energią. Wraz z większą ilością danych pojawi się opracowanie zjawiska w osobnym tekście - obecnie z uwagi na niemal zerowy upływ czasu od rozbłysku, ilość danych jest jeszcze niewielka. Opracowanie pojawi się najpewniej w dniu jutrzejszym, ale już teraz wygląda na to, że będzie się działo.

Update 20:04 CEST: Mamy silny blackout fal radiowych stopnia R3 na osłonecznionej części Ziemi.

Update 20:07 CEST: Powolne wytracanie energii rozbłysku (obecnie wciąż na poziomie klasy X1.0) dobrze rokuje na powstanie wyrzutu koronalnego.

Update 23:35 CEST: Wstępne opracowanie zjawiska: LINK.

ZIEMIA NA CELOWNIKU - z dniem 10 września ruch obrotowy Słońca przyniósł obszary aktywne 2157 i 2158 w okolice centrum tarczy i bezpośrednie skierowanie tych grup na Ziemię. Oba regiony posiadają w dalszym ciągu niespokojne pola magnetyczne beta-gamma-delta i zdolność wytwarzania silnych rozbłysków klasy X. Każde takie zjawisko i towarzyszący mu koronalny wyrzut masy w przypadku wystąpienia dziś lub jutro 11 września, może być kierowane bezpośrednio ku naszej planecie. Od 12 września z każdą dobą pozycja tych obszarów na tarczy będzie stale się pogarszać, zmniejszając szanse na zjawiska geoefektywne. Trzymajmy kciuki za te regiony, by czym prędzej powtórzyły swoje "wyczyny" z 1 września! Liczba Wolfa wynosi 162. Informuję też o aktualizacji do wtorkowego rozbłysku klasy M4.5 i jego wyrzutu koronalnego w tekście z 9 września.
Obszary aktywne 2157/2158 w centrum tarczy i na wprost Ziemi.
(SDO)

09.09.14
ROZBŁYSK M4.5 + CME - nad ranem 9 września doszło do dość silnego rozbłysku klasy M4.5 w obszarze aktywnym 2158. Zjawisko było długotrwałe co doprowadziło do zaistnienia koronalnego wyrzutu masy (CME). Większość CME została skierowana na wschód od linii Słońce-Ziemia, ale ze względu na położenie obszaru 2158, i rozległość wyrzutu, pewna część CME posiada skierowanie ku Ziemi. Opracowanie zjawiska w osobnym tekście w godzinach wieczornych na blogu.

Update 19:00: Opracowanie i wstępne szacunki efektów uderzenia CME już dostępne - LINK.
CME full-halo posiada częściowe skierowanie ku Ziemi. Więcej w osobnym tekście pod powyższym linkiem.
(SOHO)

08.09.14
2 x BETA-GAMMA-DELTA - z poniedziałkiem obszar aktywny 2158 za sprawą dalszej rozbudowy wykształcił skomplikowane pole magnetyczne beta-gamma-delta. Od teraz mamy więc na tarczy dwa regiony o najbardziej niestabilnych polach magnetycznych (tym drugim niezmiennie pozostaje 2157), które z uwagi na budowę są kandydatami do wytwarzania silnych rozbłysków klasy X. Każdy z tych obszarów ma już na koncie takie zjawiska (z 1 września), ale teraz ruch obrotowy Słońca przynosi te obszary w okolice centrum tarczy. Z tego względu każdy taki rozbłysk i towarzyszący mu wyrzut koronalny w przypadku wystąpienia w najbliższych dniach, ma podwyższone szanse na kierowanie ku Ziemi. Aktywność słoneczna za ostatnie 24 godziny jest niska, ale szansa na wzrost do wysokiego poziomu nadal pozostaje realna. Liczba Wolfa wynosi 154.


07.09.14
UMIARKOWANA AKTYWNOŚĆ - aktywność słoneczna w ostatnich 24 godzinach wzrosła do umiarkowanego poziomu dzięki rozbłyskowi klasy M1.1 z obszaru 2157, jaki miał miejsce w sobotę o godz. 19:09 CEST. Zjawisko mimo umiarkowanie silnej energii pozostanie bez wpływu na aktywność geomagnetyczną za sprawą braku wyrzutu koronalnego.

