Konkurs astronomiczny z Wydawnictwem Naukowym PWN na Polskim AstroBlogerze

Drodzy Czytelnicy, z dniem dzisiejszym zapraszam do zabrania udziału w konkursie astronomicznym, organizowanym we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN. Jako, że Święta Bożego Narodzenia już za pasem, zachęcam wszystkich z Was do podjęcia próby zdobycia jednej z popularno-naukowych książek od PWN, które z pewnością będą stanowić idealny prezent wprost pod choinkę dla każdego pasjonata obserwacji nocnego nieba i badań przestrzeni kosmicznej. Zapraszam do zapoznania się z zasadami konkursowymi, a następnie zaangażowania i powalczenia o wygraną!


1. Konkurs organizowany jest we współpracy Wydawnictwa Naukowego PWN z blogiem Polski AstroBloger.pl. Za wyłączną emisję konkursu odpowiada witryna www.polskiastrobloger.pl Nagrody ufundowało Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Nagrodami w konkursie są 3 egzemplarze popularno-naukowych książek Wydawnictwa PWN adresowane do miłośników astronomii i lotów kosmicznych, po jednej dla laureata:
➨ 2.1 premierowa "Od pyłu do życia" John Chambersa i Jacqueline Mitton - recenzowana w listopadzie
➨ 2.2 "Poza Ziemię. Historia lotów międzyplanetarnych" Krzysztofa Ziołkowskiego
➨ 2.3 "W stronę nieba" Andrzeja Branickiego

3. W konkursie wziąć udział mogą wszyscy czytelnicy witryny www.polskiastrobloger.pl, jednak wyłącznym obszarem objętym wysyłką książek dla trójki laureatów jest Polska.

4. Konkurs rozpoczyna się z chwilą publikacji niniejszej informacji, tj. 26.11.2018 r. 18:00 CET i trwa do piątku 14.12.2018 r. do godz. 23:59:59 CET. Zgłoszenia konkursowe nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

5. Aby powalczyć o wygraną jednej z trzech wymienionych książek odpowiedz na pytanie konkursowe:

W najbliższych tygodniach pewna z planet naszego Układu Słonecznego wyraźnie zdominuje firmament. O którą planetę chodzi i jakie odkrycia z nią związane poznaliśmy dzięki dotychczasowym obserwacjom i misjom kosmicznym?

5.1. O wyborze nagrodzonych zgłoszeń decydować będzie siła argumentów, poprawność merytoryczna, językowa i formalna.

5.2. Minimalna objętość odpowiedzi to 3-5 zdań. W celu zwiększenia szansy na wygraną, wypowiedź powinna być możliwie dobrze uargumentowana, poprawna merytorycznie, językowo i mieścić się wyłącznie w temacie pytania konkursowego wymienionego w punkcie 5 regulaminu.

6. Odpowiedź należy przesłać e-mailem na adres kontakt@polskiastrobloger.pl w temacie wiadomości wpisując KONKURS. Na tym etapie nie należy podawać danych adresowych do wysyłki nagrody.

7. Po zakończeniu okresu dopuszczającego nadsyłanie odpowiedzi, tj. od 14.12.2018 r. 23:59:59 CET, etap zgłaszania odpowiedzi konkursu zostanie zamknięty, rozpocznie się zaś etap oceny nadesłanych zgłoszeń i wyboru najlepszych z nich.

8. Wybór nagrodzonych zgłoszeń dokonany zostanie przez autora witryny www.polskiastrobloger.pl na podstawie oceny odpowiedzi nadesłanych przez uczestników, poprzez wybór najlepiej uargumentowanych, poprawnych merytorycznie wypowiedzi spełniających wymagania formalne wskazane w punkcie 5.2 regulaminu. Wybór laureatów i powiadomienie ich o wygranej nastąpi w następnym dniu po zamknięciu okresu dopuszczającego nadsyłanie odpowiedzi, tj. 15.12.2018 r.

8.1. Trójka laureatów niezwłocznie zostanie powiadomiona o wygranej przez autora witryny www.polskiastrobloger.pl drogą elektroniczną na ten sam adres e-mail, z którego nadesłali oni swoje zgłoszenie konkursowe, wówczas laureaci zostaną poproszeni o podanie w odpowiedzi zwrotnej adresu wysyłki nagrody, na co będą mieli 3 pełne następne dni (do 18.12.2018 r. godz. 23:59:59 CET). Podanie przez laureata danych adresowych do wysyłki nagrody jest dobrowolne, ale konieczne do odbioru wygranej nagrody. Dane do wysyłki uzyskane od laureatów zostaną następnie przekazane fundatorowi nagród. Dane te nie będą dłużej przetwarzane i gromadzone, niż dla celów dotyczących tego konkursu.

