Jasna nowa w gwiazdozbiorze Delfina

Jeśli posiadacie lornetkę lub dobry wzrok i wolne od zaświetlenia niebo, a chcielibyście zobaczyć obiekt, którego jeszcze nie widzieliście, to jest ku temu teraz świetna okazja. W nadchodzących nocach czeka nas mnóstwo pogodnego nieba, warto więc wykorzystać nadarzającą się okazję do ujrzenia nowej gwiazdy, w idealnie widocznym rejonie nieba obecnego letniego okresu.

14 sierpnia 2013 roku, Koichi Itagaki, japoński astronom amator, dokonał odkrycia gwiazdy nowej w gwiazdozbiorze Delfina. Do odkrycia przysłużył się jego 7-calowy teleskop zwierciadlany (średnica zwierciadła głównego ok. 180 mm) z kamerą CCD jako detektorem obrazu. W momencie odkrycia, blask nowej szacowany był na 6,8 mag. - wówczas była to jasność wykraczająca poza typowe zdolności nieuzbrojonego oka, ale wystarczająca dla wszystkich standardowych lornetek o 50 mm średnicy obiektywach.

Zdjęcie nowej w szerokim kadrze. Poza obiektami mgławicowymi, widoczny gwiazdozbiór Strzały (Sagitta) w prawej części kadru, który może okazać się dobrym punktem odniesienia w poszukiwaniu nowej (szczegóły niżej w tekście), zwłaszcza jego skrajnie wschodnia gwiazda - Eta.
DSLR Nikon D700, obiektyw 180 mm f2,8 na f/8, ISO400, eksp. 5 minut. Pełny rozmiar.
Credit: Dennis di Cicco.

Obecnie, w półtora dnia po odkryciu, blask nowej wzrósł do ok. 5 mag. - to jasność wystarczająca, by w dobrych warunkach obserwacyjnych można było ją zlokalizować bez sprzętu optycznego. Nie wiadomo konkretnie na ile jeszcze blask wzrośnie (dziś wieczorem być może nawet do ok. 4 mag.), ale sam fakt, że już teraz jej jasność pozwala na obserwację nieuzbrojonym okiem świadczy, że mamy do czynienia z wyjątkowym zjawiskiem. Oczywiście na terenach zurbanizowanych, gdzie zaśmiecenie nieba sztucznym oświetleniem jest standardem, lornetka może okazać się niezbędna - jeśli już ją posiadamy, to znając położenie nowej, nie możemy jej nie zauważyć.

Nova Delphini 2013 (V339 Del) w gwiazdozbiorze Delfina: Jak ją znaleźć?

Samo położenie nowej nie jest szczególnie trudne. Znając obecnie widoczny układ nieba z Trójkątem Letnim na czele, łatwo możemy odnaleźć niewielki, ale charakterystyczny gwiazdozbiór Delfina. Trójkąt Letni to duży układ trzech jasnych gwiazd, obecnie widoczny po południowej stronie nieba przez całą noc (z porankiem na niebie zachodnim). Najjaśniejsza z nich, Wega w konstelacji Lutni świeci aktualnie w pobliżu zenitu i jest jedną z pierwszych gwiazd ukazujących się po zachodzie Słońca. Na wschód od niej (w lewo) w odległości około 20 stopni świeci druga z gwiazd tworzących ten asteryzm - Deneb w gwiazdozbiorze Łabędzia. Zdecydowanie niżej, mniej więcej pomiędzy nimi świeci Altair - najjaśniejsza gwiazda w konstelacji Orła, będąca dolnym wierzchołkiem Trójkąta Letniego. Wszystkie wspomniane obiekty są dobrze widoczne gołym okiem nawet pod niebem miejskim. Wiedząc już, gdzie świeci Trójkąt Letni, a zwłaszcza jego dolna gwiazda Altair, łatwo możemy namierzyć konstelację Delfina. Znajduje się ona nieco na wschód, ok. 10-12 stopni od Altaira.

