LIVE Solar Update (grudzień 2014)

Czytelniku, poniższe informacje są archiwalne (grudzień 2014) i nie dotyczą aktualnej sytuacji na Słońcu. Aby odczytywać bieżący komentarz dotyczący aktywności słonecznej przejdź do tej podstrony.
30.12.14
UPDATE Z 30.12 - aktywność słoneczna niezmiennie pozostaje niska. Na tarczy nie dochodzi do powstawania większych i bardziej rozbudowanych grup plam, przez co silne rozbłyski teoretycznie nie mogą być w dalszym ciągu obserwowane. Wygląda na to, że w tym roku wiele w tym temacie już się nie zmieni. Aktywność geomagnetyczna również ucichła, po burzy magnetycznej kategorii G1 w magnetosferze zapanowały spokojne warunki ze sporadyczną aktywnością zórz nad szerokościami okołobiegunowymi.

29.12.14
NIEOCZEKIWANA BURZA G1 - mimo, że rozbudowanych obszarów aktywnych na tarczy słonecznej nie widać, aktywność geomagnetyczna wzrosła do poziomu Kp=5 przynosząc burzę magnetyczną kategorii G1, która nadal jest w toku. Wzrost aktywności geomagnetycznej zaistniał dzięki dotarciu do Ziemi strumienia wiatru podwyższonej prędkości uwalnianego z dziury koronalnej, jaka przemierza centralne rejony południowej półkuli słonecznej. Prędkość wiatru słonecznego w ziemskim otoczeniu wzrosła w ostatnich godzinach z 450 do ponad 700 km/sek., a południowe skierowanie IMF sprzyja rozwojowi aktywności zórz na wysokich szerokościach geograficznych. Niewielka gęstość wiatru poniżej 10 protonów/cm3 oznacza wprawdzie niską intensywność zórz polarnych, ale w przypadku kontynuacji z pomyślnym skierowaniem IMF i utrzymującą się prędkością wiatru powyżej 700 km/sek. niewykluczone, że zaburzenia na poziomie burzy G1 będą tej nocy kontynuowane. Z uwagi na prędkość i rozwój warunków wiatru obserwowany z sondy ACE niewykluczone, choć mało prawdopodobne, że zaburzenia w magnetosferze wzrosną do poziomu Kp=6 przynosząc burzę kategorii G2.

NISKA AKTYWNOŚĆ - w temacie Dziennej Gwiazdy nie wiele się zmienia. W dalszym ciągu aktywność plamotwórcza jest nikła, a bez niej trudno o grupy plam z potencjałem do produkowania silniejszych zjawisk. W następnych 24 godzinach kontynuacja tematu bez większych szans na zmiany jakich obserwatorzy Słońca i zórz polarnych mogliby sobie życzyć.

27.12.14
UPDATE Z 27.12 - po okresie świątecznym sytuacja jest niezmienna. Aktywność słoneczna już od tygodnia pozostaje niska, jedynym istotnym zjawiskiem był rozbłysk klasy M2.2 z maksimum 27 grudnia o 03:16 CET. Aktywność plamotwórcza stała się najmniejsza jak do tej pory w grudniu. W noc z 25 na 26 grudnia doszło do lekkiego wzmożenia aktywności geomagnetycznej za sprawą zmiany w skierowaniu międzyplanetarnego pola magnetycznego IMF ku południu, ale zaburzenia nie wzrosły powyżej poziomu Kp=4 oznaczającego co najwyżej niestabilność w ziemskim polu magnetycznym. W nadchodzących dniach sytuacja nie powinna ulegać znaczącym zmianom - bez obszarów aktywnych o rozbudowanej powierzchni i skomplikowanych polach magnetycznych rozbłyski nie mogą być obserwowane, a aktywność słoneczna siłą rzeczy musi pozostawać niska. Czy krótko przed końcem roku wytworzy się jeszcze szybko grupa plam na podobieństwo ostatniej 2242, która w już dwie doby od powstania posiadała zdolność emitowania silnych rozbłysków? Najbliższe 4 dni przyniosą odpowiedź.

