LIVE Solar Update (październik 2021)

Czytelniku, poniższe informacje są archiwalne (październik 2021) i nie dotyczą aktualnej aktywności słonecznej. Aby odczytywać bieżący komentarz Solar Update przejdź do tej podstrony.


31.10.21
IMAPKT CME - po godz. 10:00 CET koronalny wyrzut masy w końcu osiągnął ziemskie pole magnetyczne mijając sondę DSCOVR i docierając około godzinę później do Ziemi. Niestety pierwsze godziny kontaktu z tym CME wskazują, że mamy do czynienia z uderzeniem słabym, wyraźnie poniżej oczekiwań. Mimo to pamiętajmy, że warunki mogą się zmienić w dowolnym momencie gdy w najbliższych godzinach CME będzie wchodzić w interakcję z naszym polem magnetycznym. Perspektywa na zaistnienie silnej burzy wydaje się oddalać, nie mniej w gotowości warto pozostać - wielokrotnie bywało, że nawet kilkanaście godzin po uderzeniu aktywność rozwijała się na dobre. Pełna aktualizacja na blogu.

30.10.21
CISZA PRZED BURZĄ - w ostatnich 24 godzinach aktywność słoneczna wyraźnie się obniżyła; doszło do pojedynczego rozbłysku klasy M1.5 w grupie plam 2891 przy północno-wschodniej krawędzi. Warunki pogody kosmicznej pozostają spokojne; za ostatnią dobę prędkość wiatru słonecznego była bardzo słaba, wahając się między 280 a 320 km/sek. przy gęstości zmiennej w zakresie poniżej 20 protonów/cm3 i wygaszonej aktywności geomagnetycznej. Takie warunki utrzymują się też dzisiejszego poranka, jednak w przeciągu najbliższej doby powinniśmy zaobserwować drastyczną zmianę sytuacji wraz ze spodziewanym uderzeniem koronalnego wyrzutu masy, uwolnionego w efekcie silnego rozbłysku klasy X1.0 z 28 października. Dotarcie CME spodziewane około 18:00 CEST (+/- 7 godzin) może wywołać silną burzę magnetyczną kategorii G3, stąd na najbliższą noc zasadne jest pozostawanie w gotowości zorzowej polskich obserwatorów.

29.10.21
GOTOWOŚĆ ZORZOWA 30-31.10 - po uzupełnieniu danych z koronografów i zaktualizowaniu modelu WSA-Enlil można podsumować przewidywania związane z wczorajszym rozbłyskiem klasy X1.0 i CME. Spodziewane uderzenie ma szansę wywołać co najmniej silną burzę magnetyczną kategorii G3 wiążącą się z gwarancją widoczności zorzy polarnej z terenu Polski. Pełne opracowanie na blogu.

28.10.21
KLASA X! - przed kilkoma godzinami grupa plam 2887 wygenerowała silny rozbłysk klasy X1.0, któremu towarzyszyła emisja radiowa typu IV mogąca świadczyć o zaistnieniu CME. Gdyby do wyrzutu doszło, dzięki centralnej pozycji AR2887 na tarczy słonecznej zjawisko może być geoefektywne. Szczegóły wraz z napływem większej ilości danych. 

