LIVE Solar Update (marzec 2021)

Czytelniku, poniższe informacje są archiwalne (marzec 2021) i nie dotyczą aktualnej aktywności słonecznej. Aby odczytywać bieżący komentarz Solar Update przejdź do tej podstrony.

30.03.21
CISZA, JEDNA PLAMA - pierwszy kwartał 2021 roku kończymy spokojnie, z jedną plamą 2812 ledwie widoczną nieco na zachód od centralnej części tarczy słonecznej. Jeżeli nie zaniknie ona do końca marca miesiąc ten zamkniemy z zaledwie jednym dniem zerowej liczby Wolfa i stanu czystej tarczy, tak więc mimo że w ogólności niewiele się dzieje, liczba dni z widocznymi plamami wyraźnie w ostatnich tygodniach wzrosła. Z kolei w skrajnym ultrafiolecie zdjęcia z SDO ujawniają nową dziurę koronalną we wschodniej części tarczy blisko słonecznego równika. Strumień wiatru słonecznego podwyższonej prędkości (CHHSS) powinien dotrzeć do Ziemi około 3-4 kwietnia, wówczas możliwe są wzrosty aktywności geomagnetycznej na skutek napływu CHHSS.

20.03.21
BURZA G1/G2 - na powitanie astronomicznej wiosny, od kilku godzin trwa napływ spodziewanego strumienia wiatru słonecznego podwyższonej prędkości z dziury koronalnej. Napływ wywołał przez trzy godziny umiarkowaną burzę magnetyczną kategorii G2, która osłabła następnie do słabej kategorii G1 i jest obecnie podtrzymywana. Niewykluczone, że podobne wzburzenia aktywności geomagnetycznej zarysują się w najbliższych 24-48 godzinach wraz z kontynuacją napływu CHSSS, jednak dane nt. wiatru słonecznego za ostatnie godziny sugerują wytracanie potencjału CHHSS di wzburzania pogody kosmicznej. Natężenie pola magnetycznego wraz z początkiem napływu strumienia wzrosło do około 20nT i skierowanie przybrało południowe (ujemne) wartości dochodzące niemal do pełnego potencjału -18, -19nT uruchamiając rozwój burzy. Towarzyszyły tym cechom wiatru zmiany w gęstości i prędkości, odpowiednio z 10 do ponad 40 protonów/cm3 oraz z 350 do ponad 600 km/sek. Obecnie natężenie całkowite pola magnetycznego Bt zmalało do 3-5nT przy bliskim zeru neutralnym skierowaniu Bz, co skutkuje wygaszaniem aktywności geomagnetycznej. Ponieważ jednak napływ CHHSS potrwa jeszcze przynajmniej dwie doby, w tym czasie cały czas pozostają prawdopodobne epizody z korzystnym rozwojem sytuacji i wzburzeniem pogody kosmicznej do wcześniejszych poziomów z początku okresu docierania strumienia wiatru z dziury koronalnej.

13.03.21
CISZA Z SZANSĄ NA SŁABĄ BURZĘ - tarcza słoneczna z sobotą ukazuje nam tylko jeden drobny obszar aktywny 2808, który nie wykazuje skłonności do wyraźniejszej aktywności. Nad południowymi szerokościami heliograficznymi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach z widocznością dziury koronalnej, emitującej strumień wiatru słonecznego podwyższonej prędkości (CHHSS). Dotarcie CHHSS z niewielkim stopniu do naszej planety spodziewane jest w ten weekend, i o ile cechy wiatru okażą się sprzyjające, możliwe, że zaistnieje z tego powodu słaba burza magnetyczna kategorii G1. Na chwilę pisania tego komentarza dane napływające z DSCOVR nie wskazują na rozpoczęty proces napływu CHHSS. 

03.03.21
WIĘCEJ SŁABEJ BURZY - noc z 2 na 3 marca wiążąca się z kontynuacją napływu strumienia CHHSS przyniosła kilka kolejnych okresów ze słabą burzą magnetyczną kategorii G1. Niewykluczone, że najbliższe 24 godziny przyniosą jeszcze sporadyczne okresy wzmożonej aktywności geomagnetycznej. Tarcza słoneczna obecnie ukazuje nam dwie grupy plam - 2806-2807 - są one drobnej powierzchni i na razie nie wykazują skłonności do większej rozbudowy.

01.03.21
CHHSS I BURZA G2 - w nocy z niedzieli na poniedziałek na Ziemię napłynął niewielki strumień wiatru słonecznego podwyższonej prędkości (CHHSS) z wąskiej dziury koronalnej na południowej części półkuli słonecznej. Napływ CHHSS wywołał umiarkowaną burzę magnetyczną kategorii G2, która po trzech godzinach (04-07:00 CET) osłabła do kategorii G1 by od 10:00 zaniknąć. Trzygodzinny epizod z umiarkowaną burzą magnetyczną kategorii G2 jest jednocześnie najsilniejszą jak dotąd aktywnością geomagnetyczną w ramach 25. cyklu aktywności słonecznej. Wywołanie skoku z indeksu Kp=3 do Kp=6 (G2) zawdzięczamy cechom tego strumienia CHHSS, który choć niezbyt obfity - charakteryzował się wzrostem natężenia pola magnetycznego z Bt=4nT do maksymalnie 12nT, któremu towarzyszło południowe skierowanie pola (Bz) dochodzące do pełni tego potencjału (-12nT). Prędkość i gęstość nie były przy tym imponujące; gęstość uprzednio nabrana do 34p/cm3 zmalała w trakcie burzy do około 15-20 protonów, prędkość wyniosła około 400 km/sek. bez szczególnego wzrostu - był on jednak kontynuowany do około godzin przedpołudniowych w sposób ciągły i wyniósł w maksimum około 550 km/sek.

Obecnie cechy wiatru napływającego na sondę DSCOVR dokonującą tych ciągłych pomiarów wskazują na uspokajanie się warunków; prędkość spadła do około 420 km/sek., gęstość do 5-8 protonów, a najważniejsze składowe - całkowite natężenie pola magnetycznego Bt i skierowanie Bz zbliżyły się do zera (Bt=4nT, Bz 3nT północny). Przypadek z dzisiejszego poranka pokazuje jednak, że wkraczając w marzec jako zawsze najaktywniejszy geomagnetycznie miesiąc nie trzeba wiele dla istotnego wzburzenia pogody kosmicznej; efekt równonocy w najbliższych tygodniach może niejednokrotnie przynieść nam powtórkę dzisiejszej sytuacji, choć z oczywistych względów korzystniejsze byłoby to w ramach aktywności rozbłyskowej i koronalnych wyrzutów masy zamiast strumieni CHHSS. Czy na taką aktywność mamy szanse?

W najbliższym czasie nic na to nie wskazuje. Tarcza słoneczna jest niemal czysta; niewielka plama formuje się na południe od równika i jeszcze nie uzyskała oficjalnej numeracji. Po dwóch miesiącach nowego roku mamy odnotowane 31 dni bez plam na tarczy słonecznej. To przyrost bardzo wyraźny na tle IV kwartału 2020, który w sumie przyniósł 13 takich dni na przestrzeni 3 miesięcy, ale nie traćmy nadziei, że Słońce w następnych tygodniach i miesiącach zacznie wyraźniej dawać do zrozumienia, że Słoneczne Minimum czas odłożyć na bok.Archiwum: LIVE Solar Update (luty 2021)


* Aktualizacje archiwizowane są w cyklu comiesięcznym i możliwe do odczytu w dziale Archiwum Solar Update.

Komentarze