23.12.14
BRAK BURZY, AKTYWNOŚĆ NIŻSZA - mimo, że niewielka część wiatru słonecznego z wyrzutu koronalnego po rozbłysku klasy X1.8 dotarła do Ziemi, jednymi efektami było dosłownie chwilowe zwiększenie prędkości wiatru do niewielkiego i tak poziomu 490 km/sek., który szybko zaczął słabnąć i chwilowe zwiększenie gęstości do 20 protonów/cm3. Nieustanne skierowanie IMF ku północy zablokowało jakikolwiek rozwój aktywności geomagnetycznej, wskaźnik Kp nie podniósł się powyżej 3. Obecnie dane z ACE wykazały dotarcie jeszcze innego wyrzutu koronalnego, być może powiązanego z jednym ze słabszych rozbłysków w grupach 2241-2242 kiedy ich skierowanie na Ziemię było jeszcze korzystne, ale uderzenie tego CME także nie było silne. Wzrost prędkości wiatru do poziomu 510 km/sek., gęstość przeważnie około 10 protonów/cm3. Mimo to zaburzenia wzrosły dziś na krótki czas do Kp=4, gdyby skierowanie IMF zmieniło się na południowe, taki stan niestabilności w polu magnetycznym może być najbliższej nocy kontynuowany.

Na samym Słońcu także dzieje się obecnie mniej niż w ostatnich dniach. Grupy plam 2241 i 2242 zaczynają zachodzić na niewidoczną z perspektywy Ziemi stronę naszej gwiazdy, a pozostałe obszary aktywne są niewielkie i spokojne w swojej naturze. Aktywność słoneczna od 24 godzin jest niska i taka powinna być kontynuowana przez kilka najbliższych dni.

Update 23:00 CET: Skierowanie IMF zmienia się sporadycznie na południowe, wartości składowej Bz ujemne (obecnie -12nT). Obserwatorzy wysokich szerokości geograficznych powinni w najbliższych godzinach mieć wzmożoną czujność, jesli obecne sprzyjające okoliczności się utrzymają aktywność zórz może wzrosnąć do poziomu słabej burzy magnetycznej kategorii G1.

22.12.14
CME DOTARŁO - zaskakująca rzecz na początek astronomicznej zimy: fragment wyrzutu koronalnego z rozbłysku klasy X1.8 jednak dotarł do Ziemi. Sonda ACE wykazuje wzrost prędkości wiatru jednoznacznie wskazujący na uderzenie materii z wyrzutu po rozbłysku z 20 grudnia. Szansa na kolejną burzę magnetyczną kategorii G1 najbliższej nocy staje się realna. Pełna aktualizacja.

Update 21:40 CET: Aktywność geomagnetyczna pozostaje niemal niezauważalna. Dominujące skierowanie IMF ku północy skutecznie blokuje rozwój aktywności zórz, co w przypadku utrzymania się takiego skierowania, uniemożliwi większy rozwój sytuacji. W przypadku zmiany w skierowaniu IMF na południowe, burza magnetyczna kategorii G1 być może zaistnieje, choć słabnąca nieustannie prędkość wiatru i wciąż niemal niezauważalna gęstość jak na wyrzut koronalny, szanse na słabą burzę z godziny na godzinę redukują.

PRZESILENIE ZIMOWE - od godz. 00:03 CET kiedy Słońce osiągnęło maksymalną deklinację południową i minimalną elewację w czasie górowania mamy astronomiczną zimę, która w pogodzie jak na razie przypomina deszczowe wydanie jesieni. Wraz z rozpoczęciem nowej pory roku aktywność słoneczna utrzymuje się na niskim poziomie z okresowymi rozbłyskami nieistotnej klasy C, głównie za sprawą aktywności obszarów 224 i 2242 zmierzających do zachodniej krawędzi tarczy. W kolejnych 24 godzinach silne rozbłyski w obszarze tych grup wciąż są niewykluczone, ale bez większego wpływu na aktywność geomagnetyczną, ograniczonym głównie do ewentualnych blackoutów radiowych.

PO BURZY - zgodnie z danymi napływającymi z sondy ACE aktywność geomagnetyczna wzrosła w drugiej połowie nocy do poziomu Kp=5 przynosząc na okołobiegunowych szerokościach geograficznych burzę kategorii G1. Zorze w takiej intensywności występowały przez około 6 godzin, następnie zaburzenia zmalały do poziomu ciszy.