W najbliższych 24 godzinach kontynuacja umiarkowanej aktywności, z możliwością wzrostu do wysokiej za sprawą wciąż prawdopodobnych rozbłysków silnej energii z obszaru aktywnego 2157, który 1 września wyemitował prawdopodobny rozbłysk klasy X po niewidocznej z Ziemi stronie Słońca. Obecnie region ten posiada najbardziej niestabilny typ pola magnetycznego beta-gamma-delta i w każdym momencie może "odpalić" zjawisko najwyższej energii. W długości fali 171 Angstremów (zdjęcie) doskonale widoczne są skomplikowane pętle ukazujące rozbudowane pola magnetyczne tych grup, zwłaszcza 2157, którymi przepływa słoneczna plzma. Kiedy jedna z takich pętli zetknie się z inną, następuje rozbłysk. Ruch obrotowy Słońca przynosi powoli ten obszar w rejony coraz bliższe centrum tarczy, z każdą dobą poprawia się więc jego ukierunkowanie na Ziemię. Poza nim, zdolność wytwarzania istotnych rozbłysków posiada także obszar 2152 znikający przy zachodniej krawędzi oraz 2158, położony na tej samej długości heliograficznej co 2157 tyle, że na półkuli północnej - to sprawca pierwszego wrześniowego rozbłysku klasy X po drugiej stronie gwiazdy, któremu towarzyszł wyrzut koronalny o prędkości około 3000 km/sek.

W ostatnią noc z 6/7 września wzrosła nieco aktywność zórz polarnych nad szerokościami okołobiegunowymi za sprawą "otarcia" o Ziemię drobnego fragmentu CME z erupcji filamentu z 2 września. Zgodnie z bardziej prawdopodobnym wariantem, nie doszło do zaistnienia burzy magnetycznej, zaburzenia nie osiągnęły nawet poziomu niestabilności Kp4 (w maksimum indeks ten wzrósł do 3), co potwierdza, że praktycznie całość wyrzutu została skierowana daleko na północ od linii Słońce-Ziemia. Pomiary z sondy ACE potwierdziły taki stan rzeczy - prędkość wiatru wzrosła nieznacznie do około 400-420 km/sek. na krótki okres, a jego gęstość nie przekraczała na ogół 20 protonów/cm3. Nawet kilkugodzinne południowe skierowanie IMF w ostatnią noc nie pozwliło na większy wzrost aktywności geomagnetycznej, za sprawą słabych właściwości wiatru słonecznego.

Wraz z coraz lepszym skierowaniem interesujących obszarów aktywnych na Ziemię i utrzymującą się komfortową pogodą nad Polską, zachęcam do amatorskich obserwacji Słońca. Aktywność plamotwórcza ponownie staje się zauważalna, miejmy nadzieję że na dłużej, warto zatem wykorzystać tę sytuację i śledzić na własne oczy rozbudowę i ewolucję obszarów aktywnych, które być może w najbliższych dniach dostraczą nam zjawisk mogących podnieść emocje pod kątem oczekiwania na rozleglejsze zorze polarne. Jak tę aktywność obserwować można czytać w dedykowanym tekście pod tym linkiem.
Obszary aktywne 2157 i 2158 - najwięksi kandydaci do silnych rozbłysków w najbliższych dniach.
(SDO)

05.09.14
UPDATE Z 05.09 - aktywność słoneczna utrzymuje się na niskim poziomie. W każdej chwili może to jednak ulec zmianie za sprawą wschodu nowych grup plam - obszar 2157 (przy krawędzi południowo-wschodniej) i obszar 2158 (przy krawędzi północno-wschodniej) to źródła silnych rozbłysków klasy X z 1 września, po niewidocznej stronie Słońca. Regiony te w dalszym ciągu mogą być źródłem następnych podobnych zjawisk, które w przypadku wystąpienia po weekendzie będą miały szanse na kierowanie w stronę Ziemi. Pozostałe obszary aktywne widoczne na tarczy są stabilne magnetyczne i nie emitują istotonych zjawisk. Liczba Wolfa wynosi 136.

03.09.14
NOWE OBSZARY NADCHODZĄ - ruch obrotowy Słońca zaczyna uwidaczniać nadchodzące grupy plam będące źródłem rozbłysków klasy X z 1 września. Na razie nie widać samych plam (prócz zaczątków dawnego obszaru 2144), ale przede wszystkim liczne i skomplikowane pętle pól magnetycznych tych grup, który przepływa słoneczna materia. Rozmaite struktury tych pętli jak i ich znaczne rozmiary sugerują skomplikowane pola magnetyczne tych grup pam, co podwyższa szanse na powstawanie kolejnych istotnych rozbłysków.

Już dziś zarejestrowano pierwszy wykrywalny od "ziemskiej" strony rozbłysk klasy M2.5 o długotrwałym istnieniu, w strefie dawnego obszaru 2144. Zjawisko, mimo, że najpewniej połączone z wyrzutem koronalnym, pozostanie oczywiście bez wpływu na aktywność geomagnetyczną z uwagi na wystąpienie przy samej krawędzi tarczy. Kolejne dni mogą jednak zaowocować w liczniejsze silne rozbłyski za sprawą tych dwóch (jak na razie) interesujących obszarów. Licza Wolfa wynosi 105.

