LIVE BLOG: Dokowanie statku Dragon do ISS

Ten wpis jest aktualizowany na bieżąco. Aby odczytywać nowe informacje zalecane jest odświeżanie witryny. Zdjęcia pochodzą z przekazu telewizji NASA.

18:02 Zakończono ostatni etap instalacji statku Dragon na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej! Kapsuła jest trwale zespolona z ISS na godzinę przed planowanym czasem. Po testach szczelności, w jutrzejszym dniu spodziewane jest otwarcie włazów, następnie przeniesienie ładunku dostarczonego przez statek na pokład ISS. Dragon będzie połączony z pokładem stacji przez następne 6 dni. W czwartek, 31 maja, przewiduje się odcumowanie, a kilka godzin później deorbitację, wejście w atmosferę i wodowanie w Pacyfiku. Do tego dnia pozostało jednak jeszcze wiele czasu, ale już w tym momencie można powiedzieć, że najważniejsze zadanie dzisiejszego dnia misji zostało pomyślnie zrealizowane. Dragon od godz. 18:02 czasu polskiego stał się częścią orbitalnego kompleksu astronautów. Na tym kończy się dzisiejsza relacja, informacje o dalszym przebiegu misji udostępniane będą wraz z upływem kolejnych dni.

18:00 Potwierdzono początek finalnej instalacji statku na ISS.

17:53 GO FOR SECOND STAGE CAPTURE. zezwolenie na ostatni etap cumowania!

17:52 Pierwszy etap cumowania zakończony oficjalnie o godz. 17:51 CEST.

17:50 GO FOR FIRST STAGE CAPTURE. Zezwolenie na instalację Dragona na module Harmony.


17:39 Węzeł cumowniczy statku Dragon znajduje się w jednej osi z portem dokowania modułu Harmony. Dokonano także odpowiedniego ustawienia paneli słonecznych statku, dla pozycji w jakiej będzie on połączony ze stacją.

16:52 Rozpoczęto przemieszczanie Dragona. Do zadania wykorzystywany jest manipulator SSRMS obsługiwany przez Dona Pettita i Andre Kuipersa.


16:50 Kontrola lotu zezwoliła załodze ISS na kontynuowanie przygotowań do instalacji statku. Procedura przyłączania kapsuły Dragon do modułu Harmony powinna być kompletna około godz. 23:00 CEST. Wszystkie systemy przygotowane do instalacji statku.

16:30 Pierwsze inspekcje Dragona wskazują na dobry stan kapsuły. Niebawem zostanie wznowione przemieszczanie statku przy użyciu SSRMS.

16:15 Po pomyślnym schwytaniu Dragona manipulatorem stacji, załoga ISS dokona w najbliższych godzinach analizy sytuacji, wykona serię zdjęć przybyłego statku kosmicznego i przygotuje się do jego przeniesienia. Zainstalowanie statku w wyznaczonym porcie cumowniczym modułu Harmony powinno nastąpić około godz. 23:00.

16:00 Oficjalny czas uchwycenia Dragona - 15:56 czasu polskiego. Do przejęcia statku doszło niemal 400 km nad wschodnimi wybrzeżami Australii.

15:56 CAPTURE! Dragon uchwycony! Pierwszy w historii komercyjny statek dotarł na Międzynarodową Stację Kosmiczną!15:52 Rozpoczyna się proces przechwytywania Dragona manipulatorem SSRMS, sterowanym z modułu Cupola.

15:49 GO FOR CAPTURE! Wydano zgodę na przejęcie statku Dragon przez manipulator SSRMS o godz. 16:02 CEST!

15:45 Podejście wstrzymane. Dragon w odległości 10 metrów od ISS - osiągnięto punkt przechwycenia przez SSRMS. Niebawem ostateczne głosowanie personelu misji w celu wydania zgody na przejęcie Dragona manipulatorem stacji o godz. 16:02.