21.12.14
KP=4 Z SZANSĄ NA KP=5 - słabe uderzenie CME z rozbłysku klasy M6.9 przyczynia się do powolnego wzrostu aktywności geomagnetycznej. Obecnie ziemskie pole magnetyczne jest niestabilne (Kp=4), ale kontynuacja napierania cząstek z wyrzutu koronalnego na magnetosferę przy dominującym południowym skierowaniu IMF może przynieść w drugiej połowie tej najdłuższej w roku nocy wzrost zaburzeń do poziomu Kp=5 - burza kategorii G1 na okołobiegunowych szerokościach geograficznych pozostaje prawdopodobna.

IMPAKT - mangetometry i sonda ACE potwierdzają - CME uderzyło w magnetosferę. Pełna aktualizacja.

CME TUŻ TUŻ - dane napływające z sond GOES-13 i ACE nt. strumienia wysoko i niskoenergetycznych protonów wykazują powolny, ale systematyczny wzrost ilości tych cząstek co sugeruje, że rozpoczęły się ostatnie godziny zbliżania się wyrzutu koronalnego do Ziemi. Pełna aktualizacja.

20.12.14
SILNY ROZBŁYSK X1.8 - w nocy 01:27 CET w grupie plam 2242 doszło do rozbłysku klasy X1.8 będącego jednym z dziesięciu najsilniejszych zjawisk roku. Rozbłyskowi towarzyszył wyrzut koronalny, który z uwagi na położenie grupy 2242 może być częściowo skierowany ku Ziemi. Opracowanie zjawiska w godzinach wieczornych w osobnym tekście na blogu, póki co - zapis wideo.

Update 17:50 CET: Coraz większa ilość danych z koronografów wskazuje, że jak na złość obserwatorom, wyrzut okazał się bardzo gęsty, ale jednocześnie bardzo wąski (brak sygnatury full-halo), co w tym momencie sugeruje praktycznie całkowite skierowanie CME na południe i zachód od linii Słońce-Ziemia i brak nawet częściowego skierowania ku Ziemi. Animacja CME z koronografu LASCO C3. Pełne opracowanie pod wieczór.

Update 20:30 CET: Pełne opracowanie już dostępne. LINK

PONAD 1000 MILIONOWYCH - obszar aktywny 2242 kontynuuje zwiększanie powierzchni - dzisiaj pierwszy raz od początku swojego istnienia rozmiar tej grupy plam przekroczył 1000 milionowych powierzchni i na dzień dzisiejszy wynosi 1080 milionowych (ponad 3287 mln km2). Warto mieć na uwadze, że wiek tej grupy to dopiero 6 dni. Zwiększa się także sąsiadująca grupa 2241 - jej rozmiary wynoszą obecnie 720 milionowych wobec 620 z 19 grudnia. W przypadku rozpogodzeń, których w ten weekend nie powinno zabraknąć (niestety z dodatkiem silnego wiatru i przelotnych opadów) warto przyjrzeć się tym grupom amatorsko, pamiętając o bezpiecznych metodach obserwacji. To największe grupy plam jakie dotychczas powstały w ostatnim miesiącu tego roku - warto to wykorzystać, bo kolejne równie imponujące nie muszą się pojawić zbyt szybko.

CISZA PO ROZBŁYSKU M8.7 - w blisko dobę po możliwym dotarciu słabego fragmentu CME z rozbłysku M8.7 aktywność geomagnetyczna była i niezmiennie pozostaje niska, bez zauważalnego wzrostu - zapewne taki stan się już utrzyma przynajmniej do uderzenia wyrzutu z rozbłysku klasy M6.9. Update pod tym linkiem.

19.12.14
PROGNOZOWANA BURZA G2 - po zebraniu danych z koronografów i wyliczeniach modelu WSA-Enlil można dokonać podsumowania sytuacji, jaka może wyniknąć na skutek rozbłysku klasy M6.9 połączonego z CME typu full-halo. Opracowanie można przeczytać w tym wpisie.

ROZBŁYSK M6.9 + CME - w późnych godzinach 18 grudnia doszło do dość silnego rozbłysku klasy M6.9 w grupie plam 2241, a więc drugiej pod względem wielkości zaraz po 2242. Rozbłysk uwolnił wyrzut koronalny, który z uwagi na położenie grupy 2241 bliskie centrum tarczy jest skierowany ku Ziemi - opracowanie zjawiska i prognoza w osobnym tekście na blogu w godzinach wieczornych.

17.12.14
OPRACOWANIE DNIA PLUS PODSUMOWANIE SYTUACJI - szczegóły dotyczące rozbłysku klasy M8.7 i kilku innych zjawisk plus zachęta do obserwacji w nowym tekście na blogu - LINK.

