LIVE Solar Update (luty 2019)

Czytelniku! Poniższe informacje są archiwalne (luty 2019) i nie dotyczą aktualnej aktywności słonecznej. Aby odczytywać bieżący komentarz Solar Update, przejdź do tej podstrony.


28.02.19
TYLKO SŁABA BURZA - po ponad 12 godzinach od rozpoczęcia napływu strumienia wiatru słonecznego podwyższonej prędkości (CHHSS) zaistniała na nie całe trzy godziny słaba burza magnetyczna, zaledwie kategorii G1 rozpoczęta krótko po godz. 01:00 CET (28.02) i kontynuowana do niespełna 04:00 CET. Aktywność geomagnetyczna wygasła równie szybko jak przed miesiącem przynosząc momentalnie wyciszenie do Kp poniżej 5 wraz z zanikiem burzy. W maksimum całkowite natężenie pola magnetycznego (Bt) wzrosło jedynie do 12nT, przy południowym skierowaniu pola (Bz) do -7nT i słabej prędkości wiatru około 520 km/sek. Obecnie sytuacja od zaniku zaburzeń pozostaje wyciszona.

27.02.19
CHHSS DOCIERA - rosnąca stopniowo od kilku godzin gęstość wiatru słonecznego jest pierwszym zwiastunem zbliżania się do Ziemi strumienia wiatru podwyższonej prędkości (CHHSS) z dziury koronalnej wspominanej w poniedziałkowym komentarzu. Obecnie gęstość z 7-10 wzrosła do około 30 protonów/cm3, przy niewielkim wzroście prędkości z 305 do 330 km/sek. i niewielkim krótkotrwałym nasileniu pola magnetycznego (Bt) do 7nT, osłabionym obecnie do 3-5nT. W najbliższych godzinach spodziewać się możemy dalszego nabierania prędkości i wytracenia gęstości w momencie dotarcia zasadniczej części strumienia CHHSS, podczas którego może (choć nie musi) wystąpić wzburzenie natężenia pola magnetycznego wiatru słonecznego i zmiana jego skierowania. Korzystna zmiana tych parametrów może poskutkować słabą burzą magnetyczną kategorii G1 w najbliższej dobie, ale czy do takiego wzburzenia aktywności geomagnetycznej dojdzie i czy w ogóle strumień tego wiatru będzie posiadał do tego potencjał, przekonamy się dopiero po rozpoczęciu napływu głównej porcji CHHSS. Dla przypomnienia, podczas poprzedniego napływu z tej samej dziury koronalnej, rozwinęła się burza magnetyczna kategorii G1 na okres niespełna trzech godzin między 22:00 a 01:00 CET w noc z 31.01/01.02 - ten epizod z burzą G1 nie był połączony ze stanem niestabilności (Kp=4) ani przed rozpoczęciem ani po zakończeniu burzy. Aktywność rozwinęła się nagle i równie szybko zanikła, zatem nawet gdyby sytuacja miała się powtórzyć, warto mieć świadomość, że w najbliższej dobie zmiany w sytuacji mogą okazywać się nagłe, zarówno na korzyść obserwatorów jak i przeciwnie.

Update 20:30 CET: Trwa napływ strumienia CHHSS. Warunki wiatru zmieniły się w porównaniu do godzin porannych przede wszystkim w parametrach drugorzędnych, tj. w prędkości i gęstości (wzrost prędkości do około 500 km/sek. i wytrącenie gęstości do 20 protonów/cm3), natomiast kluczowe składowe decydujące o rozwoju lub hamowaniu aktywności geomagnetycznej po krótkotrwałym niezbyt silnym zaburzeniu pozostają słabe i w chwili pisania tej aktualizacji (co teoretycznie może się zmienić) wskazują na ponad dwukrotnie słabszy potencjał CHHSS do wpływu na wzburzenie pogody kosmicznej względem napływu z przełomu stycznia i lutego. Całkowite natężenie pola magnetycznego wiatru słonecznego wynosi raptem 8nT, skierowanie pola delikatnie południowe w granicach do -3/-5nT, co przekłada się na indeks zaburzeń ziemskiego pola magnetycznego (Kp) w granicach 2-3. Na tę chwilę nie są to warunki pozwalające oczekiwać istotnego rozwoju aktywności geomagnetycznej.

