LIVE Solar Update (wrzesień 2018)

Uwaga, czytelniku! Poniższe informacje są archiwalne (wrzesień 2018) i nie dotyczą aktualnej aktywności słonecznej. Aby odczytywać bieżący komentarz Solar Update przejdź do tej podstrony.29.09.18
CISZA TRWA - już 16. dzień z rzędu trwamy w bieżącym okresie zerowej liczby Wolfa i pozbawionej plam tarczy słonecznej. Aktywność plamotwórcza pozostaje wygaszona, do tej pory zgromadziło się już 158. takich dni w 2018 roku, z czego 24 w samym wrześniu. Oznacza to, że kończący się miesiąc może się stać drugim na liście wśród miesięcy z największą absencją plam po maksimach 24. cyklu aktywności słonecznej - jeżeli przybędzie jeszcze chociaż jeden dzień bez plam przed końcem miesiąca. Lipiec 2018, który przyniósł aż 30 dni bez plam najpewniej długo pozostanie liderem, ale wiceliderem zostać moze teraz drugi miesiąc wchodzący w skład tego samego kwartału. W najbliższym czasie oczekujmy kontynuacji ciszy i rozpoczęcia ostatniego kwartału w niezmiennym tonie wygaszonej aktywności plamotwórczej.

19.09.18
SŁABY STRUMIEŃ CHHSS - po niecałych dwóch dobach widać oznaki wychodzenia ze strumienia wiatru słonecznego podwyższonej prędkości z dziury koronalnej (CHHSS), który zaczął napływać w noc z 17 na 18 września. Tak jak nie rozwinęła się aktywność geomagnetyczna w pierwszej dobie napływu, tak i druga przyniosła wyłącznie spokojne warunki pogody kosmicznej z wyraźnymi skutkami malejącego już wpływu CHHSS na warunki wiatru słonecznego w okolicach Ziemi. Prędkość wiatru jest dziś niezmiennie malejąca i od godzin porannych zmieniła się w zakresie od blisko 500 do około 410 km/sek., przy zmniejszeniu gęstości z 14-15 do 3-5 protonów/cm3 i osłabieniu cech pola magnetycznego: natężenia całkowitego z 9 do 1-2nT i stale północnym skierowaniu o natężeniu nieco powyżej zera. Ten napływ w przeciwieństwie do poprzedniego kończy się zatem całkowitą ciszą w aktywności geomagnetycznej, mimo, że jego źródłem była dziura koronalna o większej nieco rozpiętości w porównaniu do tej, która zapewniła nam umiarkowaną burzę magnetyczną kategorii G2 w minionym tygodniu. W dniu dzisiejszym kończy się też tydzień aktualnego okresu całkowicie pozbawionej plam tarczy słonecznej, co oznacza, że za 24 godziny osiągnięty zostanie próg 150 dni zerowej liczby Wolfa w 2018 roku (przy 104 dniach za cały rok ubiegły).

18.09.18
CHHSS DOTARŁ - z wtorkiem rozpoczął się napływ strumienia wiatru słonecznego podwyższonej prędkości z dziury koronalnej wspomnianej w poprzednim komentarzu. Zmiana warunków nie napawa jednak dużą nadzieją na powtórkę sytuacji sprzed tygodnia, choć jest to ocena na chwilę obecną, bowiem warunki mogą się zmienić przez cały czas trwania napływu - w tym wypadku powinien on potrwać około trzy doby, licząc z dzisiejszą. Prędkość wiatru nacierającego na Ziemię wzrosła w ostatnich kilkunastu godzinach do 550 km/sek., obecnie w okolicach 500-520 km/sek., jednak zmiany w cechach pola magnetycznego wiatru słonecznego nie są optymistyczne - całkowite natężenie pola decydujące o potencjale danego strumienia do wzburzania aktywności geomagnetycznej wzrosło z 4 do 7-9nT przy zmiennym skierowaniu pola w okolicach zera (dzisiejsze wahania zwykle w graniach od -3 do +4nT). Przy takich właściwościach CHHSS próżno oczekiwać stanu burzy magnetycznej, ale dopóki napływ strumienia będzie kontynuowany, dopóty pozostawać będzie cień szansy na okresowe wzburzenia pogody kosmicznej.

17.09.18
DZIURA KORONALNA RAZ JESZCZE - z poniedziałkiem zakończyła przemieszczanie przez centrum tarczy kolejna dziura koronalna, która przez weekend emitowała strumień wiatru słonecznego podwyższonej prędkości m.in. w kierunku Ziemi. Dotarcie nowego strumienia CHHSS powinno nastąpić około 19 września (+/-1 dzień) przynosząc zmianę warunków pogody kosmicznej być może na skalę porównywalną z ubiegłotygodniową burzą magnetyczną. W aktywności plamotwórczej bez zmian, tarcza słoneczna piąty dzień z rzędu pozostaje całkowicie wolna od obszarów aktywnych. O ile sytuacja utrzyma się jeszcze 4 dni, w tym tygodniu złamiemy granicę 150 dni bez plam na tarczy w 2018 roku.

OPRACOWANIE - w tydzień po ostatniej burzy magnetycznej kategorii G2, która przyniosła siódme wystąpienie zorzy polarnej nad Polskę w 2018 roku zapraszam na osobne opracowanie wydarzenia. Tekst już na blogu.

