LIVE Solar Update (luty 2022)

Uwaga, poniższe informacje są archiwalne (luty 2022) i nie dotyczą aktualnej aktywności słonecznej. Aby odczytywać bieżący komentarz Solar Update przejdź do tej podstrony.

19.02.22

SZANSA NA SŁABĄ BURZĘ - 20 lutego możliwa jest słaba burza magnetyczna kategorii G1 w związku ze spodziewanym napływem do Ziemi strumienia wiatru słonecznego wysokiej prędkości (CHHSS) z niewielkiej dziury koronalnej w centrum tarczy. Z kolei za około 3-4 doby zza wschodniej krawędzi tarczy powinna wyłonić się rozbudowana grupa plam, która przed weekendem będąc po drugiej stronie Słońca wyemitowała potężny koronalny wyrzut masy prawdopodobnie połączony z silniejszym rozbłyskiem. Niewykluczone więc, że za kilka dni czeka nas początek okresu z większą ilością emocji spod znaku aktywności rozbłyskowej i geomagnetycznej, o ile wydarzenie sprzed kilku dni nie okaże się zdarzeniem pojedynczym.

08.02.22
SŁABY ROZBŁYSK Z CME - na noc 9/10 lutego SWPC wystosowała prognozę słabej burzy magnetycznej kategorii G1 na skutek możliwości dotarcia do Ziemi słabego koronalnego wyrzutu masy (CME) z długotrwałego rozbłysku niewielkiej energii klasy C3.1 z 6 lutego. Rozbłysk zaistniał w grupie plam 2939 będącej niemal dokładnie na słonecznym równiku i podczas przejścia przez centrum tarczy, zatem skierowanie wyrzutu jest bardzo korzystne - praktycznie bezpośrednie, niestety energia rozbłysku, prędkość CME i ogólna charakterystyka na zdjęciach z koronografów sugerują, że mamy do czynienia z bardzo słabym CME, które mimo bezpośredniego skierowania ku Ziemi nie musi wiele namieszać w warunkach pogody kosmicznej. Model WSA-Enlil sugeruje dotarcie wyrzutu do naszej planety 10.02 około 05:00 CET, z prognozowaną zmianą warunków wiatru: prędkości z ~300 do ~350 km/sek. i gęstości z mniej niż 10 do około 20-30 protonów/cm3. O ile założenia modelu co do tak mizernej prędkości są trafne, byłaby to zmiana marginalna i mogąca okazać się zbyt słabą dla zaistnienia choćby słabej burzy magnetycznej. Wszystko będzie jak zwykle zależało w głównej mierze od natężenia i kierunku pola magnetycznego - cech pozostających poza możliwością wcześniejszego prognozowania, nie mniej obrazy z koronografów nie wskazują na to, byśmy mieli do czynienia z obiecującym CME.

03.02.22
SŁABA KRÓTKA BURZA - nieoczekiwanie po godz. 07:00 CET rozwinęła się dziś słaba burza magnetyczna kategorii G1, która potrwała niespełna 6 godzin i około 13:00 CET uległa wygaszeniu. Zapis danych z DSCOVR sugeruje, że było to jedynie okresowe wejście Ziemi w strefę wiatru o silniejszym polu magnetycznym i korzystnej polaryzacji, a nie uderzenie nowego CME. Poza wzmożeniem natężenia pola magnetycznego do około 15nT i kilkugodzinnym południowym skierowaniem pola do -12,-13nT nie doszło bowiem do żadnych poważnych skoków prędkości czy gęstości mogących świadczyć o uderzeniu w Ziemię nowej porcji wiatru w postaci CME. Po sześciu godzinach wyszliśmy z tej korzystnej strefy wiatru słonecznego o cechach sprzyjających wzmożeniu aktywności geomagnetycznej i powróciliśmy do stanu ciszy. Około 6 lutego +/-1 dzień można oczekiwać dotarcia do Ziemi strumienia wiatru słonecznego wysokiej prędkości (CHHSS) z niewielkiej dziury koronalnej widocznej obecnie nieopodal centrum tarczy w długości fali 193 angstremów. Wpływ strumienia powinien być krótkotrwały i zakończyć się po około dwóch dobach, ale stopień tego wpływu nie musi być wcale duży, jeśli cechy wiatru okażą się niewystarczające dla wzburzenia warunków pogody kosmicznej. Z kolei na fotosferze też mamy uspokojenie, mimo widoczności okazałych regionów 2939 i 2940 aktywność rozbłyskowa jest niewielka. Grupa 2939 uległa pewnemu zanikowi, grupa 2940 wykształciła pole magnetyczne typu beta-gamma i teoretyczną zdolność emisji rozbłysków klasy M. W najbliższych dniach oba regiony aktywne będą przemierzać centrum tarczy słonecznej, posiadając korzystne zwrócenie w stronę Ziemi.

