Rozbłysk klasy X1.1 (08.11.13)

W piątek nad ranem obszar aktywny 1890 wytworzył kolejny silny rozbłysk. Zjawisko było powiązane z koronalnym wyrzutem masy, a jego sprawca w momencie rozbłysku przebywał niemal w centrum tarczy będąc dobrze skierowanym ku Ziemi. Mimo to znacznego wzrostu aktywności geomagnetycznej nie powinniśmy się spodziewać.

Do rozbłysku klasy X1.1 doszło o godz. 05:26 CET. Zjawisko zakończyło się już trzy minuty po maksimum, miało więc charakter impulsywny. Mimo to, za sprawą wysokiej energii rozbłysku doszło do słabego wyrzutu koronalnego (CME). Położenie obszaru aktywnego 1890 mogłoby dawać duże nadzieje na to, by emitowane przez niego zjawiska towarzyszące rozbłyskom takie jak CME, były kierowane w stronę Ziemi. Dzisiejszy wyrzut jednak w znacznej większości minie naszą planetę od południa i wschodu - zdjęcia z koronografów SOHO wskazują, że słaba część wyrzutu o niewielkiej gęstości może dotrzeć do Ziemi w południowych godzinach 12 listopada. Uderzenie nie powinno być znaczne - w tym momencie sądząc po dostępnych obrazach, wydaje się, że poziom zaburzeń pola magnetycznego nie przekroczy Kp4. Ilość wiatru słonecznego w magnetosferze z pewnością za 2-3 dni wzrośnie, ale aktywność zórz polarnych powinna ograniczyć się do okołobiegunowych szerokości geograficznych. Model WSA-Enlil przewiduje bardzo słabe uderzenie CME 12 listopada o godz. 09:00 UT (+/- 7 godzin). Gęstość plazmy powinna wzrosnąć z 1-5 do 20 protonów/cm3, prędkość wiatru słonecznego spodziewana jest na poziomie 350-370 km/sek. To bardzo słabe warunki, które nie mogą przynieść aktywności zórz polarnych na większym obszarze od szerokości okołobiegunowych.

Rozbłysk klasy X1.1 dwie minuty po maksimum. Długość fali 131 Angstremów. (SDO)
Model WSA-Enlil przewiduje bardzo słabe uderzenie CME 12.11 ok. godz. 09:00 UT (+/- 7 godzin). Spodziewane są zaburzenia pola magnetycznego na poziomie nie wyższym od Kp4. (SWPC)

Obszar aktywny 1890 nadal posiada pole magnetyczne typu beta-gamma-delta i tym samym zdolność emitowania silnych rozbłysków. Niestety większą wytwarzanych przez niego zjawisk to wydarzenia krótkotrwałe, co się z tym wiążę, nie łączone z gęstymi, rozległymi wyrzutami koronalnymi. Od dzisiaj do 10 listopada region 1890 przebywać będzie w centrum tarczy, pozostając korzystnie skierowanym ku Ziemi. Każdy wyrzut koronalny po ewentualnych rozbłyskach z tego obszaru będzie przez najbliższe 48 godzin miał szanse być kierowany w naszą stronę.

W piątek doszło również do rozbłysku klasy M2.3. Zjawisko, do którego doszło o godz. 10:28 CET miało swoje źródło w grupie plam 1891, znajdującej się już w południowo-zachodniej części tarczy. Temu zjawisku nie towarzyszył wyrzut koronalny, ale nawet gdyby, to najpewniej zostałby skierowany daleko na zachód od linii Słońce-Ziemia. W kolejnych 24 godzinach kontynuacja umiarkowanej aktywności słonecznej. Największymi kandydatami do silniejszych rozbłysków pozostają obszary 1890 i 1891, szanse na ich powstawanie wynoszą 60%. Liczba Wolfa wynosi z dniem 8 listopada 159 i wciąż utrzymuje się na dość wysokim poziomie jak na obecny cykl.

W przypadku zmian w modelu CME i rozwoju sytuacji wpis zostanie uzupełniony.

Komentarz do bieżącej aktywności słonecznej - Solar Update
Warunki aktywności słonecznej i zórz polarnych - Pogoda kosmiczna

Bądź na bieżąco ze zjawiskami astronomicznymi i zapleczem amatora astronomii - dołącz do stałych czytelników bloga na Facebooku!

Komentarze