LIVE Solar Update (sierpień 2021)

Czytelniku! Poniższe informacje są archiwalne (sierpień 2021) i nie dotyczą aktualnej aktywności słonecznej. Aby odczytywać bieżący komentarz Solar Update przejdź do tej podstrony.


29.08.21
AKTYWNOŚĆ SŁONECZNA 26-28.08: SKRÓT - zbiorcze podsumowanie wydarzeń z 26-28 sierpnia ze szczegółami nt. prognoz na przełom sierpnia i września ukazało się w formie osobnego tekstu na łamach bloga: LINK.

28.08.21
KLASA M - o godz. 08:11 CEST rozbudowujący się obszar aktywny 2860 w centrum na południe od słonecznego równika wyemitował dość silny rozbłysk klasy M4.7. Poprzedził go słabszy rozbłysk klasy C7.3 z 23:09 CEST z piątku na sobotę, który cechował się długim czasem trwania co może sugerować zaistnienie CME. Na razie czekamy na dane z kornografów by zaistnienie koronalnego wyrzutu masy można potwierdzić; gdyby tak było z uwagi na umiejscowienie grupy 2860 w centrum tarczy skierowanie CME może okazać się korzystne wobec Ziemi. Czekamy także na dane z koronografów za okres po dzisiejszym porannym rozbłysku klasy M4.7 gdzie także nie można wykluczyć zaistnienia CME.

Z kolei w czwartek podczas słabszego rozbłysku klasy C3 doszło do uwolnienia słabego CME z grupy plam 2859 na północnej półkuli Słońca. Dotarcie tego CME do Ziemi według modelu SWPC powinno nastąpić 29-30 sierpnia, z możliwością wywołania słabej burzy magnetycznej kategorii G1 w razie korzystnych cech wiatru słonecznego, zwłaszcza natężenia i kierunku pola magnetycznego.

24.08.21
DWA SŁABE CME - według danych z koronografu LASCO możliwe jest podążanie ku Ziemi dwóch bardzo słabych koronalnych wyrzutów masy (CME) uwolnionych minionej doby bez powiązania z rozbłyskami słonecznymi. Dotarcie ich spodziewane jest 25-26 sierpnia; wówczas gdyby tak się stało - zależnie od cech wiatru słonecznego w tych wyrzutach można liczyć na kontynuację spokoju bez dostrzegania istotnych zmian warunków aktywności geomagnetycznej bądź niewielkie wzburzenie pogody kosmicznej, choć nie jest przesądzone czy na skalę choćby słabej burzy magnetycznej. Następne 2-3 doby przyniosą odpowiedź. Obszar aktywny 2859 w północno-wschodniej części tarczy pozostaje spokojny i wykazuje niższą aktywność, niż podczas pierwszych kilkunastu godzin widoczności kilka dni temu.

22.08.21
AR2859 - zza północno-wschodniej krawędzi tarczy wyłania się nowy obszar aktywny 2859. Tylko w aktualnym weekendzie wyprodukował sześć rozbłysków klasy C - zbyt słabych by mogły wpłynąć na aktywność geomagnetyczną, ale będących potencjalną oznaką wyższej aktywności tej grupy plam w kolejnych dniach, gdy rozpocznie się ich okres bezpośredniego skierowania na Ziemię. O ile grupa wykształci zdolność emisji silniejszych rozbłysków w połowie tygodnia zaczną one stawać się geoefektywne.

15.08.21
Z PUSTKI W MNOGOŚĆ - po jednodniowym oczyszczeniu tarczy słonecznej dzisiejsza niedziela przynosi widoczność aż czterech grup plam. Niestety wszystkie z nich są bardzo drobne i na razie nie wykazują oznak większej rozbudowy, ale taki ich wysyp w przeciągu jednej doby jest kolejnym okazaniem możliwości jakie na obecnym etapie cyklu słonecznego już Dzienna Gwiazda wykształciła.

05.08.21
DWIE GRUPY - powstała w ostatnich dniach grupa plam 2850 jest już w ostatnim etapie wędrówki przez tarczę słoneczną i znajduje się tuż przed południowo-zachodnią krawędzią. Jej zachód, który nastąpi w przeciągu 2 dni nie powinien jednak wiązać się z wejściem w nowy okres czystej tarczy, gdyż przy krawędzi południowo-wschodniej formuje się nowa grupa plam, obecnie jeszcze bez oficjalnej numeracji. O ile z tych we wczesnym etapie rozwoju plam wykształci się pełnoprawny region aktywny, najbliższe 2 tygodnie będą się wiązać z jego widocznością i potencjalną aktywnością. Poza tym 7 sierpnia +/-1 dzień powinien nastąpić napływ strumienia wiatru słonecznego podwyższonej prędkości z dziury koronalnej w centralnej części tarczy. O ile warunki okażą się sprzyjające możliwe, że wykształci się z tego napływu słaba burza magnetyczna.


Archiwum: LIVE Solar Update (lipiec 2021)* Aktualizacje archiwizowane są w cyklu comiesięcznym i możliwe do odczytu w dziale Archiwum Solar Update.

Komentarze