02.02.22
GOTOWOŚĆ ODWOŁANA - agencja SWPC wycofała się ze swojej prognozy umiarkowanej burzy magnetycznej kategorii G2 i słabej G1 na 3 lutego wraz z utrzymywaniem się bardzo słabych warunków wiatru słonecznego już niemal dobę od uderzenia CME. Wiatr w dalszym ciągu nie wykazuje najmniejszych tendencji do wahań mogących zwiastować wzmożenie aktywności geomagnetycznej, tak więc wraz z oficjalnym anulowaniem prognozy burzy G2 gotowość zorzowa przestaje być już obowiązująca.

IMAPKT CME - około 2,5 godziny przed czasem koronalny wyrzut masy (CME) uderzył w Ziemię przynosząc skok warunków wiatru słonecznego. Prędkość wiatru wzrosła do około 500 km/sek. przy gęstości rzędu 10-15 protonów/cm3 i niezbyt imponującym wzroście natężenia pola magnetycznego do około13nT. Może to okazać się jednak wystarczającą zmianą cech wiatru dla zaistnienia słabej burzy magnetycznej kategorii G1 w następnych godzinach, jeśli tylko cechy te nie ulegną pogorszeniu. Pełna aktualizacja.

01.02.22
GOTOWOŚĆ ZORZOWA - w najkrótszy miesiąc roku wchodzimy w stanie gotowości zorzowej na okres 2-3 lutego, związanej z prognozowaną umiarkowaną burzą magnetyczną kategorii G2, która może zaistnieć po uderzeniu koronalnego wyrzutu masy z rozbłysku klasy M1.1. z 30 stycznia. Dotarcie CME do Ziemi model WSA-Enlil wylicza na 2 lutego o godz. 02:00 CET - w godzinach następujących po prawdopoodbnym dotarciu wyrzutu do Ziemi aktywność geomagnetyczna może zostać podniesiona, zależnie od cech wiatru słonecznego w tym CME. Pełne opracowanie na blogu.

DUŻE GRUPY - poza grupą plam 2936, która stanowi jeden z największych obszarów aktywnych obecnego cyklu słonecznego z początkiem lutego możemy obserwować dwie nowe grupy o obiecujących rozmiarach i budowie - 2939 i 2940 odpowiednio na połuddniowo-wschodniej i północno-wschodniej półkuli tuż przy krawędzi tarczy. Są to regiony dobrze rozbudowane i mogące zacząć wykazywać się zdolnością emisji silniejszych rozbłysków, jeśli ich pola magnetyczne ulegną komplikacji wraz z rozbudową powierzchni. W najbliższych dniach warto poświęcić im swoją uwagę podczas amatorskich obserwacji, o ile tylko warunki pogodowe okażą się sprzyjające - pamiętajmy jednak o koniecznych zasadach bezpieczeństwa.Archiwum: LIVE Solar Update (styczeń 2022)


* Aktualizacje archiwizowane są w cyklu comiesięcznym i możliwe do odczytu w dziale Archiwum Solar Update.

Komentarze