8.2. Laureat powiadomiony o wygranej, który nie nadeśle danych adresowych do wysyłki w terminie wskazanym w punkcie 8.1 regulaminu, traci prawo do nagrody. W takiej sytuacji do trójki zwycięskich odpowiedzi trafia zgłoszenie pierwotnie niewytypowane jako zwycięskie, lecz które pod względem argumentacji, poprawności merytorycznej i formalnej było temu najbliższe.

8.3. Analogicznie będzie wyglądać procedura w przypadku większej od jednego liczby uczestników tracących prawo do nagrody ze wspomnianego w pkt. 8.2 powodu braku odpowiedzi na powiadomienie o wygranej lub jakichkolwiek innych przyczyn skutkujących nieuzyskaniem informacji niezbędnych do wysłania wygranej książki.

9. Za wysyłkę odpowiada fundator nagród. Wysyłka nagród do laureatów zrealizowana zostanie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

10. Decydując się na udział w konkursie uczestnik oświadcza, że zna i akceptuje zasady niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na tymczasowe przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych do przesłania wygranej książki zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

*****

Raz jeszcze zachęcam Was do spróbowania swoich sił, tym bardziej, że dla osób na co dzień (czy raczej co noc!) spoglądających ku niebu zadanie konkursowe nie powinno stanowić większych trudności - przynajmniej z jego pierwszą częścią, a więc wskazaniem obiektu. O jednej z książek, jakie można wygrać już wiecie z listopadowej recenzji, na początku grudnia podzielę się z Wami swoimi odczuciami na temat kolejnego tytułu będącego w puli nagród - choć już dziś uchylam rąbka tajemnicy, że naprawdę jest się o co bić. Każdego z Was, kto spróbuje swoich sił i prześle swoje zgłoszenie, proszę o czuwanie nad swoją mailową skrzynką odbiorczą 15 grudnia, aby w razie powiadomienia o wygranej można sprawnie i bez nadmiernego przedłużania sfinalizować proces wysyłki nagrody. Bez względu na to czy jedną z proponowanych książek chcielibyście akurat na Święta posiąść na własność czy może podrzucić ją pod choinkę dla bliskiej Wam osoby, namawiam do wytężenia umysłu, sformułowania dobrych odpowiedzi i dołączenia do tej przedświątecznej zabawy!

AKTUALIZACJA 16.12.2018
Etap zgłoszeniowy został zamknięty. W dniu 15 grudnia br. wybrane zostały trzy nagrodzone zgłoszenia konkursowe. Adresaci zostali o tym fakcie powiadomieni 15 grudnia na swoje e-maile, z których przesłali odpowiedzi - trwa oczekiwanie na uzyskanie danych pozwalających na przesłanie nagrody. Proszę sprawdzić swoje skrzynki mailowe, ponieważ nie od wszystkich uzyskałem informacje pozwalające na zaadresowanie nagrody. Sugeruję też na wszelki wypadek dokonać sprawdzenia swojej skrzynki mailowej nie tylko w głównym folderze odebranych wiadomości, ale także innych folderach lub w SPAM na wypadek gdyby system poczty elektronicznej niewłaściwie zakwalifikował wiadomość z powiadomieniem o wygranej. Zgodnie z regulaminem pkt. 8.1-8.3, powiadomieni o wygranej do końca 18.12.2018 r. godz. 23:59 CET mają prawo podania danych do wysyłki nagrody na w/w określonych zasadach. O ile tego nie uczynią, prawo do nagrody przejdzie na najbliższego uczestnika "oczekującego w kolejce", który poza najlepszą trójką był najbliższy nagrodzeniu - analogicznie w przypadku kolejnej osoby.


  f   Bądź na bieżąco z tekstami, zjawiskami astronomicznymi, alarmami zorzowymi i wszystkim co ważne dla amatora astronomii - dołącz do stałych czytelników bloga na Facebooku, obserwuj blog na Twitterze bądź zapisz się do subskrybentów kwartalnego Newslettera.