Wiedząc, gdzie świeci gwiazdozbiór Delfina, pozostaje nam tylko odnalezienie w pobliżu gwiazdy nowej. Obserwując niebo z terenów miejskich, mimo że prawdopodobnie nie dostrzeżemy nowej gołym okiem, to paradoksalnie zaświetlenie nieba może w pewnym sensie pomóc wyłapać ją przez lornetkę. Ciemniejsze gwiazdy jasne miejskie tło nieba wytłumi, pozostawiając dostrzegalnymi tylko te jaśniejsze, również nową, której blask w nocy z 15/16.08 astronomowie amatorzy z Polski oszacowali na okolice 5.1 mag. Pod ciemnym niebem, nowa w lornetce również powinna się wyróżniać na tle innych gwiazd tła (blado błękitne zabarwienie), będąc dostrzegalną okiem nieuzbrojonym.

Jeśli nie wystarczy znajomość położenia Delfina, kolejną pomocą w zlokalizowaniu nowej może być też niewielki gwiazdozbiór Strzały, świecący nieco wyżej (5-7 stopni) pomiędzy gwiazdozbiorem Delfina, a Altairem (w mieście trudno widoczny). Nowa znajduje się niemal na granicy gwiazdozbiorów Delfina i Strzały (dokładnie w północno-zachodniej części regionu Delfina). W jej towarzystwie znajduje się mgławica planetarna NGC6905 (niewidoczna w lornetkach) oraz w nieco większej rzędu 5 stopni odległości mgławica planetarna Hantle (M27), w dobrych warunkach słabo dostrzegalna w lornetkach. To już tylko bardziej jako ciekawostka dla posiadaczy teleskopów, nie mgławic bowiem należy stosować jako punktów odniesienia w tej obserwacji, a jaśniejszych od nich gwiazd widocznych gołym okiem lub w lornetkach.

Widząc Strzałę, a zwłaszcza jej najbardziej wysuniętą na wschód gwiazdę Eta o jasności 5,05 mag., kierując się w linii prostej na wschód przez około 7-9 stopni, trafimy prosto na nową. Dodam, że ze względu na porównywalny blask nowej do Eta Sagitty, gołym okiem pod miejskim niebem ta wskazówka jest mało przydatna. Strzała i jej skrajna Eta może posłużyć za widoczny gołym okiem punkt odniesienia przede wszystkim osobom znajdującym się pod pozamiejskim niebem. Jeśli mowa o obserwacji spod nieba zaświetlonego, Strzała i Eta mogą być wykorzystane przez posiadaczy lornetek.

Powyższe wskazówki zamieszczam również w wersji graficznej w postaci niżej widocznej serii trzech mapek, będących kolejnymi etapami poszukiwania nowej dla początkujących obserwatorów. O ile przy dwóch pierwszych etapach (zlokalizowanie Trójkąta Letniego oraz Delfina) nie jest jeszcze wyzwaniem, o tyle przy samym odszukiwaniu nowej już w konkretnym rejonie nieba mogą pojawić się drobne trudności. Drobne. Trzeci etap daje bowiem dwie możliwości zlokalizowania nowej - nieco dłuższa droga z wykorzystaniem gwiazdozbioru Delfina, dobra dla wszystkich obserwatorów, lub droga krótsza, z wykorzystaniem gwiazdozbioru Strzały i jej wschodniej gwiazdy Eta, przydatna zwłaszcza osobom spoza miast (w miastach z wykorzystaniem lornetek). Dużej filozofii tutaj nie ma, myślę że odnalezienie nowej nie powinno być niewykonalnym zadaniem.

Jeśli zaś posiadacie teleskop z montażem równikowym czy systemem GO-TO, a chcielibyście ominąć etap szukania "na własną rękę", wykorzystując automatyczne namierzanie obiektów lub ustawiając odpowiednio montaż, przydadzą się współrzędne obiektu w rektascensji i deklinacji: 20:23:30.7, +20:46:06 (J2000). Podane współrzędne obiektu można również wykorzystać np. w Stellarium do wskazania dokładnej pozycji nowej (klawisz wyszukiwania F3, zakładka Położenie i zatwierdzenie po wprowadzeniu współrzędnych astronomicznych).