PRAWIE KLASA X - o godz. 05:50 CET grupa plam 2242 wspomniana we wczorajszym komentarzu wygenerowała silny rozbłysk klasy M8.7 (wideo) połączony z wyrzutem koronalnym. Z uwagi na położenie grupy 2242 jest szansa na przynajmniej częściowe skierowanie CME ku Ziemi. Opracowanie zjawiska w godzinach wieczornych w osobnym tekście na blogu.

GRUPA 2242: DALSZY ROZWÓJ - rozmiary obszaru 2242 względem wtorku wzrosły z 360 do 630 milionowych powierzchni. Tak dynamiczny rozwój jak na grupę liczącą sobie dopiero trzy dni daje szansę na kolejne silne zjawiska w jej strefie. Do weekendu każdy istotny rozbłysk i CME ma szanse być kierowany ku Ziemi dzięki doskonałej pozycji grupy 2242 na tarczy do wywoływania zjawisk geoefektywnych.

16.12.14
GRUPY 2241-2242 - aktywność plamotwórcza w nowym tygodniu wyraźnie wzrosła, choć nie idzie z nią w parze większa ilość silnych rozbłysków czy wyrzutów koronalnych. Dwie najbardziej interesujące na chwilę obecną grupy plam to 2241 i 2242 w południowo-wschodniej części tarczy. Grupa 2241 wykazuje skłonność do dalszego rozwoju, nieustannie powiększa swoją powierzchnię i ze względu na pole magnetyczne beta-gamma jest kandydatką do emitowania umiarkowanie silnych rozbłysków klasy M w zakresie rentgenowskim. Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja z grupą 2242. Dwie doby temu niemal nie istniała, była w początkowym etapie powstawania i jeszcze nie posiadała nawet oficjalnej numeracji. Dzisiaj - w dwa dni później - jej rozmiary przekraczają już 350 milionowych powierzchni, a pole magnetyczne to beta-gamma-delta, czyniące ją zdolną do emisji silnych rozbłysków klasy X. Dynamiczna ewolucja grupy 2242 w przypadku utrzymania takiego trendu może nam dostarczyć ciekawych zjawisk w jej obrębie w ciągu kolejnych dni. Od dziś do weekendu będzie ona przemierzać centralne rejony tarczy słonecznej i każdy istotny przejaw aktywności jak silniejsze rozbłyski czy wyrzuty koronalne będzie miał podwyższone szanse mieć skierowanie ku Ziemi. Trzymajmy kciuki za szybko rosnący obszar 2242! Nagranie jego ewolucji z ostatnich dwóch dni można zobaczyć na tym wideo.
Bliźniaczo położone obszary 2241 i 2242 zmierzają ku centrum tarczy i szybko się rozrastają.
Nadzieja na zwiększenie aktywności staje się najwyższa jak dotąd w grudniu.
(SDO)

14.12.14
SOBOTNI ROZBŁYSK, NIEDZIELNA CISZA - w sobotę nowy obszar aktywny znajdujący się wschodniej krawędzi wyemitował impulsywny rozbłysk klasy M1.5, który z uwagi na niewielki czas trwania nie uwolnił wyrzutu koronalnego. Po tym zjawisku aktywność w jego strefie uległa obniżeniu na podobieństwo wszystkich pozostałych grup plam widocznych na tarczy, które niezmiennie pozostają uśpione. Dwie z nich - 2230 i 2234 teoretycznie posiadają zdolność emisji umiarkowanie silnych rozbłysków klasy M, ale żaden z tych obszarów nie chce z tego korzystać. Aktywność słoneczna pozostaje niska, aktywność geomagnetyczna w najbliższych 24 godzinach może być okresami podwyższona na szerokościach okołobiegunowych z uwagi na możliwość kontynuacji wpływu wiatru słonecznego z dwóch niewielkich dziur koronalnych, które obecnie opuszczają centrum tarczy i zmierzają ku zachodniej krawędzi - możliwe wzrosty zaburzeń do Kp4, z niewielką szansą na Kp5 (G1).