26.02.19
REKORDOWA ABSENCJA PLAM - pokonany został dotychczasowy rekord w długości okresu nieprzerwanej absencji plam na Słońcu po maksimach 24. cyklu aktywności słonecznej. Wczorajszy dzień zapisał się jako 26. dzień z zerową liczbą Wolfa w aktualnym okresie czystej tarczy rozpoczętym 31 stycznia i kontynuowanym po chwilę obecną. Pobity został tym samym dotychczasowy rekord wynoszący 25 dni i przypadający na okres od 18 października do 11 listopada 2018 roku. Dziś, 26 lutego mamy kontynuację takiego stanu rzeczy, jest to 27. dzień z pozbawioną plam tarczą słoneczną i niewykluczone, że za kilka dni, po raz pierwszy po maksimach 24. cyklu słonecznego staniemy się świadkami całego miesiąca z nieprzerwanym stanem czystej tarczy. Wraz z pogłębianiem się Słonecznego Minimum, aktywność plamotwórcza z niskiej w roku 2018, zgodnie z założeniami obniża się obecnie jeszcze wyraźniej. Dzisiejszy dzień jest już 42. dniem z pozbawioną plam tarczą słoneczną w 2019 roku, co stanowi ponad 70% z wszystkich minionych dni tego roku.

25.02.19
DZIURA KORONALNA - do centrum tarczy słonecznej powróciła dziura koronalna, która przed czterema tygodniami wywołała krótkotrwałą słabą burzę magnetyczną kategorii G1 zakończoną po trzech godzinach. Napływ strumienia wiatru słonecznego podwyższonej prędkości (CHHSS) z tej dziury powinien ponownie nastąpić za około 3 doby (+/- 1 dzien) być może przyczyniając się na nowo do rozwoju aktywności geomagnetycznej. Struktura ta uległa jednak w pewnym stopniu zmniejszeniu w porównaniu do poprzedniego obrotu, co może skrócić czas oddziaływania CHHSS. O tym na ile można liczyć we wzburzeniu pogody kosmicznej przekonamy się w połowie tygodnia.

16.03.19
AR2733 ZANIKŁ, PLAM NADAL ZERO - spodziewany powrót grupy plam 2733 w połowie lutego nie przerwał i nie przerwie stanu czystej tarczy. Obszar aktywny zanikł podczas wędrówki przez drugą półkulę słoneczną i w obecnym czasie, gdy miał się wyłonić zza wschodniej krawędzi tarczy, powróciły jego ostatnie resztki w postaci pochodni fotosferycznych bez plam. Jako, że w innych miejscach tarczy słonecznej nie zachodzi formowanie nowych regionów aktywnych, stan z zerową liczbą Wolfa jest i najpewniej będzie w najbliższym czasie podtrzymywany. Trwający od 31 stycznia okres z pozbawioną plam tarczą słoneczną przynosi możliwość zaistnienia nowego rekordu ciągłej absencji plam po maksimach 24. cyklu aktywności słonecznej, który jak dotąd składa się z 25 dni (18.10-11.11.2018). Pobicie tego rekordu nastąpić może w sytuacji, jeśli obecny stan z czystą tarczą utrzyma się co najmniej do 25 lutego - to wciąż daleka droga i zmiana teoretycznie może nastąpić w dowolnej chwili, nie mniej w chwili obecnej Słońce nie daje oznak mogących podejrzewać, że stan zerowej liczby Wolfa zostanie rychło przerwany.

10.02.19
KONTYNUACJA CISZY - tarcza słoneczna od 31 stycznia niezmiennie pozostaje pozbawiona plam. Obecnie jesteśmy po 10 dniach tego okresu z czystą tarczą, dzisiejsza niedziela otwiera drugą dziesiątkę i jednocześnie jest 25. takim dniem od początku roku. Być może około połowy lutego okres z zerową liczbą Wolfa zostanie przerwany na skutek spodziewanego powrotu obszaru aktywnego 2733 z drugiej strony Słońca, który w ostatnim tygodniu stycznia wyemitował serię rozbłysków klasy C, a zachodząc na niewidoczną z perspektywy Ziemi półkulę słoneczną nie wykazywał skłonności do zaniku. Możliwe więc, że przetrwa dwutygodniową wędrówkę po niewidocznej stronie Dziennej Gwiazdy i na nowo powróci do widoczności za kilka dni. Póki co kontynuacja dotychczasowego stanu rzeczy.

01.02.19
CZYSTA TARCZA - od 31 stycznia weszliśmy w nowy okres z pozbawionym plam Słońcem. Wraz z zachodem grupy plam 2733, która kilka dni temu wytworzyła serię rozbłysków klasy C, tarcza Dziennej Gwiazdy po dostrzegalnej stronie Ziemi stała się czysta. Pierwszy miesiąc roku żegnamy a początek miesiąca najkrótszego rozpoczynamy zatem z zerową liczbą Wolfa.
Archiwum: LIVE Solar Update (styczeń 2019)* Aktualizacje archiwizowane są w cyklu comiesięcznym i możliwe do odczytu w dziale Archiwum Solar Update.

Komentarze