Jak odnaleźć nową w Delfinie? Obserwatorzy z pewnym doświadczeniem, z pewnością z tej instrukcji korzystać nie muszą, ale jeśli jesteś początkującą osobą i chciałbyś dostrzec tę nową, warto podzielić sobie poszukiwanie na trzy etapy. Znajdź Trójkąt Letni. Posiłkując się jego dolnym wierzchołkiem (Altair) znajdź obok (po lewej stronie względem Altaira) gwiazdozbiory Delfina i Strzały. To właśnie pomiędzy tymi dwoma gwiazdozbiorami jest region, który powinien zostać przez Ciebie przeszukany - albo gołym okiem poza miastem, albo lornetką, niezależnie skąd obserwujesz. Otwórz duży rozmiar grafiki.

Nie jest wiadome, jak długo blask nowej będzie ulegać podwyższeniu. Ponieważ jednak pogoda sprzyja i nadal powinna sprzyjać obserwacjom, zachęcam do spojrzenia w niebo i odszukania niewidocznej dotąd gwiazdy, która dzięki potężnej eksplozji termojądrowej, z niewidocznego białego karła, z dnia na dzień stała się dostrzegalna gołym okiem. Tę sprzyjającą pogodę proponuję wykorzystać jak najszybciej, choćby już dzisiaj, ponieważ raz, że nie wiemy jak się nowa będzie dalej zachowywać ze swoją jasnością, a dwa - Księżyca wyraźnie przybywa, niebo staje się coraz jaśniejsze przez zbliżającą się pełnię, co w kolejnych wieczorach może mieć znaczenie. Ostatniej nocy, (15/16.08), pomimo około 70% iluminacji powierzchni Srebrnego Globu, nowa była dostrzegalna gołym okiem (pod dobrym niebem) jak i z powodzeniem w lornetkach z terenów zaświetlonych. Sam prowadziłem obserwację w niesprzyjających warunkach miejskich, z zasięgiem gwiazdowym nie większym niż 4,5 mag. w zenicie, ale zwykła lornetka 10x50 wystarczyła. Z powodu zaświetlenia nieba, gołym okiem nowej nie zdołałem dostrzec. Dzisiaj w planie kolejna obserwacja, z próbą porównania jasności względem nocy poprzedniej, z innego miejsca, być może uda się ją złapać bez lornetki.

O ewentualnych zmianach blasku i wszelkich ważniejszych nowinach, będę tu wspominać na bieżąco. Tyle na dzisiaj, życzę Wam powodzenia w obserwacji nowej!

Na podst. Sky and Telescope / AAVSO


UPDATE 17.08
W nocy z piątku na sobotę nowa pojaśniała do nawet 4,5 mag., będąc jeszcze łatwiej dostrzegalną niż dzień wcześniej. Ostatnie raporty obserwatorów z minionych godzin świadczą jednak o rozpoczęciu wytracania jasności, a oceny blasku nowej zawierają się najczęściej między 4,8 a 5,1 mag. Oznacza to, że maksimum blasku jest już za nami i w kolejnych dniach jasność nowej będzie systematycznie malała. Osoby, które jeszcze jej nie widziały powinny zatem przeprowadzić obserwacje tym szybciej, jak to będzie możliwe. Najbliższej nocy blask nowej nadal będzie większy od 6 mag. (prawdopodobnie między 5,0-5,5), w dobrych warunkach pozamiejskich nowa będzie jeszcze dostrzegalna gołym okiem.

UPDATE 18.08
Nowa, już o oficjalnym oznaczeniu Nova Delphini 2013 (Nova Del 2013) od ostatniej doby nie wytraca szybko swojego blasku. Obserwacje z ostatniej nocy 17/18.07 wskazują, że jej jasność wciąż wynosi ok. 5,0 mag., co czyni ją nadal bardzo łatwym obiektem dla lornetek lub nieuzbrojonego oka pod niebem pozamiejskim.

UPDATE 19.08
Nova Del 2013 w dalszym ciągu wytraca blask w powolnym tempie. Obserwacje amatorów z ostatniej nocy wskazują, że jasność nowej zawiera się nadal w przedziale 5,0-5,5 mag. Warunki widoczności nie ulegają więc dużym zmianom, a gwiazda nadal stanowi bardzo łatwy cel.