12.12.14
WSCHÓD PO RAZ 4-TY - największa od 25 grupa plam powróciła na tarczę zaczynając czwarte przejście przez półkulę słoneczną widoczną z perspektywy Ziemi. Niestety tym razem możemy mówić tylko o pozostałościach tego co pamiętamy z końca września, października czy nawet listopada - grupa jest w zaawansowanym stadium zaniku i w najbliższym czasie zakończy swój żywot. Tak czy inaczej mamy do czynienia z najdłużej istniejącą grupą plam w 24. cyklu aktywności słonecznej, która po raz pierwszy jako obszar 2172 obserwowana była pod koniec października. Później po drugim wzejściu na tarczę jako obszar 2192 osiągała największe rozmiary (druga połowa października) przynosząc mnóstwo rozbłysków, w tym kilka najwyższej energii w klasie X. Wschód po raz trzeci - jako grupa 2209 około połowy listopada przyniósł znacznie mniejsze gabaryty tego obszaru, ale kilka umiarkowanych rozbłysków nadal była w stanie wyprodukować. Ostatnie dwa tygodnie podczas wędrówki tej grupy przez niewidoczną stronę Słońca były niewątpliwie okresem silnego zaniku tej grupy, ponieważ obecnie po czwartym już wstąpieniu na tarczę (jeszcze bez numeracji) przynoszą rozmiary znacznie mniejsze od innych widocznych regionów (mniejsze od 50 milionowych powierzchni) i są niewątpliwie ostatnimi chwilami tej grupy. Silnej aktywności słonecznej za jej sprawą oczywiście nie powinniśmy oczekiwać. Ciekawostką jest za to fakt, że na półkuli północnej doszło do powstania pierwszej po długiej przerwie grupy na tak wysokich szerokościach heliograficznych. Zazwyczaj powstawanie kolejnych grup w coraz większej odległości od słonecznego równika a bliżej ku biegunom oznacza trwające wygasanie aktywności, już po okresie maksimum w danym cyklu. Może to tylko pojedynczy przypadek tak oddalonej od równika grupy w najbliższym czasie?
Dawna grupa 2172-2192-2209-obecnie nie oznaczona, zanika, ale zdążyła jeszcze pokazać się nam po raz czwarty. Żaden inny region aktywny obecnego cyklu słonecznego nie istniał na powierzchni Słońca tak długo.
(SDO)

BURZA G1 - docierający do Ziemi strumień wiatru słonecznego podwyższonej prędkości uwalniany przez dwie niewielkie dziury koronalne widoczną w długości fali 171 angstremów w centrum tarczy wywołał wzrost aktywności geomagnetycznej do poziomu Kp=5 przynosząc tym samym słabą burzę magnetyczną kategorii G1. Prędkość wiatru słonecznego w okolicach Ziemi wzrosła z 450 do niemal 600 km/sek., gęstość z kolei pozostaje niska poniżej 10 protonów/cm3. Dzięki południowemu skierowaniu Bz aktywność geomagnetyczna mimo niezbyt imponujących właściwości wiatru słonecznego wzrosła do poziomu burzy. Obserwatorzy na okołobiegunowych i wysokich szerokościach geograficznych powinni oczekiwać zórz polarnych, w kolejnych godzinach możliwa kontynuacja burzy G1.
Właściwości wiatru słonecznego z ostatnich godzin.
(ACE)


10.12.14
WYCISZENIE - po kilku rozbłyskach z grupy 2230 dających nadzieję na wzrost aktywności słonecznej, kolejny dzień przynosi ponownie niską aktywność i brak jakichkolwiek rozbłysków z tej czy innych grup plam. Mimo to obszar 2230 uległ pewnej rozbudowie, obecnie jego pole magnetyczne to już beta-gamma co teoretycznie stwarza szansę na rozbłyski klasy M, a ponieważ skierowanie tego obszaru na Ziemię staje się coraz korzystniejsze, spragnieni zórz polarnych mają powody do mocniejszego ściskania kciuków. Powierzchnia grupy 2230 uległa zwiększeniu z 30 do 100 milionowych, niestety wraz z rozbudową nastąpił też spadek jej aktywności - być może tylko chwilowy. Pozostałe grupy są stabilne i nieistotne z punktu widzenia aktywności geomagnetycznej. W kolejnych 48 godzinach kontynuacja niskiej aktywności, z szansą na umiarkowanie silne rozbłyski z grupy 2230.