27.10.21
WYBUCHOWY AR2891 - zza północno-wschodniej krawędzi na tarczę wstępuje nowa grupa plam 2891. Dzięki jej pojawieniu się obserwujemy stopniowy wzrost aktywności słonecznej do umiarkowanych poziomów. W dniu wczorajszym grupa ta wyemitowała parę rozbłysków klasy M: pierwszy klasy M1.3 o godz. 04:47 CEST i drugi klasy M1.0 o godz. 17:57 CEST. Zjawiska mogły w istocie być nieco silniejsze, a pomiar oficjalny zaniżony, gdyż obszar 2891 w chwili emisji zjawisk, zwłaszcza porannego, nie był jeszcze całkowicie wyłoniony zza krawędzi tarczy słonecznej. Oprócz tych dwóch rozbłysków klasy M nastąpiła też seria słabszych rozbłysków klasy C, m.in. C4.4, C8.5 i C9.3 - region jest więc dość żywotny jak na większość ostatnich grup plam. Przez najbliższe dwa tygodnie obszar 2891 będzie stopniowo przetaczał się przez tarczę, w przyszłym tygodniu będąc skierowanym ku Ziemi. Ewentualne utrzymanie dotychczasowej jego aktywności może więc przynieść nam nieco więcej emocji związanych ze zjawiskami geoefektywnymi, mogącymi mieć wpływ na warunki pogody kosmicznej i zórz polarnych. Trzymajmu kciuki - także za inne grupy plam, dzięki liczebności którym dzisiejsza liczba Wolfa po raz kolejny w tym cyklu zbliżyła się do progu 100, wynosząc 95.

25.10.21
PLAM PRZYBYWA - od kilkudziesięciu godzin obserwujemy przyrost plam w pobliżu południowo-wschodniej krawędzi. Obszar aktywny 2887 wykształcił specyficzny typ pola magnetycznego i rozwijając się pod względem powierzchni może zacząć przejawiać aktywność rozbłyskową. Oprócz niego obszary 2886 i 2888 na ten moment pozostają spokojne. Taka też powinna pozostać w najbliższym czasie pogoda kosmiczna - aktualne zdjęcia z SDO wykazują brak dziur koronalnych.

18.10.21
DZIURA KORONALNA - na południowej półkuli słonecznej wykształciła się rozległych rozmiarów dziura koronalna będąca źródłem nieustannie emitowanego w przestrzeń kosmiczną wiatru słonecznego o podwyższonej prędkości (CHHSS). Formację tę dobrze widać na aktualnych zdjęciach z SDO w skrajnym ultrafiolecie, m.in. w długości fali 193 angstremów. Z uwagi na pozycję dziury koronalnej względem Ziemi jest bardzo prawdopodobne, że część strumienia CHHSS osiągnie naszą planetę w przeciągu 72 godzin. Około 20 października można się spodziewać początku napływu CHHSS, wówczas zależnie od cech wiatru słonecznego niewykluczony wzrost aktywności geomagnetycznej.

16.10.21
POSTĘP 25. CYKLU: STAN PO III KWARTALE 2021 - z dniem dzisiejszym ukazał się na blogu tekst podsumowujący kolejne trzy miesiące postępu 25. cyklu aktywności słonecznej, z uwzględnieniem III kwartału 2021 roku. We wpisie można przeczytać m.in. opracowanie wydarzeń oraz aktywności plamotwórczej wraz z porównaniem względem analogicznego okresu za 2020 rok oraz sprawdzić jak aktywność Słońca w ostatnich trzech miesiącach ma się do oficjalnej prognozy 25. cyklu słonecznego. Tekst już na blogu: LINK.

POWRÓT PO PRZERWIE/PRAWIE CZYSTA TARCZA - od aktualnego weekendu wznowione zostają regularne komentarze Solar Update po 2,5-tygodniowej przerwie związanej z moim urlopem i brakiem możliwości aktualizacji witryny. Za nami m.in. umiarkowana burza magnetyczna kategorii G2 wywołana uderzeniem koronalnego wyrzutu masy (CME) z jednego z rozbłysków klasy M jakie wystąpiły w pierwszej części miesiąca. Aktualnie na tarczy słonecznej znajduje się jedna grupa plam 2882 będąca nieopodal północno-zachodniej krawędzi. Jej aktywność rysuje się na niskim poziomie, w przeciągu dwóch dni powinna zniknąć z pola widzenia przechodząc na niewidoczną z perspektywy Ziemi półkulę słoneczną.


Archiwum: LIVE Solar Update (wrzesień  2021)

* Aktualizacje archiwizowane są w cyklu comiesięcznym i możliwe do odczytu w dziale Archiwum Solar Update.

Komentarze