UPDATE 23.08
Nova Del 2013 nadal słabnie. Obecnie szacunki dają jej blask 5,5 do 5,8 mag. co jest o niemal 1,5 wielkości gwiazdowej słabszym blaskiem niż podczas maksimum (4,4 mag.) z 15 sierpnia. Przed chwilą powtórnie dokonałem jej obserwacji lornetką 10x50 i w porównaniu z pierwszą obserwacją z 15 sierpnia, jasność nowej zauważalnie się obniżyła (choć do zlokalizowania jest to nadal bardzo łatwy obiekt). Gołym okiem jej nie dostrzegłem, lornetka pokazała ją bez trudu. Porównując nową do sąsiednich gwiazd w polu widzenia, jasność jej szacuję na poziomie 5,6 / 5,7 mag.
UPDATE 28.08
Mijają dwa tygodnie od maksimum. Blask nowej spadł już poniżej 6 mag. czyniąc ją obiektem dostępnym minimum w lornetkach wykraczającym poza typowe zdolności nieuzbrojonego oka. Bieżące oceny jasności wskazują, że blask Novej Del 2013 zmniejszył się do ok. 6,2 - 6,5 mag. (zobacz krzywą z ostatnich 14 dni od czasu maksimum). Co ciekawe, obserwacje przeprowadzone między godz. 18:00 UT 25 a 03:00 UT 26 sierpnia wskazują, że nastąpił krótkotrwały wzrost jasności, z 6,1 do 5,8 mag., a są to raporty wielu obserwatorów (zobacz oceny blasku z AAVSO z 25 na 26 sierpnia). Po tym krótkim pojaśnieniu blask ponownie zaczął maleć, w najbliższych ostatnich nocach sierpnia powinien być on mniejszy od 6,2 mag.

UPDATE 03.09
Kończy się trzeci tydzień widoczności nowej w Delfinie. Obiekt został ostatecznie sklasyfikowany jako gwiazda V339 Del w ogólnym katalogu gwiazd zmiennych GCVS. Blask gwiazdy zmniejszył się już do ok. 7 mag. co jest o ok. 2,5 wielkości gwiazdowej niższą jasnością, niż podczas maksimum które przypadło na 14/15 sierpnia (zobacz krzywą blasku (AAVSO) z 3 września). W najbliższych dniach pogoda coraz bardziej kształtowana przez pogodny układ wyżowy powinna zapewnić nam dużo gwiaździstego nieba, warto zatem wykorzystać szansę i przeprowadzić obserwacje, póki jasność nowej jest jeszcze w zasięgu zwykłych lornetek.

UPDATE 11.09
Mijają cztery tygodnie od maksimum. W ostatnich dniach obserwacje nowej wskazują, że tempo obniżania się jej blasku uległo pewnemu spowolnieniu. Od 3 września, kiedy nowa szacowana była na poziomie ok. 7,1-7,3 mag., jasność po ośmiu kolejnych dniach zmniejszyła się do ok. 7,7-7,8 mag., jak na 8 dni nie jest więc to znaczny spadek (zobacz krzywą blasku (AAVSO) z 11 września). Nowa V339 Del pozostaje łatwym obiektem lornetkowym dla osób znajdujących się pod niebem niezaświetlonym, kto więc jej jeszcze nie widział, powinien w pogodną noc czym prędzej wybrać się za miasto z lornetką, dopóki Księżyc nie utrudnia jeszcze obserwacji.

UPDATE 29.09
W sześć i pół tygodnia po maksimum, oceny jasności nowej sugerują spadek blasku do około 8,8-8,9 mag. (krzywa blasku z AAVSO z 29 września). Gwiazda staje się zatem coraz trudniej dostrzegalna w lornetkach z terenów z zaświetlonym niebem, choć teoretycznie nadal mieści się w zasięgu instrumentów wielkości 10x50, o ile zasięg gwiazdowy w zenicie osiąga 4 mag. dla nieuzbrojonego oka. W dobrych warunkach obserwacyjnych z niebem klasy 6 mag. obiekt tym bardziej jest widoczny w tej wielkości sprzęcie i powinien być w zasięgu do momentu wytracenia blasku do poziomu 10 mag. Obecnie rozpoczyna się okres nocy bezksiężycowych, warto zatem wykorzystać ewentualne pogodne wieczory i odszukać po raz kolejny nową w Delfinie. Gwiazdozbiór ten  w aktualnym okresie najlepiej widoczny jest pomiędzy 20:00 a północą, z górowaniem powyżej 40 stopni nad horyzontem około godz. 21:00.

