Rozbłysk klasy M1.7 (20.05.13)

W poniedziałkowy poranek o godz. 07:25 czasu polskiego doszło do umiarkowanie silnego rozbłysku klasy M1.7. Sprawcą zjawiska w odróżnieniu od wydarzeń z drugiej dekady miesiąca okazał się dawny obszar aktywny 1731, który z dniem 20 maja zaczął na nowo wyłaniać się zza wschodniej krawędzi tarczy.

Dzisiejszy rozbłysk klasy M1.7 posiadał dużą rozpiętość czasową. Zjawisku towarzyszył zatem koronalny wyrzut masy, który uwolniony został w znacznym odchyleniu ku północy. Sam rozbłysk jak i CME, z powodu wystąpienia na krawędzi tarczy słonecznej, nie będą miały wpływu na magnetosferę. Być może w kolejnych dniach aktywność dawnego obszaru 1731 będzie utrzymywać się na podobnym jak dziś poziomie dzięki czemu rosłyby szanse na kierowanie takich zjawisk w stronę Ziemi.

Faza maksymalna rozbłysku klasy M1.7 na wschodniej krawędzi tarczy słonecznej z 20.05.2013 r. (SDO)
Wyrzut koronalny po rozbłysku klasy M1.7 został skierowany poza Ziemię, z dużym odchyleniem ku północy względem Słońca.  Obecny okres to również czas koniunkcji Słońca z Plejadami w gwiazdozbiorze Byka, które od kilku dni widoczne są w polu widzenia LASCO-3. (SOHO)

Na takie wydarzenia w ostatnich dniach liczyliśmy głównie za sprawą grupy 1748, która obecnie przemierza przez centralne części tarczy i wstępuje na jej zachodnią połowę. Niestety wraz z korzystnym skierowaniem ku Ziemi tego najaktywniejszego w 2013 roku obszaru, jego aktywność znacznie zmalała, a same plamy zaczęły zanikać. Aktualnie grupa 1748 posiada zdolność wytwarzania rozbłysków klasy M - prawdopodobieństwo ich wystąpienia w ciągu najbliższej doby (również za sprawą dawnego obszaru 1731 na wschodniej krawędzi) szacowane jest na 65%. W przypadku wystąpienia wyrzutów koronalnych po takich rozbłyskach z obszaru 1748 w ciągu najbliższych dwóch dni, byłyby one kierowane w naszą stronę. Region ten wyemitował dzisiejszego popołudnia "prawie" taki rozbłysk - maksimum o sile C9.6 wystąpiło o godz. 19:06 CEST. Zjawisko jest jednak nieistotne z powodu niskiej energii w maksimum i braku wyrzutu koronalnego w drugiej fazie rozbłysku.

Aktywność słoneczna pozostaje umiarkowana, z niewielkim już niestety prawdopodobieństwem wzrostu do poziomów z 13 i 14 maja. Liczba Wolfa w dniem 20 maja wynosi 113. W najbliższych dniach przekonamy się, czy dzisiejszy rozbłysk klasy M1.7 z dawnego obszaru 1731 był zdarzeniem pojedynczym, czy region ten nadal pozostawać będzie aktywny. Jeśli prawdziwy okaże się wariant drugi, na zjawiska mogące być kierowane w stronę Ziemi trzeba nam będzie poczekać jeszcze około pięciu dni.

Komentarz do aktualnej aktywności słonecznej - Solar Update
Warunki aktywności słonecznej i zórz polarnych - Pogoda kosmiczna

Komentarze

Prześlij komentarz

Zainteresował Ciebie wpis? Masz własne spostrzeżenia? Chcesz dołączyć do dyskusji lub rozpocząć nową? Śmiało! :-)
Jak możesz zostawić komentarz? - Instrukcja
Pamiętaj o Polityce komentarzy

W komentarzach możesz stosować podstawowe tagi HTML w znacznikach <> jak b, i, a href="link"