15:40 Schwycenie Dragona, które obecnie jest zaplanowane na godz. 16:02 CEST nastąpić powinno podczas aktualnej orbitalnej nocy. Za kilka minut kapsuła powinna znaleźć się w punkcie 10 metrów od ISS (capture-point).

15:36 Dragon i ISS ponownie na 45 minut wlatują w strefę orbitalnej nocy.

15:31 Zgoda na wznowienie podejścia. Dystans zostaje zmniejszany do 10 metrów.

15:24 Niebawem głosowanie personelu misji w celu wydania zgody na wznowienie podejścia i zmniejszenie dystansu z 30 do 10 metrów. Hold w momencie dystansu 10 metrów będzie ostatnim wg planu przed przejęciem statku przez manipulator SSRMS.


15:14 Dystans 30 metrów. Podejście wstrzymane.

15:10 Dragon kontynuuje podejście, które zostanie przerwane w momencie zbliżenia się na 30 metrów od ISS.


15:09 Obecnie przechwycenie Dragona ramieniem SSRMS opóźnia się w planie do godz. 16:40 czasu polskiego.

15:04 Zdaje się, że problem zażegnano. Najpewniej za kilka minut powinno zostać wznowione podejście do punktu znajdującego się 30 metrów od stacji.

14:49 Dragon wciąż znajduje się 70 metrów od ISS. Wygląda na to, że pojawił się problem z jednym z urządzeń systemu LIDAR, który ma trudność z nakierowaniem na jeden z elementów japońskiego modułu Kibo, względem którego określana jest odległość kapsuły od stacji i prędkość zbliżania się do niej. SpaceX próbuje rozwiązać problem.

14:40 Moment chwycenia Dragona manipulatorem SSRMS spodziewany jest około godz. 15:10 CEST.

14:36 Zarządzono wycofanie na dalszą odległość od ISS. Dragon znajduje się 70 metrów od ISS. Wycofanie statku było spowodowane koniecznością weryfikacji danych z urządzenia LIDAR.

14:26 Podejście do 30 metrów od ISS jest wznowione.

14:06 Wstrzymanie spowodowane jest rekonfiguracją urządzenia LIDAR. Za moment powinno zostać wznowione podejście do stacji.

14:04 SpaceX zarządził wstrzymanie podejścia, trwa oczekiwanie na wyjaśnienie decyzji. Dragon znajduje się 78 metrów od ISS.

14:01 Mniej niż 100 metrów od stacji.

14:00 Najnowszy plan zakłada uchwycenie Dragona manipulatorem ISS około godz. 15:00 czasu polskiego. Obecnie Dragon kontynuuje zbliżanie się do stacji, które zostanie wstrzymane po osiągnięciu punktu 30 metrów od ISS.

13:48 Znajdujemy się w czasie, który wg planu zakładał dotarcie kapsuły Dragon do "capture point", a więc punktu, w którym możliwe byłoby już chwycenie statku manipulatorem SSRMS. Ze względu na potrzebę dokładniejszych analiz sytuacji, przerwy w podchodzeniu są zarządzane częściej.

13:45 Zgoda na wznowienie podejścia. Następny hold w momencie osiągnięcia punktu 30 metrów od stacji. Powinno to nastąpić za około 30 minut.

13:36 Hold na 150 metrów przed ISS. Kuipers wysłał polecenie na kapsułę Dragon zatrzymania podejścia.


13:31 Dragon zbliża się do punktu 150 metrów od stacji. Kapsuła staje się coraz wyraźniejsza dla astronautów ISS.


13:23 Astronauta Andre Kuipers rozmawiał z kontrolą lotu co do czasu schwycenia kapsuły manipulatorem SSRMS. Plan zakłada uchwycenie statku w czasie nocy orbitalnej, korzystniejszym dla załogi scenariuszem byłoby jednak przejęcie Dragona w czasie lepszych warunków oświetleniowych. Możliwe, że z uwagi na brak presji czasowej procedura zostanie wykonana w korzystniejszych warunkach niż przewiduje to plan lotu.