UPDATE 04.10
Nowa V339 nadal słabnie. W jej otoczeniu w ostatnim czasie zaszły interesujące zmiany. Najbardziej rzucają się w oczy jest zmiana barwy obiektu na zdecydowanie bardziej czerwony. Taki kolor bierze się ze wzrostu emisji w paśmie Hα (najjaśniejsze pasmo w linii wodoru). Energia z eksplozji nowej zostaje zaabsorbowana przez wodór otaczający gwiazdę. Następnie atomy wodoru uwalniają tę energię (co dla nas objawia się w postaci czerwonego światła) kiedy powracają do swojego pierwotnego stanu spoczynku. Dodatkowo czerwone światło pochodzi od pyłu otaczającego gwiazdę, który absorbuje krótsze długości fal światła i pozwala na przenikanie tylko tych cieplejszych kolorów - można to porównać na podobieństwo krwistego zachodu Słońca obserwowanego z miejsca o dużym stopniu zapylenia atmosfery. Ponadto obserwacje wykonywane w zakresie podczerwonym wskazują na trwające formowanie się pyłu wokół nowej. Powoduje to wzrost tempa wytracania blasku nowej, co widać po ocenie jej jasności na obserwacjach wykonanych na przełomie września i października. Innym efektem powstawania pyłu jest właśnie wywoływanie czerwonej barwy z punktu widzenia obserwatora.

Nowa w Delfinie z wyraźnie bardziej czerwonym zabarwieniem.
Credit: Bob King

Obecnie blask nowej jest już zbyt niski, by zmianę koloru w porównaniu z pierwszymi obserwacjami z sierpnia można dostrzec w typowych lornetkach wielkości 10x50. Powinien wystarczyć jednak do tego niewielki teleskop o średnicy obiektywu choćby 80 mm. W celu podjęcia próby dostrzeżenia czerwonawej barwy nowej wskazane jest wykonanie obserwacji z dala od terenów miejskich, choć co bardziej spostrzegawczy obserwatorzy w zależności od użytego sprzętu być może ujrzą nowy kolor również w podmiejskich warunkach.

Aktualnie jej jasność szacowana jest na poziomie 9,5-9,7 mag. (krzywa blasku AAVSO z 2 października), co jest wartością nadal wystarczającą do obserwacji przez lornetki 10x50 pod warunkiem przebywania w miejscu z zasięgiem gwiazdowym powyżej 6 mag. w zenicie, choć to prawdopodobnie ostatnie momenty na dokonanie obserwacji z takim sprzętem. W warunkach podmiejskich z niebem klasy 4 mag. wskazane byłoby już użycie lornetek wielkości minimum 15x70.


Bądź na bieżąco ze zjawiskami astronomicznymi i zapleczem amatora astronomii - dołącz do stałych czytelników bloga na Facebooku!


Komentarze

 1. Aż się wierzyć nie chce, że ma ona zamiast prawie 7 już około 5 mag i może jeszcze pojaśnieć ;o Dzisiaj muszę się na nią zaczaić. Dzięki za jak zwykle rzeczowy tekst :) Jutro napiszę czy się udało.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, ok. 1,5 mag. to całkiem ładny wzrost jasności jak na dwie doby. Moje plany na dzisiaj chyba niestety chce pokrzyżować pogoda, chmury się zgromadziły i patrząc na sat24, chyba zbyt szybko się nie rozejdą.

   OK, chętnie poczytam jak wyszło astro-polowanie... Pozdr!