ZMIANY NA PODSTRONIE POGODA KOSMICZNA - od 9 grudnia agencja Space Weather Prediction Center dokonała zmiany serwerów i adresów udostępniania swoich usług - stąd w ostatnich godzinach można było zauważyć brak części danych na temat pogody kosmicznej. Obecnie czynności związane ze zmianą adresów SWPC powoli dobiegają końca, ale sporadyczne przerwy w dostępie niektórych danych są jeszcze możliwe. Między 13 grudnia godz. 14:00 CET a 14 grudnia godz. 02:00 CET z uwagi na przerwę techniczną i prace konserwacyjne związane ze zmianą stron agencji SWPC, wszystkie kluczowe dane dotyczące pogody kosmicznej będą niedostępne (m.in. wykres poziomu emisji rentgenowskiej do śledzenia rozbłysków słonecznych, poziom zaburzeń pola magnetycznego [Kp], dane z magnetometrów, owale zorzowe, model WSA-Enlil dla prognozowania ruchu CME, czy informacje na temat właściwości wiatru słonecznego w okolicach Ziemi mierzone przez sondę ACE). Po dwunastu godzinach przerwy dane powinny stać się ponownie dostępne.

09.12.14
GRUPA 2230 - po kilku dniach niskiej aktywności słonecznej rośnie ilość obserwowanych rozbłysków za sprawą grupy plam 2230 znajdującej się obecnie w południowo-wschodniej części tarczy. Powierzchnia grupy jest niewielka - zaledwie 30 milionowych, ale w ciągu ostatnich 15 godzin wyemitowała ona już siedem rozbłysków nieistotnej klasy C, z których dwa osiągnęły niemal dolny próg umiarkowanie silnej klasy M. Wykres promieniowania rentgenowskiego za dzisiejszy dzień jest już zdecydowanie inny od poprzednich dni, gdzie rozbłyski przestały być rejestrowane. Jeśli grupa 2230 będzie się rozbudowywać, być może zaczniemy obserwować silniejsze rozbłyski klasy M lub X. Obecnie z każdym dniem ruch obrotowy Słońca przynosi tę grupę w rejony coraz bliższe centrum tarczy, zatem każdy silniejszy przejaw aktywności obszaru 2230 w najbliższych dniach będzie miał szanse zwiększyć wpływ na aktywność geomagnetyczną i zórz polarnych. Szansa na wzrost aktywności w najbliższych dniach staje się podwyższona.
Od 9 grudnia rejestruje się większą ilość rozbłysków niż w ostatnich dniach - na razie są to zdarzenia nieistotne, ale być może stanowią zwiastun wzmożenia aktywności na kolejne dni. (SWPC)

07.12.14
EPIZOD Z BURZĄ G1 - w nocy z 6 na 7 grudnia doszło do pojedynczego epizodu z burzą magnetyczną kategorii G1 nad biegunami. Przyczyną było dotarcie do Ziemi części strumienia wiatru słonecznego podwyższonej prędkości (wzrost z 420 do niemal 800 km/sek) uwalnianego z dziury koronalnej, jaka obecnie zmierza ku południowo-zachodniej części tarczy. Po mniej niż trzech godzinach burza zanikła, ale w kolejnych 24 godzinach niewykluczone sporadyczne i krótkotrwałe wzrosty aktywności zórz do poziomu Kp=5 (G1) nad okołobiegunowymi szerokościami kiedy Ziemia kontynuować będzie wędrówkę przez strumień wiatru podwyższonej prędkości.

06.12.14
CISZA - po rozbłysku klasy M1.5 z 5 grudnia aktywność Słońca spadła do niskiego poziomu. Istotne ze względu na energię zjawiska przestały na razie być rejestrowane, a z widocznych grup plam jedyna nieco aktywniejsza 2222 zmierza ku zachodniej krawędzi tarczy. Poza nią na tarczy widać jeszcze grupę 2227, która zmierza do centrum, ale jej powierzchnia i pole magnetyczne są proste, bez zdolności do produkowania silniejszych rozbłysków. O ile grupa 2227 nie wykształci bardziej skomplikowanego pola magnetycznego lub na tarczy nie powstaną nowe regiony, aktywność słoneczna przez wiele najbliższych dni może niestety utrzymywać się na niezmiennie niskim poziomie.

05.12.14
UPDATE Z 05.12 - aktywność słoneczna jest umiarkowana. W strefie grupy 2222 doszło dziś do kolejnego umiarkowanie silnego rozbłysku, tym razem klasy M1.5 i na podobieństwo wczorajszego zjawiska bez wyrzutu koronalnego. W kolejnych 24 godzinach kontynuacja umiarkowanej aktywności z szansą na inne rozbłyski klasy M z obszaru 2222, ale bez szans na zwiększenie aktywności geomagnetycznej.