13:20 Zgoda na wejście w strefę keep-out-zone (poniżej 200 metrów od ISS). Następny hold w punkcie 150 metrów od stacji.

13:19 Dragon dotarł do punktu 200 metrów od ISS, podejście wstrzymane. Personel misji weryfikuje gotowość do wejścia kapsuły w strefę keep-out-zone wokół stacji.

13:11 Dragon zbliża się do punktu 200 metrów od ISS, w którym nastąpi wstrzymanie podejścia. Za dwie minuty oba obiekty znajdą się w strefie orbitalnego dnia.

13:04 Podejście Dragona jest kontynuowane.

13:03 Zgoda na wznowienie podejścia. Następny hold nie nastąpi jak zakładał plan w momencie osiągnięcia punktu 30 metrów od ISS, lecz 200 metrów.

13:02 Gotowość do wznowienia podejścia Dragona. Wydanie polecenia kontynuowania zbliżania się do stacji powinno zostać wydane w najbliższych minutach.

13:00 Około 12 minut do kolejnego wschodu Słońca na orbicie. O godz. 13:13, wg pierwotnego planu lotu, kapsuła powinna znajdować się w odległości 30 metrów od ISS. Widać zatem, że realizacja poszczególnych etapów podejścia do stacji będzie następować z opóźnieniem.

12:50 Trwa weryfikacja danych i oczekiwanie na zgodę wznowienia podejścia do stacji. Dragon wciąż znajduje się w holdzie na 250 metrach dystansu.

12:39 Przed wznowieniem podejścia zebrane dane muszą zostać dokładnie zweryfikowane. Astronauta Andre Kuipers sprawdza porównuje specjalną kamera obecne położenie Dragona z tym, jakie powinien zajmować.


12:31 Astronautka Megan Behnken przebywająca w kontroli lotów w Houston poinformowała, że Dragon pozostanie w holdzie na 250 metrów kilka minut dłużej niż zakładał plan.

12:25 Kontrola lotu w Houston nakazała Kuipersowi wcześniejsze wysłanie polecenia holda, zanim dystans zmniejszył się do 235 metrów. Kontrola lotu SpaceX poinformowała o prawidłowym wstrzymaniu podejścia.

12:21 Rozpoczęto podejście. W momencie zmniejszenia się dystansu do 235 metrów, Andre Kuipers wyśle polecenie wstrzymania podejścia Dragona do stacji. To kolejna demonstracja możliwości przerywania procedury zbliżania się do stacji na wypadek, gdyby załoga uznała taką czynność za niezbędną.

12:19 Gotowość do wznowienia podejścia Dragona do ISS.

12:16 Kontrola lotu w Houston poinformowała, że załoga ISS dostała nieco więcej czasu na przeanalizowanie danych z kamery termowizyjnej Dragona, w związku z czym kapsuła będzie przebywać w obecnym holdzie na 250 metrów nieco dłużej, niż zakładał pierwotny plan lotu.

12:10 Andre Kuipers przeprowadził demonstrację wycofania podejścia kapsuły wysyłając odpowiednie polecenia. Z odległości 235 metrów, Dragon wycofał się ponownie na odległość 250 metrów. Ponowny test wstrzymania procedury podchodzenia do ISS zostanie przeprowadzony niebawem. Po jego pomyślnym zakończeniu, Dragon wznowi zbliżanie się do stacji aż do momentu, w którym dystans zmniejszy się do 30 metrów, kiedy to nastąpić powinien kolejny hold.

12:06 Obecnie statek przelatuje nad pustyniami Afryki. Teoretycznie przechwycenie kapsuły przez ramię SSRMS powinno nastąpić dokładnie za dwie godziny, nie można jednak wykluczyć opóźnień w planie lotu.


12:00 Dragon kontynuuje podejście. Dystans zmniejszył się do 235 metrów.