   Usuń
  2. No więc udało się, nowa zaliczona :) Widoczna nawet w małej lornetce 10x25. Gołym okiem widziałem ją wczoraj, a raczej już dzisiaj po północy, gdy wybrałem lepszą miejscówkę. Nadal jasna i łatwa do znalezienia. Dzisiaj chyba chmury przeszkodzą :(

   Usuń
  3. Gratuluję więc złapania nowej! Tak, skoro gołym okiem jest możliwa do dostrzeżenia, to mała lornetka 25 mm tym bardziej musiała ją pokazać. Ja na razie widziałem ją tylko raz, potem noce pochmurne. Żałuję, że nie strzeliłem szerokiego kadru Delfinowi 15/16.08, bo patrząc na prognozy to na kolejne dwie noce nie wygląda to dobrze, a nowa nie będzie zbyt długo czekać ze swoją jasnością... Dobrze, że na razie nie słabnie zbyt szybko.

   Usuń
  4. Moja pierwsza nowa zaliczona wczoraj po godzinie 22:00. Niestety miejskie światła Tychów ograniczają mi widzenie gołym okiem takich obiektów, ale od czego jest lornetka 10x50.
   Szkoda, że w Stellarium nie da się aktualizować nowych.

   Usuń
  5. Fajnie, że nowa idzie na celownik u kolejnych osób!

   To prawda, Stellarium w obecnej wersji nie daje możliwości nanoszenia gwiazd zmiennych (w tym nowych) w taki sposób jak np. z kometami czy asteroidami. Być może autorzy programu pomyślą o tej funkcjonalności w przyszłych aktualizacjach.

   Usuń
  6. No i jakby mnie posłuchali, bo w najnowszej wersji Stellarium dodali wtyczkę Bright Novae, no i jest tam nasza piękna nowa.

   Usuń
  7. Tak, od kilku dni jest wersja 0.12.3 z wtyczką jasnych nowych - szybko się postarali! Nowa w Delfinie z pewnością dodała twórcom kopa do szybszego wdrożenia tej funkcji :-)

   Ciekawe tylko jak będzie z ogólną funkcjonalnością czy poprawnością działania samego programu, bo wersja 0.12 u wielu osób stwarzała w ostatnich tygodniach różne problemy. Może sam się skuszę przetestować.

   Usuń
 2. Jest nowa, to teraz czekamy jeszcze na jasną supernową :D Pod Szczecinkiem się rozpogodziło, jeszcze trochę jasno ale będę próbować :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A więc tak: w nocy z 16 na 17 sierpnia widziałem ją gołym okiem i w lornetce , zaliczona więc na dwa sposoby :D Świetna sprawa w ogóle z takim zjawiskiem, to moja pierwsza nowa. Tylko punkcik i aż punkcik, ale frajda jest:D Noc potem widziałem ją tylko lornetką bo cienkie chmury strasznie widzialność popsuły.Na razie widziałem ją dwa razy, ale chciałbym do niej jeszcze wrócić. Zobaczymy jak pogoda dopisze:)

   Usuń
  2. Otóż to - to jest AŻ punkcik, zwłaszcza kiedy sobie uzmysłowimy, na co właśnie spoglądamy :-) A z pogodą - byle do połowy tygodnia. Jutro i środa mogą być pochmurne, ale na horyzoncie od czwartku znowu widać kilka dni z bezchmurnym niebem.

   Usuń
 3. Jaka szkoda że dopiero dziś po powrocie z wycieczki się o tym dowiedziałem. U nie warunki są na razie takie, że od zachodu nachodzą chmury frontowe ale przed nimi pojawił się obszar czystego nieba, na którym mimo księżyca coś dało się widzieć. 10 minut temu ją odnalazłem. W lornetce zasięg dochodził do 7 mag, zaś nowa była dość dobrze widoczna. Próbowałem ocenić jej jasność wedle mapek AAVSO - sądzę że miała 5,4 mag. Spadek jasności jest więc wolny.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za ten wpis, Kuba! 5,4 mag. brzmi nieźle. Najnowsze obserwacje wskazują, że blask jest nadal spory, między 5,1 a 5,6 mag. Sam chętnie bym się już jej przyjrzał po pięciu dniach, ale noce ciągle pochmurne, może jutro uda się coś ugrać bo obecnie nad głową mam gruby front i przelotne deszcze. Nie oceniałem od 15.08 blasku nowej, ale po pięciu nocach i jednostajnym słabnięciu te 5,4-5,6 mag. rzeczywiście może ona mieć. Dzięki takiemu powolnemu wygasaniu więcej ludzi ma jeszcze szansę ją dostrzec... Pozdro!