12.09.18
PO BURZY - burza magnetyczna, która osiągnęła w maksimum przez 6 godzin umiarkowaną kategorię G2, definitywnie dobiegła końca. W trakcie zjawiska zorze polarne wystąpiły nad północnymi regionami Polski, m.in. z Mazur pochodzą dotychczasowe fotografie napływające powoli na fejsbukowy profil bloga i e-maila. Z dniem dzisiejszym wychodzimy ze strumienia CHHSS, warunki pogody kosmicznej powróciły do spokojnych wartości. Czytelnikom, którym udało się sfotografować zorze polarne w zakończonej burzy magnetycznej, a którzy chcieliby zaprezentować wyniki swoich obserwacji szerszemu gronu w ramach opracowania, które ukaże się na blogu w kolejnych dniach, zachęcam do kontaktu i nadsyłania swoich fotografii na adres kontakt@polskiastrobloger.pl lub poprzez wiadomość prywatną na fejsbukowym profilu bloga.

10.09.18
GOTOWOŚĆ ZORZOWA 11-12.09 - z uwagi na spodziewany napływ strumienia CHHSS wspomnianego w komentarzu z 5 września i oficjalną prognozę agencji SWPC przewidującą wystąpienie umiarkowanej burzy magnetycznej kategorii G2, na najbliższe 2 doby wprowadzony zostaje stan gotowości zorzowej. Szczegóły w komunikacie na blogu.

NOWA PLAMA - od 8 września obserwować możemy niewielką grupę plam 2721 na zachód od centrum tarczy słonecznej. Wykazuje ona jednak skłonność do zanikania i choć z sobotą przerwała ona trwający 10 dni okres z czystą tarczą słoneczną, najpewniej już w ciągu najbliższych 24-48 godzin zaniknie całkowicie otwierając następny okres z zerową liczbą Wolfa.

05.09.18
DZIURA KORONALNA - przez centrum przesuwa się obecnie kolejna z dziur koronalnych uformowanych w ostatnich tygodniach, emitując nowy strumień wiatru słonecznego podwyższonej prędkości wprost ku Ziemi. Dotarcie CHHSS powinno nastąpić około 7 września (+/-1 doba), co oznacza szansę na zmianę warunków pogody kosmicznej i wzburzenie aktywności geomagnetycznej. O ile natężenie pola magnetycznego wiatru słonecznego będzie wyraźne, a skierowanie pola długotrwale południowe, ewentualne wzrosty aktywności zórz polarnych mogą dodatkowo zostać wzmocnione niepoznanym całkowicie "efektem równonocy" - wkraczamy w okres bezpośrednio sąsiadujący z równonocą jesienną i w najbliższych tygodniach nawet niewielkie porcje wiatru słonecznego napływającego na Ziemię mogą mieć większy potencjał do wywołania silniejszych wzrostów aktywności geomagnetycznej, niż gdyby miały one miejsce w innych okresach roku. Jako, że Księżyc zbliża się do nowiu, warunki obserwacyjne w przypadku ewentualnych łowów na zorze polarne, będą najkorzystniejsze w miesiącu.

Druga, choć o węższej budowie dziura koronalna zbliża się do centrum od wschodniej części tarczy słonecznej i za około 3 doby krótkotrwale również będzie emitować do Ziemi następny strumień CHHSS. W jego przypadku dotarcie do Ziemi powinno nastąpić za około 11-12 września.

01.09.18
CICHE OTWARCIE WRZEŚNIA - okres pozbawionej plam tarczy słonecznej, w który weszliśmy 29 sierpnia, jest kontynuowany wraz z początkiem nowego miesiąca. 1 września stanowi 4. dzień bieżącego okresu z zerową liczbą Wolfa; w dalszym ciągu nie widać zwiastunów sugerujących rychłe jego przerwanie. W ogólnym rozrachunku sierpień przyniósł 14 dni z czystą tarczą, a wrzesień ten trend kontynuuje już od samego początku. Jeżeli we wrześniu oprócz dzisiejszego dnia doświadczymy jeszcze dziewięciu, w których będziemy świadkami stanu całkowicie pozbawionej plam tarczy słonecznej, zamkniemy cały rok, w którym Słońce "zdołało" podtrzymać tendencję przynoszenia co najmniej 10 dni bez plam na tarczy w każdym kolejnym miesiącu. W ujęciu całościowym za rok 2018 do końca sierpnia zaobserwowaliśmy 134 dni bez plam na Słońcu - to o równe 30 dni więcej, niż za cały rok ubiegły. Z kolei po dwóch miesiącach trzeciego kwartału 2018 roku przybyły 44 takie dni, co daje średni przyrost o 22 dni na miesiąc. Utrzymanie takiego tempa wygasania aktywności plamotwórczej może utorować Słońcu drogę do podwojenia zeszłorocznej sumy, choć sam sierpień wzrost sumy dni bez plam akurat zastopował, przynosząc o połowę takich dni mniej, niż rekordowy lipiec (30 dni bez plam).
Archiwum: LIVE Solar Update (sierpień 2018)* Aktualizacje archiwizowane są w cyklu comiesięcznym i możliwe do odczytu w dziale Archiwum Solar Update.

Komentarze