LIVE Solar Update (listopad 2022)

Uwaga, czytelniku. Poniższe informacje są archiwalne (listopad 2022) i nie dotyczą aktualnej aktywności słonecznej. Aby odczytywać bieżący komentarz Solar Update przejdź do tej podstrony.

29.11.22
KOLEJNA DZIURA KORONALNA - w centrum tarczy znajduje się obecnie nowa dziura koronalna, o dość wąskiej rozpiętości, ale korzystniejszym skierowaniu ku Ziemi wobec poprzedniej znacznie rozleglejszej, z której ostatecznie burza magnetyczna się nie rozwinęła. Strumień wiatru słonecznego powinien osiągnąć Ziemię w przeciągu 2 dni, wówczas możliwy wzrost aktywności geomagnetycznej zależnie od cech wiatru w napływającym strumieniu.

24.11.22
BURZA NIE NADESZŁA - choć przez kilka dni z rzędu widoczna była dość rozległa dziura koronalna, strumień wiatru słonecznego przez nią uwalniany nie osiągnął Ziemi - parametry wiatru w ostatnich dniach nie podskoczyły powyżej dotychczasowych, charakterystycznych dla spokojnej pogody kosmicznej. Na tarczy z kolei mamy spokojne grupy plam, z których nie wyróżnia się ani jedna zdolna do emisji silnych rozbłysków.

16.11.22
SPORA DZIURA KORONALNA - w południowej/południowo-wschodniej części tarczy uformowała się sporej rozpiętości dziura koronalna dobrze widoczna w skrajnym ultrafiolecie na zdjęciach SDO, będąca źródłem emitowanego nieustannie w przestrzeń strumienia wiatru słonecznego wysokiej prędkości (CHHSS). Wprawdzie nie przemierza ona równika i nie jest skierowana bezpośrednio ku Ziemi, jednak za sprawą dużej rozpiętości można mieć nadzieję, że nasza planeta także znajdzie się w pewnej mierze na drodze tego strumienia. Napływ CHHSS powinien się rozpocząć 19 listopada +/-1 dzień i w zależności od cech wiatru w tym strumieniu może nas czekać kontynuacja ciszy lub wzburzenie pogody kosmicznej ze słabą do umiarkowanej burzą magnetyczną kategorii G1-G2.

11.11.22
BETA-GAMMA-DELTA AR3141 - dobrze rozbudowany obszar aktywny 3141 znajdujący się obecnie w centrum tarczy słonecznej wykształcił w swojej budowie plamy typu delta, jako ostatnie stadium skomplikowania pola magnetycznego w tej grupie, co czyni go kandydatem do produkowania silnie energetycznych rozbłysków klasy X. Na razie z pełni swojego potencjału nie skorzystał, ale od kilku godzin przynosi wzrost aktywności: tylko dziś doszło w nim już do dwóch rozbłysków klasy M1.2 oraz serię rozbłysków mniej istotnej klasy C, co może być zwiastunem zaistnienia jeszcze silniejszych zjawisk w przeciągu najbliższych 24-48 godzin. Z uwagi na pozycję grupy 3141 w centrum tarczy, emitowane przez nią zjawiska zwłaszcza koronalne wyrzuty masy, mają szansę na bezpośrednie kierowanie ku Ziemi.

08.11.22
ROZBŁYSK M5.2 - wczoraj o godz. 01:11 CET doszło do umiarkowanie silnego rozbłysku klasy M5.2 w grupie plam 3141 przy północno-wschodniej krawędzi tarczy. Jest to pierwszy taki silny rozbłysk od blisko miesiąca, ale ponieważ był impulsywny i bez towarzyszącego mu CME, jego wpływ ograniczył się tylko do krótkotrwałego blackoutu fal HF poziomu R2 na osłonecznionej części Ziemi przez około godzinę od rozbłysku. Być może kolejne dni przyniosą więcej podobnych zjawisk, których geoefektywność może rosnąć za sprawą coraz lepszego położenia grupy 3141 i innych obszarów względem Ziemi.

05.11.22
WIĘCEJ PLAM - przy wschodniej krawędzi tarczy słonecznej widzimy nieco więcej nowych grup plam, które mogą być obiecującymi kandydatkami do podwyższenia aktywności słonecznej w następnych kilku-kilkunastu dniach. Kilka z nich uzyskało już oficjalne numeracje - 3139, 3140, 3141, a niektóre czekają na to - w tym grupa przy krawędzi południowo-wschodniej. Przewaga aktywności plamotwórczej na półkuli północnej jest w dniu dzisiejszym bardzo wyraźna, ale sama ilość plam na razie nie przekłada się na wzrost ilości silniejszych zjawisk.

01.11.22
CICHY POCZĄTEK MIESIĄCA - choć przed kilkoma dniami mieliśmy do czynienia z przejściem przez centrum tarczy kilku dziur koronalnych, emitujących wiatr słoneczny wysokiej prędkości ku Ziemi, pogoda kosmiczna nie uległa istotnemu wzburzeniu. Warunki aktywności geomagnetycznej pozostają spokojne, ale niewykluczone, że za 3-4 doby ulegną podwyższeniu za sprawą kolejnej porcji strumienia CHHSS z jeszcze jednej dziury koronalnej obecnie znajdującej się na wprost Ziemi, widocznej dobrze na zdjęciach z SDO w skrajnym ultrafiolecie. Posiada ona nieco lepszą rozpiętość od poprzednich tego typu struktur i być może dzięki temu porcja wiatru przez nią uwalnianego też okaże się skuteczniejsza dla wzmocnienia aktywności geomagnetycznej w drugiej części tygodnia. Z widocznych na tarczy grup plam obszar 3135 posiada pole magnetyczne typu beta-gamma i zdolność emisji umiarkowanie silnych rozbłysków klasy M - na razie z tego potencjału jednak nie skorzystał.


Archiwum: LIVE Solar Update (październik 2022)


* Aktualizacje archiwizowane są w cyklu comiesięcznym i możliwe do odczytu w dziale Archiwum Solar Update.

Komentarze