ERUPCJA FILAMENTU - 2 września w drugiej części dnia doszło do rozerwania filamentu obserwowanego od kilku dni nad północną półkulą tarczy słonecznej, dobrze widocznego w długości fali 304 Angstremów. Po samych zdjęciach z SDO można dostrzec, jak unosząca się w erupcji protuberancja odchyla się znacznie ku północnej stronie, zmniejszając szanse na skierowanie ku Ziemi. Dodając dane z koronografów LASCO sondy SOHO jak i COR-2 sondy STEREO-B, tym bardziej można zobaczyć, że wyrzut koronalny powstały w efekcie erupcji jest skierowany daleko na północ od linii Słońce-Ziemia, choć niewielka składowa tego CME mogła zostać skierowana ku naszej stronie. Patrząc na zebrane z sond dane, wydaje się że wyrzut pozostanie przez nas niezauważony. Model WSA-Enlil sugeruje słabe efekty uderzenia części wyrzutu w dniu 6 września około godz. 11:00 UT (+/- 7 godzin) - słabe to znaczy wzrost gęstości plazmy do 20-25 protonów/cm3 i niewielką prędkość wiatru słonecznego poniżej 420 km/sek. Przy północnym skierowaniu IMF takie warunki nie przyniosłyby burzy magnetycznej, ale jeśli IMF będzie sprzyjać zmieniając skierowanie na południowe, wzrost aktywności zórz i zaburzeń w magnetosferze do poziomu Kp4 może być możliwy. Burza magnetyczna kategorii G1 (Kp5) wydaje się wariantem mniej prawdopodobnym.
Model WSA-Enlil sugeruje słabe uderzenie fragmentu CME 6 września około godz. 11:00 UT (+/- 7 godzin).
(SWPC)

02.09.14
SILNA AKTYWNOŚĆ PO DRUGIEJ STRONIE - po niewidocznej z Ziemi stronie Słońca drugi dzień z rzędu mija pod znakiem wzmożonej aktywności - prawdopodobnie doszło dziś do drugiego w ciągu 24 godzin rozbłysku klasy X połączonego z wyrzutem koronalnym. Obszary aktywne emitujące te zjawiska wejdą na tarczę za około 3 doby, wówczas przekonamy się czy aktywność słonecznie ulegnie podwyższeniu. Opracowanie aktywności z 1 września po drugiej stronie Słońca w godzinach wieczornych na blogu. Po stronie "ziemskiej" aktywność w dalszym ciągu pozostaje niska. Liczba Wolfa wynosi 94.

Update 19:50 CEST: Opracowanie zjawisk już dostępne. LINK

01.09.14
UPDATE Z 01.09 - aktywność słoneczna z początkiem września pozostaje niska. Obszar 2152 w dalszym ciągu posiada zdolność emitowania istotnych rozbłysków klasy M, a ruch obrotowy Słońca przyniósł go w niemal idealne centrum tarczy, dzięki czemu region ten dziś i do 3 września będzie korzystnie skierowany na Ziemię. Każdy silniejszy rozbłysk i wyrzut koronalny w strefie obszaru 2152 w przypadku wystąpienia w pierwszej połowie tygodnia, ma szanse na kierowanie w stronę Ziemi, o ile oczywiście obszar ten zdoła się przebudzić. Pozostałe grupy plam są stabilne i nie emitują silnych zjawisk. Liczba Wolfa wynosi 90.

31.08.14
CICHY KONIEC SIERPNIA - ostatnie godziny miesiąca mijają pod znakiem niskiej aktywności słonecznej, z tendencją malejącą. Liczba Wolfa spadła do 64, ale widoczny na tarczy obszar 2152 w części południowo-wschodniej coraz bliżej centrum, posiada pole magnetyczne typu beta-gamma czyniące go kandydatem do emitowania umiarkowanie silnych rozbłysków. W następnych 48 godzinach kontynuacja niskiej aktywności słonecznej z niewielkimi szansami na rozbłyski klasy M z obszaru 2152.

Wyjaśnienie: solar update - aktualizowane na bieżąco krótkie autorskie komentarze o ostatnich zjawiskach na Słońcu i wszelkich wydarzeniach związanych z pogodą kosmiczną. Na początku miesiąca* "apdejty" są zerowane i publikowane od nowa (najstarsze komunikaty z danego miesiąca ukazują się u dołu podstrony, nowe na górze). W przypadku okresów niskiej aktywności słonecznej, aktualizacje ukazują się co 2-4 dni, w przypadku podwyższonej aktywności raz lub kilka razy dziennie. Zadaniem tych komunikatów jest odpowiedzieć na pytania czytelników:

jaka jest aktualna aktywność Słońca, czy i kiedy wystąpią rozbłyski słoneczne, aktualny zasięg zorzy polarnej, czego spodziewać się po Słońcu w najbliższych godzinach i dniach.


* Aktualizacje archiwizowane są w cyklu comiesięcznym i możliwe do odczytu w dziale Archiwum Solar Update.

Komentarze