   Usuń
  2. U mnie się niedawno ładnie rozpogodziło i właśnie wróciłem z obserwacji. Porównywałem jej blask z gwiazdami 5,9 i 5,7 i miałem wrażenie, że ma jasność identyczną jak ta druga (to znaczy, mniejwięcej tak samo często zdawała się jaśniejsza jak ciemniejsza). To na godzinę 23:36. Spadek jest więc na tyle wolny, że bez problemu będę ją łapał lornetką do końca miesiąca, a potem może spróbuję teleskopem.
   To pierwsza nowa jaką mogę obserwować.

   Usuń
  3. Mi również dzisiaj pogoda dopisała, po raz drugi mogłem się nowej przyjrzeć i w porównaniu z obserwacją z 15.08 spadek jasności jest dla mnie już dość odczuwalny. Również ją dzisiaj szacowałem na 5,6 / 5,7 Gołym okiem bez szans, w lornetce bezproblemowo. Jeśli pogoda będzie pozwalać, to rzeczywiście warto korzystać z takiej okazji że mamy nową "lornetkową" bo kiedy i jaka powtórka, nikt nie wie.

   Usuń
 4. W sumie gdybyś nie napisał to bym nawet nie wiedział. Jedno co mnie fascynuje to to że mamy pełnię a jednak ludzie dali radę to widzieć gołym okiem. Dzięki mapce znalazłem. Jednak lornetka to dobra rzecz, nawet z księżycem znaleźć delfina i strzałę to banał. pozdr majdo

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. O, to cieszę się, że i Tobie się udało znaleźć nową :-) Lornetka, fakt, w takich sytuacjach jest świetnym wsparciem. A dzięki znacznej jasności nowej, to i pełnia Księżyca ludziom zbytnio nie przeszkadza. Ja wciąż liczę na dzisiejszą noc, ale na razie nie chce się coś to niebo rozpogodzić...

   Pozdr!

   Usuń
 5. Jakieś 10 minut temu oceniałem jej jasność na 6,3 mag, spada więc nadal. Zamierzam, o ile pozwoli pogoda, zacząć oceniać ją co drugą noc.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, blask spada i obecnie jest już z pewnością przekroczona granica 6 mag. Ja ostatnio obserwowałem ją w noc z 26/27.08 i szacowałem jasność na poziomie 6,1-6,2 mag. Dzisiaj zamierzam zrobić następne podejście, prognozy pogody dość obiecujące są.

   Usuń
  2. 10 minut temu miała ok. 6,8.

   Usuń
  3. No to teraz już bliżej 7,0 niż dalej! Nie widziałem jej od 26.08, ciekaw jestem odczuwalnej różnicy przy najbliższej obserwacji, ale dziś pewnie pogoda nie pozwoli...

   Usuń
  4. Przekroczyła 7 - 10 minut temu miała ok. 7,3 mag. Ocena trudna, bo gwiazdy porównania dalej.

   Usuń
  5. Ja po dzisiejszej obserwacji oceniam podobnie (może nawet 7,4), ale dzisiejszy pomiar traktuję z przymrużeniem oka, bo cały czas przepływają nade mną lekkie cirrusy, a niebo jest i tak mocno zaświetlone. Widzę już znaczną różnicę w jasności w porównaniu z poprzednimi obserwacjami...

   Usuń

Prześlij komentarz

Zainteresował Ciebie wpis? Masz własne spostrzeżenia? Chcesz dołączyć do dyskusji lub rozpocząć nową? Śmiało! :-)
Jak możesz zostawić komentarz? - Instrukcja
Pamiętaj o Polityce komentarzy

W komentarzach możesz stosować podstawowe tagi HTML w znacznikach <> jak b, i, a href="link"