04.12.14
SILNY ROZBŁYSK M6.1 - obszar 2222 o godz. 19:25 CET wywołał dość silny już rozbłysk klasy M6.1, który jeszcze jest w toku i być może uwolni koronalny wyrzut masy. Dzisiejszy dzień jest ostatnim dniem, w którym położenie regionu 2222 na tarczy mogłoby dawać szanse na skierowanie choćby części CME ku Ziemi, ale czy do wyrzutu doszło, okaże się wraz z napływem większej ilości danych.

ROZBŁYSK M1.3 - o godz. 09:10 CET obszar aktywny 2222 wyemitował swój drugi istotny rozbłysk klasy M1.3, który jednak był zdarzeniem krótkotrwałym. Nie doszło do uwolnienia wyrzutu koronalnego, wzrostu aktywności geomagnetycznej po tym zjawisku nie należy oczekiwać. Poza tym aktywność słoneczna kontynuowana jest na niskim poziomie, z dalszą szansą na sporadyczne silniejsze rozbłyski w zakresie rentgenowskim.

03.12.14
NISKA AKTYWNOŚĆ - na Słońcu mimo grupy 2222 posiadającej zdolność emitowania silniejszych rozbłysków, nie wiele istotnego się dzieje. Rozbłysk klasy M1.8 z 1 grudnia jak dotąd okazuje się zjawiskiem pojedynczym a nie zapoczątkowującym serię kolejnych zjawisk podobnej siły. Aktywność geomagnetyczna utrzymuje się w dalszym ciągu na niskim poziomie i taka powinna też być w najbliższych co najmniej 3 dniach z uwagi na brak zjawisk na Słońcu mogących wywołać większy wzrost jej aktywności. Jako spragnieni rozległych zórz polarnych nie mamy na razie powodów do zadowolenia, ale ta niska aktywność ma w obecnym czasie swoje zalety - nie zaburzy bowiem planowanego na jutro startu rakiety Delta IV Heavy, jaka ma wynieść na orbitę nowy amerykański załogowy statek kosmiczny Orion. Dzięki mniejszym porcjom wiatru słonecznego i mniejszej ilości wysokoenergeycznych cząstek uwalnianych tylko w silnych rozbłyskach, pogoda kosmiczna daje zielone światełko dla startu misji EFT-1. Pogoda ziemska - nadal 60%.

01.12.14
ROZBŁYSK NA POCZĄTEK GRUDNIA - nie doczekaliśmy się przerwania ciszy przed końcem miesiąca, o której można było nieustannie czytać na tej podstronie, ale doczekaliśmy się pierwszego po kilku tygodniach przerwy rozbłysku istotnego ze względu na energię. Na pierwszy dzień grudnia obszar aktywny 2222 wyemitował rozbłysk klasy M1.8, którego maksimum przypadło na godz. 07:41 CET. Zjawisku nie towarzyszył wyrzut koronalny, ale fakt, że do niego doszło daje szanse na kolejne rozbłyski w grupie 2222 kiedy to między 1 a 4 grudnia jej skierowanie na Ziemię jest najbardziej korzystne. Pozostałe obszary aktywne są stabilne i nie emitują silniejszych rozbłysków.
Wyjaśnienie: solar update - aktualizowane na bieżąco krótkie autorskie komentarze o ostatnich zjawiskach na Słońcu i wszelkich wydarzeniach związanych z pogodą kosmiczną. Na początku miesiąca* "apdejty" są zerowane i publikowane od nowa (najstarsze komunikaty z danego miesiąca ukazują się u dołu podstrony, nowe na górze). W przypadku okresów niskiej aktywności słonecznej, aktualizacje ukazują się co 2-4 dni, w przypadku podwyższonej aktywności raz lub kilka razy dziennie. Zadaniem tych komunikatów jest odpowiedzieć na pytania czytelników:

jaka jest aktualna aktywność Słońca, czy i kiedy wystąpią rozbłyski słoneczne, aktualny zasięg zorzy polarnej, czego spodziewać się po Słońcu w najbliższych godzinach i dniach.


* Aktualizacje archiwizowane są w cyklu comiesięcznym i możliwe do odczytu w dziale Archiwum Solar Update.

Komentarze