11:51 Widzimy także ISS z kamer pokładowych statku Dragon. Do tej pory podchodzenie do stacji odbywa się bez niechcianych trudności technicznych.


11:42 Przed momentem Dragon i stacja przelatywały nad zachodnią częścią Stanów Zjednoczonych. Kapsuła i ISS wychodzą już z cienia, zarysy statku są już wyraźnie dostrzegalne. W momencie dystansu 250 metrów zaplanowany jest hold (wstrzymanie podejścia do ISS).


11:40 Kontrola misji w Houston poinformowała, że obecne położenie Dragona jest akceptowalne na ten moment.

11:39 Astronauci ISS widzą już dokładnie kształty zbliżającego się statku. Niebawem nastąpi wyjście ze strefy nocy orbitalnej. Podczas dzisiejszego podchodzenia nadal testowe będą wszelkie systemu pokładowe - ok. godz. 11:50 powinna być demonstrowana procedura wstrzymania i wznowienia podchodzenia do stacji kosmicznej.

11:26 Dystans dzielący Dragona od ISS zmniejszył się do 315 metrów. Dzisiejsze podchodzenie jest podzielone na kilka etapów, wśród których znajdują się także "holdy", czyli momenty przerywania zbliżania się do stacji.


11:19 W strefie orbitalnej nocy możemy obserwować impulsowe odpalenia silniczków manewrowych Dragona, które zbliżają statek do pokładu stacji.


11:16 Symulację cumowania można obejrzeć pod tym linkiem. Do tej pory wszystkie zadania misji są wykonywane bez problemów technicznych, kontrola lotu w Houston wydała kilkadziesiąt minut temu zgodę na rozpoczęcie podejścia do stacji.

11:14 Manipulator SSRMS kontrolować będą z modułu Cupola astronauci Don Pettit (Amerykanin) i Andre Kuipers (Holender).

11:12 Stacja ISS i Dragon wlatują w strefę orbitalnej nocy. Następny wschód Słońca za około 45 minut.

11:09 Do przechwycenia Dragona przez manipulator ISS powinno dojść o godz. 14:06 czasu polskiego. Możliwe są jednak zmiany w harmonogramie i niewykluczone, że procedura cumowania zostanie nieco opóźniona.

11:06 W tym momencie dystans dzielący Dragona od pokładu ISS wynosi już mniej 800 metrów. Nieustannie przeprowadzane są drobne korekty kursu z użyciem silniczków manewrowych. Personel misji wydał zgodę na rozpoczęcie realizacji etapu COTS-3, związanego z dotarciem Dragona do stacji ISS.

11:01 Transmisję można śledzić dzięki przekazowi NASA TV. Osoby korzystające z aplikacji VLC mogą śledzić transmisję otwierając podany adres streamu telewizji NASA: http://www.nasa.gov/55644main_NASATV_Windows.asx

11:00 Trzy dni misji Dragon C2+ za nami. Dziś prawdopodobnie ten najważniejszy - podczas którego komercyjny statek po raz pierwszy w historii połączy się z ISS. Niniejszym rozpoczyna się relacja na żywo z historycznego dokowania kapsuły Dragon do pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej!

Komentarze

 1. Dobrze powiedziane! Brawa! :-)

  OdpowiedzUsuń
 2. Brawo! Udane rozpoczęcie misji, udane dokowanie, teraz tylko został udany powrót do domu! ;)

  OdpowiedzUsuń
 3. Warto było uczestniczyć w tym wydarzeniu :-)
  To wszystko wydaje się takie proste i oczywiste, ale jak się głębiej zastanowić... Gratulacje!

  Teraz już z górki ;-)

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Zainteresował Ciebie wpis? Masz własne spostrzeżenia? Chcesz dołączyć do dyskusji lub rozpocząć nową? Śmiało! :-)
Jak możesz zostawić komentarz? - Instrukcja
Pamiętaj o Polityce komentarzy

W komentarzach możesz stosować podstawowe tagi HTML w znacznikach <> jak b, i, a href="link"